04:29 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Long An - Thông báo bán đấu giá Nhà đất tại tỉnh Long An (07 vụ)

Đăng lúc: Thứ hai - 02/11/2015 02:43 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá Nhà đất tại tỉnh Long An
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất của ông/bà: Dương Văn Hồng-Trần Thị Rết tại số 111/8 ấp 8,  xã Phước Tân Hưng , Châu Thành, Long An.
        Thửa số 964, loại đất ONT,tờ bản đồ số 3, diện tích 250m2.
              + Đông giáp thửa số: lối đi công cộng
              + Tây giáp thửa số: rạch công cộng
              + Nam giáp thửa số: 1350 hộ Trần Thị Ba
              + Bắc giáp thửa số: 964 (còn lại) Dương Văn Hồng
        * Tài sản trên đất: Nhà bán kiên cố diện tích: 5,4m x 12m = 64,8 m2 (cột gỗ xẻ (kê tán), xà gồ gỗ, vách tường, mái firôximăng, nền gạch bông). Nhà tạm diện tích: 3,3m x 12m =  39,6 m2 (vách lá, cột kèo bạch đàn, đỡ máy bằng tầm vong, nền gạch bông). Nhà tạm diện tích: 9,6m x 6,8m = 65,28 m2 (cột gỗ xẻ (kê tán) xà gồ gỗ, vách ván, mái firôximăng, nền gạch tàu). Đồng hồ điện, đồng hồ nước.
        * Giá khởi điểm: 134.689.000đ (Một trăm ba mươi bốn triệu, sáu trăm tám mươi chín ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:    16h ngày    30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày    08/12/2015
 
2.
Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của bà Phạm Thị Năm tại ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Long An. Một phần thửa số 455, tờ bản đồ số 06. Loại đất ONT. Diện tích thực tế: 1.243,9m2.
        Có tứ cận như sau:
              - Đông giáp thửa số: 457 hộ Bùi Công Bảng
              - Tây giáp thửa số: 456 hộ Đoản Văn Sệp, Lối đi công cộng
              - Nam giáp thửa số: 456 hộ Đoàn Văn Sệp
              - Bắc giáp thửa số: 454 hộ Lê Thị Tranh.
        Theo trích đo bản đồ địa chính khu đất thuộc khu B, tờ bản đồ địa chính số: 06 do Công ty TNHH ĐĐ NĐ Trung Nghĩa đo vẽ ngày 14/11/2012, được Văn phòng đăng ký QSDĐ Thảnh Phố Tân An thẩm định ngày 26/11/2012 và được phòng Tài Nguyên và Mội Trường Thành phố Tân An duyệt vào ngày 26/11/2012.
        * Tài sản trên đất: Nhà có kết cấu cột bê tông đúc sẵn, nền tráng ximăng, vách trước xây bằng gạch(chưa tô), 03 vách còn lại làm bằng tôn thiếc cũ, đòn tay gỗ tạp, mái tôn prôximăng. Có diện tích 5,5m x 10,9m = 59,95m2.
        * Giá khởi điểm: 194.171.796đ (Một trăm chín mươi bốn triệu, một trăm bảy mươi mốt ngàn, bảy trăm chín mươi sáu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:    16h ngày    30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày    08/12/2015
 
 
3.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tại số 2/128 ấp Ngãi Lợi B, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Long An. Thửa số 1898, tờ bản đồ số 7. Loại đất ONT. Diện tích: 1800m2 do ông /bà: Nguyễn Đình Phúc/ Đinh Thị Thu Thuỷ đứng tên.
        Có tứ cận như sau:
              - Đông giáp thửa số: 970 hộ Nguyễn Đình Quế
              - Tây giáp thửa số: 970 hộ Nguyễn Đình Quế
              - Nam giáp thửa số: 970 hộ Nguyễn Đình Quế
              - Bắc giáp thửa số: 970 hộ Nguyễn Đình Quế
        Theo trích đo bản đồ địa chính khu đất, tờ bản đồ địa chính số: 7 do Cty TNHH ĐĐ NĐ Trung Nghĩa đo vẽ ngày 24/07/2012 và được phòng Tài Nguyên và Môi Trường Thành phố Tân An thẩm định vào 30/07/2012.
        Và một số cây trồng khác
        * Giá khởi điểm: 134.131.172 (Một trăm ba mươi bốn triệu, một trăm ba mươi mốt ngàn, một trăm bảy mươi hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:    16h ngày    30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày    08/12/2015
 
