03:29 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản tại tỉnh Tiền Giang (16 vụ)

Đăng lúc: Thứ hai - 25/09/2017 22:46 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản tại tỉnh Tiền Giang
1. Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 2184, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Mai Phước Lộc đứng tên.
              + Diện tích đất: 231,0m2 (Đất CLN).
        - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 102.708.000đồng ( Một trăm lẻ hai triệu bảy trăm lẻ tám ngàn đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 10.000.000đồng/bộ hồ sơ.

        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     16/10/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     19/10/2017

 
2. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Phú Thạnh A, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Tín đứng tên.
              + Diện tích đất: 2.376,7m2 (Đất CLN: 2.136,7m2 + Đất ONT: 240m2)
              + Nhà ở: 237,76m2( 01 tầng, móng cột BTCT, vách tường, mái ngói, nền gạch ceramic)
              + Nhà sau: 44,8m2 + Nhà bên: 45,9m2
              + Nhà tắm: 4,86m2 + Mái che nhà sau: 35,26m2 + Mái che bên hông: 125,81m2
              + Hồ nước vuông: 12,75m2 + Sân đường đi xi măng: 260,2m2 + Sân gạch đá: 263,84m2
              + Cổng rào: 20,25m2 + Hàng rào: 339,53m2 + Gạch dán tường: 84,115m2
        - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.164.482.276đồng( Hai tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu bốn trăm tám mươi hai ngàn hai trăm bảy mươi sáu  đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 220.000.000đồng/bộ hồ sơ.

        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     16/10/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     19/10/2017

       
3. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Đăng Nẵm, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Đinh Huy Hoàng và bà Dương Thị Phước đứng tên.
       * Quyền sử dụng đất:
              + Diện tích đất: 2.845m2 (Đất ONT: 240m2; Đất HNK: 2.605m2).
       * Công trình xây dựng:
              + Nhà ở: 230,36m2 (01 trệt + 01 lầu, cột, sàn bê tông cốt thép, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic).
              + Nhà ở: 230,40m2(01 trệt + 01 lầu, cột, sàn, mái bê tông cốt thép, nền gạch ceramic).
              + Nhà ở: 190,2m2(01 trệt + 01 lầu, cột, sàn, mái bê tông cốt thép, vách tường, nền gạch ceramic).
              + Nhà ở: 222,73m2(01 trệt + 02 lầu, cột, sàn, mái bê tông cốt thép, vách tường, nền gạch ceramic).
              + Nhà ở trệt: 79,2m2(cột bê tông, vách tường, nền gạch ceramic, mái ngói).
              + Nhà ở: 171,96m2(01 trệt + 01 lầu,cột, sàn, mái bê tông cốt thép, vách tường, nền gạch ceramic).
              + Nhà ở trệt: 29,89m2(cột bê tông, vách tường, nền xi măng, mái ngói).
              + Nhà ăn: 115,52m2(nhà trệt, cột bê tông, vách tường, nền xi măng, mái tole).
              + Nhà vệ sinh: 9,35m2(cột bê tông, vách tường, nền gạch ceramic, mái bê tông).
       * Hệ thống cấp thoát nước:
              + 01 giếng khoan sâu 303m, đường kính từ 60 đến 140mm, độ sâu lắp đặt ống PVC là 290m.
              + 01 giếng khoan sâu 231m, đường kính từ 49mm.
              + Đài nước: 4m2, cao 8,6m có kết cấu khung trụ bê tông cốt thép.
              + Hồ nước xây gạch có nắp: 17,42m2
              + Nền gạch ceramic: 157,02m2
              + Sân xi măng: 648,9m2
              + Đường đi xi măng: 90,44m2
              + Cổng rào: 10,08m2
              + Hàng rào trụ bê tông xây tường cao 0,5m, phía trên có lưới B40: 240m2
              + Hàng rào trụ bê tông lưới kẽm gai: 152,6m2
        - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.784.551.395đồng( Một tỷ bảy trăm tám mươi bốn triệu năm trăm năm mươi mốt ngàn ba trăm chín mươi lăm đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 180.000.000đồng/bộ hồ sơ.

        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     16/10/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     19/10/2017

 
4. Quyền sử dụng đất thuộc một phần thửa 247 tờ bản đồ số 15(tách từ thửa cũ 112), tọa lạc tại ấp Mỹ Hòa, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Mirol đứng tên.
            + Diện tích: 4.029,4m2 (trong đó 300m2 đất ONT).
            + Tài sản gắn liền: 10 cây dừa loại B2, 06 cây dừa loại C, 95 cây dừa loại D.
       - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 529.328.000 đồng (Năm trăm hai mươi chín triệu ba trăm hai mươi tám ngàn đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 53.000.000đồng/bộ hồ sơ.

        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     24/10/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     27/10/2017

 
5. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 2, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Thấy đứng tên.
        1. Một phần thửa 402, tờ bản đồ số 2:
               + Diện tích đất: 742,1m2 (Đất CLN: 642,1m2 + Đất ONT: 100m2)
               + Cây trồng trên đất.
        - Giá khởi điểm: 79.375.495đồng (Bảy mươi chín triệu ba trăm bảy mươi lăm ngàn bốn trăm chín mươi lăm đồng).
        - Phí đăng ký đấu giá:150.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Đặt trước số tiền đăng ký mua đấu giá tài sản: 8.000.0000đồng/bộ hồ sơ.

 
         2. Một phần thửa 399, tờ bản đồ số 2:
               + Diện tích đất: 2.779,3m2 (Đất CLN: 92,6m2 + Đất LUA: 2.686,7m2).
        - Giá khởi điểm: 176.708.537đồng (Một trăm bảy mươi sáu triệu bảy trăm lẻ tám ngàn năm trăm ba mươi bảy đồng).
        - Phí đăng ký đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Đặt trước số tiền đăng ký mua đấu giá tài sản: 18.000.0000đồng
/bộ hồ sơ.
        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     24/10/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     27/10/2017

 
6. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Huỳnh Thị Bảy đứng tên.
              + Diện tích đất: 1.245,2m2 (Đất ONT: 157,2m2 + Đất LUC: 1.088m2).
              + Nhà ở: 63,5m2 (cột gỗ, móng gạch, vách tole xi măng, mái lợp tole xi măng, nền gạch ceramic).
        - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 167.403.915đồng (Một trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm lẻ ba ngàn, chín trăm mười lăm đồng)
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 17.000.000đồng/bộ hồ sơ.

        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     24/10/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     27/10/2017

 
7. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh đứng tên.
               + Diện tích đất (một phần thửa 94, TBĐ 1): 106,0m2 (Đất CLN).
               + Mái che: 106m2
        - Giá khởi điểm: 234.232.000đồng (Hai trăm ba mươi bốn triệu hai trăm ba mươi hai ngàn đồng).
        - Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ
        - Tiền đặt trước: 26.000.000đồng/bộ hồ sơ

        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     24/10/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     27/10/2017

 
8.  Tài sản đấu giá gồm:

        -Tài sản1. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp 3A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Mai Thị Thanh Nga đứng tên.

              + Diện tích đất (thửa 10A): 429,5m2(Đất CLN).
              + Giá khởi điểm: 215.137.596đồng (Hai trăm mười lăm triệu một trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm chín mươi sáu đồng).
        - Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ
        - Tiền đặt trước: 22.000.000đồng/bộ hồ sơ

        -Tài sản 2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Hoàng Long đứng tên.

              + Diện tích đất (thửa 172): 368,7m2(Đất CLN).
              + Hàng rào: 89,38m2 (cột bê tông, vách tường 0,5m, lưới B40, cửa rào sắt).
              + Tường rào xây gạch: 32,95m2.
              + Giá khởi điểm: 289.587.247đồng (Hai trăm tám mươi chín triệu năm trăm tám mươi bảy ngàn hai trăm bốn mươi bảy đồng).
        - Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ
        - Tiền đặt trước: 29.000.000đồng/bộ hồ sơ

        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     24/10/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     27/10/2017

 
9. Tài sản đấu giá gồm:
          1. Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cấp cho ông Vũ Văn Chiến có số vào sổ cấp GCN 00739 ngày 26/11/2010 thuộc thửa đất số 221, tờ bản đồ số 62 tọa lạc tại ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích đất(thửa 221): 1.335,5m2 (Đất ONT).
              + Nhà xưởng: 1.345,66m2(nhà tiền chế, vách tường, nền xi măng, cột + khung bằng sắt, mái tole).
        2. Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cấp cho ông Vũ Văn Chiến có số vào sổ cấp GCN 03235 ngày 04/09/2013 thuộc thửa đất số 352, tờ bản đồ số 62 tọa lạc tại số 123 Trần Nguyên Hãn, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích đất(thửa 352): 3.440,8m2 (Đất ONT: 2.695,4m2 + Đất CLN: 745,4m2) (Thửa đất có 86,1m2 Đất CLN nằm trong HLLG).
              + Nhà ở: 497,4m2(nhà kiên cố, 01 trệt, 02 lầu, mái ngói, khung + sàn BTCT, vách tường riêng, nền gạch).
              + Nhà văn phòng: 121,85m2(cột bê tông, vách tường, mái tole, nền gạch men, có trần).
              + Khu nhà vệ sinh + bếp: 19,62m2.
              + Hàng rào + cổng: 59,92m2 + Tường rào: 640,85m2.
              + Sân bê tông: 2.500,25m2.
        - Giá khởi điểm của tổng tài sản: 15.907.845.405đồng (Mười lăm tỷ chín trăm lẻ bảy triệu tám trăm bốn mươi lăm ngàn bốn trăm lẻ năm đồng).
        - Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ
        - Tiền đặt trước: 1.600.000.000đồng/bộ hồ sơ

        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     24/10/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     27/10/2017

 
10. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc một phần thửa 327 (thửa mới 525), tờ bản đồ 03, tọa lạc tại ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Ngô đứng tên.
               + Diện tích đất: 1.026,4m2 (Đất CLN).
               + Nhà ở: 55m2(nhà thô sơ, vách lá, mái lá, cột bê tông đúc sẵn + gỗ, nền đất).
               + Nhà vệ sinh: 4,62m2 (vách tường, mái tole) + Hầm tự hoại.
               + Cây trồng trên đất.
        - Giá khởi điểm: 244.460.160đồng (Hai trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn, một trăm sáu mươi đồng).
        - Tiền đặt trước: 25.000.000đồng/bộ hồ sơ
        - Phí tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ

        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     24/10/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     27/10/2017

 
11. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 137, Ô4, khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Trung Du đứng tên.  
               + Diện tích đấ (thửa 78, TBĐ 39): 299m2(Đất ODT).
               + Nhà ở: 191,9m2, diện tích sàn phụ(gác gỗ): 33,88m2 (Cột BTCT, nền gạch bông, vách tường, trần nhựa, mái tole).
               + Cổng rào: 10,5m2 + Hàng rào 1: 22,84m2 + Hàng rào 2: 32,18m2
               + Nhà vệ sinh: 3,6m2 + Mái che: 41m2.
        - Giá khởi điểm: 856.339.431đồng (Tám trăm năm mươi sáu triệu, ba trăm ba mươi chín ngàn, bốn trăm ba mươi mốt đồng).
        - Tiền đặt trước: 130.000.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Phí tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.

        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     24/10/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     27/10/2017
 

12. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Hòa Thành, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Thu Thủy đứng tên.
               + Diện tích đất (thửa 155): 3.634,1m2 (Đất ONT: 60m2 + Đất CLN: 3.574,1m2).
               + Chuồng bồ câu: 264m2(cột bê tông, kèo gỗ tạp, vách lưới B40, mái tole và firôximăng).
               + Cây trồng trên đất.
        - Giá khởi điểm: 1.122.269.613đồng (Một tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, hai trăm sáu mươi chín ngàn, sáu trăm mười ba đồng).
        - Tiền đặt trước: 169.000.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Phí tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.  
    
        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     24/10/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     27/10/2017

 
13. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất thuộc một phần thửa 100, tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Quan đứng tên.
               + Diện tích đất: 1.562,4m2 (Đất CLN).
        - Giá khởi điểm: 113.111.943đồng (Một trăm mười ba triệu, một trăm mười một ngàn, chín trăm bốn mười ba đồng).
        - Tiền đặt trước: 17.000.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Phí tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.  
    
        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     24/10/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     27/10/2017

 
14. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Hương đứng tên.
               + Diện tích đất: 118m2 (Đất ở).
               + Nhà ở: 117,8m2 (cột BTCT, vách tường, mái tole, nền lát gạch ceramic).
        - Giá khởi điểm: 245.986.000đồng (Hai trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm tám mươi sáu ngàn đồng).
        - Tiền đặt trước: 37.000.000đồng/bộ hồ sơ
        - Phí tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ

        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     24/10/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     27/10/2017

 
15. Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cấp cho bà Lê Thị Đầm có số vào sổ 00296 cấp ngày 13/04/2004 thuộc thửa đất số 41, tờ bản đồ số 15 tọa lạc tại ấp Lộ Ngang, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có diện tích 292.9m2 (trong đó 166.1m2 loại đất cây lâu năm và 126.8m2 đất ở nông thôn)
 Tài sản gắn liền trên đất:
        + Nhà ở 1: diện tích 96m2; Kết cấu cột bê tông cốt thép, vách tường, mái tole, nền gạch men.
        + Nhà ở 2: diện tích 72m2; Kết cấu cột bê tông cốt thép, vách tường, mái tole, nền gạch men.
        + Nhà ở 3: diện tích 42,9m2; Kết cấu cột cây, vách tole, mái tole, nền xi măng.
        - Giá khởi điểm: 385.818.750đồng (Ba trăm tám mươi lăm triệu tám trăm mười tám ngàn bảy trăm năm mươi đồng).
        - Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ
        - Tiền đặt trước: 39.000.000đồng/bộ hồ sơ

        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     07/11/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     09/11/2017

 
16. Tài sản đấu giá gồm:
       - Quyền sử dụng đất 3.128,0m2, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thửa số 25, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
       - Quyền sử dụng đất 1.673,1m2, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thửa số 225, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trên đất có tài sản gắn liền là nhà kho có diện tích xây dựng 1.673,1m2 (Khung cột BTCT, vách tường, sàn BTCT, mái tole).
       - Quyền sử dụng đất 1.062,9m2, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thửa số 224, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
       - Quyền sử dụng đất 3.221,5m2, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thửa số 27, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
       - Quyền sử dụng đất 2.541,8m2, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thửa số 210, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
       - Quyền sử dụng đất 239,5m2, loại đất chuyên trồng lúa nước, thửa số 226, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
       - Quyền sử dụng đất 2.320,3m2, loại đất trồng cây lâu năm, thửa số 34, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
       - Quyền sử dụng đất 1.655,3m2, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thửa số 223, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trên đất có tài sản gắn liền là nhà kho có diện tích xây dựng 1.655,3m2 (Khung cột BTCT, vách tường + tole, mái tole).
       - Quyền sử dụng đất 4.739,6m2, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thửa số 227, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trên đất có tài sản gắn liền là nhà kho có diện tích xây dựng 4.518,5m2 (Khung cột BTCT, vách tường + tole, mái tole).
       - Hệ thống thiết bị máy móc và dây chuyền sản xuất (theo Phụ lục 1 bảng kê chi tiết kèm theo):
              + Hệ thống dây chuyền máy móc bóc vỏ lúa, dây chuyền xát trắng lau bóng và tách màu tại khu A.
              + Hệ thống máy bóc vỏ lúa, máy xay trấu, bồn chứa trấu tại kho B.
              + Hệ thống dây chuyền nghiền trấu tại khu B.
              + Dây chuyền sản xuất củi trấu và máy sấy nông sản.
              + Dây chuyền nhà máy xấy lúa và kho chứa lúa.
              + Trạm hạ thế điện 3 pha và hệ thống cấp điện.
              + Hệ thống phòng cháy chữa cháy.
        - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 92.616.355.000 đồng (Chín mươi hai tỷ sáu trăm mười sáu triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 4.631.000.000đồng/hồ sơ      
               
        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     07/11/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     09/11/2017

 17. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Văn Hiền - Nguyễn Tấn Tài đứng tên.
              + Diện tích (thửa 68, tờ bản đồ số 10): 437,7m2 (Đất CLN)
              + Diện tích (thửa 71, tờ bản đồ số 10): 337,8m2 (Đất CLN)
              + Nhà kho: 369,6m2 (cột bê tông đúc sẵn, nền láng xi măng, đỡ mái gỗ, mái lợp tole).
         - Giá khởi điểm: 1.124.567.539đồng (Bảy trăm hai mươi hai triệu một trăm hai mươi ba ngàn sáu trăm bốn mươi đồng).
        - Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ
        - Tiền đặt trước: 112.500.000đồng/bộ hồ sơ

        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     07/11/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     09/11/201
7
 
18. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thuộc thửa 47, tờ bản đồ số 25, tọa lạc tại ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
               + Diện tích đất: 288,1m2 (Đất ở: 20,0m2 + Đất CLN: 268,1m2)
               + Nhà ở: 121,23m2 (móng cột BTCT,vách tường, mái tole, nền gạch men, có trần, có khu phụ, trần thạch cao).
               + Các công trình phụ khác và cây trồng trên đất.
        - Giá khởi điểm: 722.123.640đồng (Bảy trăm hai mươi hai triệu một trăm hai mươi ba ngàn sáu trăm bốn mươi đồng).
        - Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ
        - Tiền đặt trước: 72.000.000đồng/bộ hồ sơ

        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     07/11/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     09/11/2017


   * Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.
   * Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Thời gian mua hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày hạn chót đăng ký đấu giá.
   * Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
               Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
        Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                  Điện thoại: 073.3887579 – DĐ: 0918.442.210.
                                       Website: www.hoangvuluat.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết