03:49 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Bến Tre- Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Bến Tre

Đăng lúc: Thứ hai - 01/02/2016 03:24 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản tại tỉnh Bến Tre
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản do UBND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre quản lý bao gồm:
   Tài sản 1: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre:
   Hình thức: Đấu giá để cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê (thời gian thuê đất là 50 năm).

TT Số thửa Số tờ Loại đất đề nghị CQSDĐ Diện tích sử dụng
(m2)
Diện tích lộ giới
(m2)
Diện tích tính giá
(m2)
Giá khởi điểm
(đồng)
01 218 36 LUA 1.694,3 0 1.694,3 78.000.000
02 82 33 CLN 263,2 0 263,2 28.426.000
Tổng cộng 1.694,3 0 1.694,3 106.426.000
   * Giá khởi điểm của tài sản 1: 106.426.000đồng (Một trăm lẻ sáu triệu, bốn trăm hai mươi sáu nghìn đồng).
   Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre:
Hình thức: Đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất (đối với đất ở) và cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với đất nông nghiệp (thời gian thuê đất là 50 năm)

TT Số thửa Số tờ Diện tích sử dụng
 (m2)
Diện tích lộ giới
(m2)
Diện tích tính giá
(m2)
Loại đất Giá khởi điểm
(đồng/m2)
Tổng giá khởi điểm
(đồng)
01 361 7 515,4 54,8 70 ONT 56.350.000 94.334.000
311,9 LUA 32.282.000
78,7 LUA 5.702.000
02 382 7 424,0 120,9 100 ONT 80.500.000 101.521.000
203,1 LUA 21.021.000
Tổng cộng: 939,4 175,7 763,7   195.855.000 195.855.000
 
   * Giá khởi điểm của tài sản 2: 195.855.000đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu tám trăm năm mươi lăm ngàn đồng).
   Tài sản 3: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre:
   Hình thức: Đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

TT Số thửa Số tờ Diện tích sử dụng
 (m2)
Diện tích lộ giới
(m2)
Diện tích giao đất
(m2)
Loại đất Đơn giá
(đồng)
Giá khởi điểm
(đồng)
01 177 10 225,8 37,4 177,2
11,2
ONT
ONT
1.100.000
550.000
201.080.000
02 178 10 266,9 46,9 212,9
7,1
ONT
ONT
1.100.000
550.000
238.095.000
03 179 10 262,3 49,1 212,1
1,1
ONT
ONT
1.100.000
550.000
233.915.000
04 180 10 256,6 51,3 205,3 ONT 1.100.000 225.830.000
05 181 10 253,0 53,4 199,6 ONT 1.100.000 219.560.000
06 182 10 248,2 55,7 192,5 ONT 1.100.000 211.750.000
07 183 10 394,7 43,2 351,5 ONT 1.100.000 386.650.000
Tổng: 1.907,5 337 1.570,5     1.716.880.000
   * Giá khởi điểm của tài sản 3: 1.716.880.000đồng (Một tỷ bảy trăm mười sáu triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng).
   Tài sản 4: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre:
   Hình thức: Đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

TT Số thửa Số tờ Loại đất
 
Diện tích sử dụng
(m2)
Diện tích lộ giới
(m2)
Diện tích tính giá
 (m2)
Đơn giá
(đồng)
Giá khởi điểm
(đồng)
01 31 75 ODT 55,5 8,4 47,1 4.500.000 211.950.000
Tổng cộng: 55,5 8,4 47,1   211.950.000
   * Giá khởi điểm của tài sản 4: 211.950.000đồng (Hai trăm mười một triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng).
   - Địa điểm xem tài sản: Tại xã Hưng Nhượng; xã Phong Mỹ; xã Tân Thanh; Thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
   - Thời hạn tham khảo hồ sơ, xem tài sản và đặt khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: từ ngày phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 19 tháng 02 năm 2016.
   - Thời gian tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 8h00 ngày 24 tháng 02 năm 2016.
   - Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia và tổ chức bán đấu giá: Tại Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu xin liên hệ với trụ sở chính: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang hoặc Văn Phòng Đại Diện Công ty TNHH Dịch vụ -Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ - số 474C khu phố 3, phường 7, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre (Phía sau chợ phường 7). ĐTDĐ: 0918.442210 - 0945.204593. Website: www.hoangvuluat.com.vn hoặc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Huyện Giồng Trôm -ĐT: 0753.892598.
 
2. Tài sản do bà Nguyễn Thị Kim Phượng và ông Cao Minh Đức(DNTN Hoa Dừa) đứng tên tọa lạc tại ấp 1, xã Sơn Đông, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre bao gồm:
   1. Khối tài sản nhà hàng, khách sạn Hoa dừa gồm:
        a/ Thửa 21, tờ bản đồ số 11, diện tích 96m2 loại đất đất trồng cây hàng năm (HNK)
              + Giá khởi điểm: 264.044.000đ (Hai trăm sáu mươi bốn triệu không trăm bốn mươi bốn ngàn đồng).
         b/ Thửa 22, tờ bản đồ số 11, diện tích 2.267,3m2, (trong đó 1.100m2 đất ở và 1.167,3m2 đất trồng cây lâu năm) và toàn bộ công trình khu nhà hàng, khách sạn, máy móc thiết bị và hoa màu trên đất.
              + Giá khởi điểm: 32.540.915.000đ (Ba mươi hai tỷ năm trăm bốn mươi triệu chín trăm mười lăm ngàn đồng).
        * Giá khởi điểm (a+b): 32.804.959.000đồng (Ba mươi hai tỷ tám trăm lẽ bốn triệu chín trăm năm mươi chín ngàn đồng).
   2. Quyền sử dụng đất thửa 49, tờ bản đồ số 11 diện tích 440,5m2 gồm 300m2 đất ở nông thôn (ONT) và 140,5m2 đất trồng cây lâu năm CLN và nhà ở, cây trồng, tài sản gắn liền trên đất.
              + Giá khởi điểm: 1.621.917.000đ (Một tỷ sáu trăm hai mươi mốt triệu chín trăm mười bảy ngàn đồng).
   3. Thửa 365, tờ bản đồ số 11 diện tích 220,3m2; loại đất hoa màu (ĐRM) và cây trồng gắn liền trên đất.
              + Giá khởi điểm: 560.288.000đ (Năm trăm sáu mươi triệu hai trăm tám mươi tám ngàn đồng).
   4. Thửa 420, tờ bản đồ số 11, diện tích 162,3m2 loại đất trồng cây lâu năm và cây trồng gắn liền trên đất.
              + Giá khởi điểm 520.227.000đ (Năm trăm hai mươi triệu hai trăm hai mươi bảy ngàn đồng).
   5. Thửa 605, tờ bản đồ số 11, diện tích 325,3m2 gồm 230m2 đất ở và 95,3 m2 đất trồng cây lâu năm.
              + Giá khởi điểm: 974.354.000đ (Chín trăm bảy mươi bốn triệu ba trăm năm mươi bốn ngàn đồng).
   * Tổng cộng giá khởi điểm tài sản (1+2+3+4+5): 36.481.746.000đ (Ba mươi sáu tỷ bốn trăm tám mươi mốt triệu bảy trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).
                   - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày   07/03/2016
                   - Tổ chức đấu giá:                08h ngày   15/03/2016

 
   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                      Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
           Văn phòng đại diện Bến Tre; Số 474C, khu phố 3, P7, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
                   Điện thoại: 073.3887579  DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                                     Website: www.hoangvuluat.com.vn
   * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% - 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết