02:45 EDT Thứ ba, 09/08/2022
Tài sản 1:
1. Quyền sử dụng đất thửa số 2556, tờ bản đồ C5, diện tích 317,9 m2 , (đo đạc thực tế 299,2m2), nhà ở và công trình xây dựng trên đất, tọa lạc: ấp Hậu Phú 3, Hậu Mỹ Bắc A, Cái Bè, Tiền Giang, do hộ bà Huỳnh Thị Kim Liên đứng tên.
- Bên có tài sản: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản hộ bà Huỳnh Thị Kim Liên, ngụ ấp Hậu Phú 3, Hậu Mỹ Bắc A, Cái Bè, Tiền Giang.
2. Giá khởi điểm: 477.046.355 đồng (Bốn trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm bốn mươi sáu ngàn, ba trăm năm mươi lăm đồng).
- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
- Phí mua hồ sơ: 200.000 đ/hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng).
3. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:  từ ngày phát hành thông báo đến hết 16 giờ, ngày 11 tháng 02 năm 2020 trong giờ hành chính.
4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc từ 07, 10, 11/02/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ , địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá dự kiến vào  ngày 14/02/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ , địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
 
Tài sản 2:
            + Tài sản 1: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa 1793, tờ bản đồ số 6, diện tích 152m2 gồm: đất ở tại nông thôn 80m2 + đất chuyên trồng lúa nước 72m2, giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH00726 do Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 07/11/2014 cho chị Trần Thị Hòa đứng tên, trên đất có nhà. Địa chỉ thửa đất: ấp Ông Non, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
- Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa 1981, tờ bản đồ số 6, diện tích 226m2 gồm: đất ở tại nông thôn 70m2 + đất chuyên trồng lúa nước 156m2, giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH00978 do Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 07/11/2014 cho chị Trần Thị Hòa đứng tên, trên đất có nhà. Địa chỉ thửa đất: xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
- Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa 1980, tờ bản đồ số 6, diện tích 212m2 gồm: 75m2 đất ở tại nông thôn và đất trồng lúa 137m2, giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH01021 do Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 10/9/2012 cho chị Trần Thị Hòa đứng tên, trên đất có nhà. Địa chỉ thửa đất: ấp Ông Cai, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
+ Tài sản 2:
- Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa 49, tờ bản đồ số 4, diện tích 200m2 , đất trồng cây lâu năm, giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH00345 do Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 02/02/2012 cho anh Huỳnh Văn Lem đứng tên, trên đất có nhà. Địa chỉ thửa đất: khu phố 4, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
+ Tài sản 3:
            - Quyền sử dụng đất thửa 28294.04.50, tờ bản đồ số 4, diện tích 200m2, đất trồng lúa, theo hồ sơ số H07574V-P3 ngày 01/10/2015 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho chị Trần Thị Hòa đứng tên. Địa chỉ thửa đất: khu phố 4, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
            + Tài sản 4:
            - Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thửa 145, tờ bản đồ số 10, diện tích 310.20m2 , đất trồng cây lâu năm, giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH00598 do Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cấp ngày 26/10/2011 cho chị Trần Thị Hòa đứng tên. Địa chỉ thửa đất: ấp Long Bình, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
            * Phụ chú: Bán riêng lẻ từng tài sản: tài sản 1, tài sản 2, tài sản 3, tài sản 4.
            - Bên có tài sản đấu giá: Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản: Bà Trần Thị Hòa và ông Huỳnh Văn Lem, ngụ ấp Ông Cai, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
2. Giá khởi điểm:
+ Tài sản 1: 2.393.940.150 đ (Hai tỷ, ba trăm chín mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi ngàn, một trăm năm mươi đồng).
          + Tài sản 2: 294.500.000 đ (Hai trăm chín mươi bốn triệu, năm trăm ngàn đồng).
          + Tài sản 3: 290.700.000 đ (Hai trăm chín mươi triệu, bảy trăm ngàn đồng).
          + Tài sản 4: 260.400.000 đ (Hai trăm sáu mươi triệu, bốn trăm ngàn đồng).
- Tiền đặt trước:
+ Tài sản 1: 240.000.000 đ (Hai trăm bốn mươi triệu đồng).
+ Tài sản 2: 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng).
+ Tài sản 3: 30.000.000 đ (Ba mươi triệu đồng).
+ Tài sản 4: 27.000.000 đ (Hai mươi bảy triệu đồng).
- Phí mua hồ sơ:
+ Tài sản 1: 500.000 đ/hồ sơ.
+ Tài sản 2, 3, 4: 200.000 đ/hồ sơ.
3. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ, ngày 11/02/2020.
4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc từ 11, 12, 13/02/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ , địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá dự kiến vào  ngày 14/02/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ , địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
 
 
   Tài sản 3: 1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 275, tờ bản đồ số 22,diện tích 1.300m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02140 cấp ngày 28/12/2007 tọa lạc tại ấp An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Cây trồng trên đất gồm: mít thái (changai) loại lớn khoảng 6 năm tuổi số lượng 86 cây; mít thái (changai) loại nhỏ khoảng 06 tháng tuổi số lượng 32 cây; sầu riêng khoảng 01 năm tuổi số lượng 23 cây; cóc khoảng 03 năm tuổi số lượng 01 cây.
- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân Sự huyện Cái Bè.
- Chủ tài sản: Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa, ngụ địa chỉ: 142, tổ 5, ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
2. Giá khởi điểm của tài sản: 502.075.000 đ (Năm trăm lẻ hai triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).
3. Tiền đặt trước đảm bảo đấu giá, phí mua hồ sơ
- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
- Phí mua hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng).
4. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ, ngày 11/02/2020.
5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: trong 03 ngày 07, 10, 11/02/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ , địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang..
6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá dự kiến vào ngày 14/02/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ, địa chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
           
 
 
Tài sản 4: 1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, tổng diện tích 1.774,5m2:
- Tài sản 1: Thửa đất số: 19 diện tích: 101,2m2 và thửa đất số: 05 diện tích 445m2, tờ bản đồ số 25 tọa lạc tại ấp 5A, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
- Tài sản 2: Thửa đất số 33, diện tích: 1228,3m2, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
- Bên có tài sản đấu giá: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy.
- Chủ tài sản: Ông Lê Văn Út và bà Nguyễn Thị Kim Phượng, cùng địa chỉ: ấp 5A, xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
2. Giá khởi điểm:
- Tài sản 1: 4.132.766.000 đ (Bốn tỷ, một trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn đồng).
- Tài sản 2: 5.683.989.000 đ (Năm tỷ, sáu trăm tám mươi ba triệu, chín trăm tám mươi chín nghìn đồng).
Tổng giá trị tài sản 1, 2: 9.816.755.000 đồng (Chín tỷ, tám trăm mười sáu triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng).
- Tiền đặt trước:
+ Tài sản 1: 415.000.000 đ/hồ sơ (Bốn trăm mười lăm triệu đồng).
+ Tài sản 2: 570.000.000 đ/hồ sơ (Năm trăm bảy mươi triệu đồng).
- Phí mua hồ sơ:
+ Tài sản 1: 200.000 đ/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).
+ Tài sản 2: 500.000 đ/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).
3. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ, ngày 17/02/2020.
4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc từ 13, 14, 17/02/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ , địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá dự kiến vào  ngày 20/02/2020  tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ , địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
 
 
 
Tài sản 5:  1. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất, thửa số 883, tờ bản đồ số 03, diện tích 1993,9m2, loại đất LUA, tọa lạc ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, do ông Đặng Văn Bình đứng tên Quyền sử dụng đất. 
- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân Sự huyện Cái Bè.
- Chủ tài sản: Ông Đặng Văn Bình, ngụ địa chỉ: ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
2. Giá khởi điểm của tài sản:
- Giá khởi điểm: 135.960.557 đồng (Một trăm ba mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi ngàn, năm trăm năm mươi bảy đồng).
- Bước giá: Do Chấp hành viên xác nhận ngay tại phiên đấu giá.
3. Tiền đặt trước đảm bảo đấu giá, phí mua hồ sơ: 
- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).
- Phí mua hồ sơ: 200.000 đ/hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng).
4. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ, ngày 24/02/2020.
5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: trong 03 ngày: 20, 21, 24/02/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ, địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: dự kiến vào ngày 27/02/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ, địa chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.