4.
Quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Mạnh Hùng và bà Nguyễn Thị Ngọc Thuý. Thửa số 1074, tờ bản đồ số 02. Loại đất ONT. Diện tích thực tế: 377,4m2 ( Trong đó diện tích lộ giới 98,2 m2, diện tích chỉ giới đường sông là 85,8m2 ). Theo trích đo địa chính ngày 04/02/2015, của công ty TNHH đo đạc nhà đất Hưng Phú được Văn phòng đăng ký QSDĐ Thảnh Phố Tân An duyệt ngày 06/02/2015(diện tích giảm 122,6m2 so với giấy chứng nhận QSDĐ số BK522803 cá diện tích 500m2  được UBND thành phố Tân An cấp ngày 10/04/2012 lý do giảm bị sạc lỡ do vị trí đất nằm tiếp giáp sông Vàm Cỏ Tây).
        Có vị trí tiếp giáp:
              - Đông giáp thửa số: 1455
              - Tây giáp thửa số: 486
              - Nam giáp sông Vàm Cỏ
              - Bắc giáp đường Lê Văn Tưởng.
        Quyền Sử dụng đất nêu trên toạ lạc tại ấp Đạo Thạnh,  xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, Long An.
        * Giá khởi điểm: 545.493.600đ (Năm trăm bốn mươi lăm triệu, bốn trăm chín mươi ba ngàn, sáu trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:    16h ngày    30/11/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày    08/12/2015
 
5.
Quyền sử dụng đất và nhà trên đất của ông Mai Văn Đang tọa lạc tại  Khu phố Quyết Thắng, Phường Khánh Hậu, Tp. Tân An, Long An. Một phần thửa số 135, tờ bản đồ số 1-4, loại đất ODT, diện tích 518,5m2.
        Có tứ cận như sau:
              + Đông giáp thửa số: Thửa 135 (phần còn lại) hộ Mai Văn Đang.
              + Tây giáp thửa số: Thửa 98 hộ Hồ Thanh Cầm.
              + Nam giáp thửa số: Thửa 136 hộ Mai Văn Thệ, lối đi công cộng.
              + Bắc giáp thửa số: Thửa 102 hộ Hồ Thế Mỹ.
        Theo trích đo bản đồ địa chính khu đất, tở bản đồ địa chính số: 1-4 do công ty TNHH ĐĐ NĐ Trung Nghĩa đo vẽ ngày 06/05/2013, được Văn phòng đăng ký QSDĐ thẩm định ngày 31/05/2013  và được phòng Tài Nguyên và Môi Trường Thành Phố Tân An duyệt 10/06/2013.
        * Giá khởi điểm: 213.974.580đ (Hai trăm mười ba triệu chín trăm bảy mươi bốn ngàn năm trăm tám mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:    16h ngày    07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày    15/12/2015
 
6.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại phường Tân Khánh, Tp.Tân An, Long An, thuộc tờ bản đồ số 2 (số mới 18), của ông Quách Văn Giản đứng tên được UBND thị xã Tân An (nay là thành phố Tân An) cấp ngày 20/02/2008.
        + Khu A: Thửa số 27 ( số mới 15), loại đất ODT, diện tích 1.231,8m2.
        + Khu C: Thửa số 26 ( số mới 68), loại đất TSN, diện tích 248,2m2.
        * Giá khởi điểm: 1.149.564.429đ (Một tỷ một trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi bốn ngàn, bốn trăm hai mươi chín đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:    16h ngày    07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày    15/12/2015
 
7.
Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 445, tờ bản đồ số 04, loại đất lúa, diện tích theo giấy chứng nhận là 1958m2 tọa lạc tại xã Khánh Hậu, thị xã Tân An (nay là Phường Tân Khánh, Tp.Tân An, Long An) do bà Phạm Thị Nhung đứng tên, được UBND thị xã Tân An (nay là TP Tân An) cấp ngày 10/12/2002.
        * Giá khởi điểm: 188.837.352đ (Một trăm tám mươi tám triệu, tám trăm ba mươi bảy ngàn, ba trăm năm mươi hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:    16h ngày    07/12/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày    15/12/2015
 

   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                              Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
      Văn phòng đại diện Long An; Số 106, Quốc lộ 62, P2, TP Tân An, tỉnh Long An.
                  Điện thoại: 072.6572557 – DĐ: 0933.249.128 – 01285.664592.
                                          Website: www.hoangvuluat.com.vn
   * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Từ khóa:

thông báo, đấu giá

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết