03:30 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Thông báo Đấu giá Tài sản

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/02/2020 02:09 - Người đăng bài viết: admin
Tài sản 1:
1.1. Tài sản: Quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở diện tích 3.857 m2 (trong đó đất ở tại đô thị 250m2 + đất trồng cây lâu năm 3.607m2), thuộc thửa 1218, tờ bản đồ số 32, tọa lạc tại số 362, tổ 18, khu 1, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 793706, số vào sổ cấp GCN CH01306 do Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè cấp ngày 24/9/2012 và cập nhật thay đổi biến động chuyển nhượng ngày 25/01/2017 cho ông Nguyễn Phước Sang.
- Tài sản gắn liền trên đất:
+ Tài sản trên đất: Nhà chính, phòng nghỉ 1, phòng nghỉ 2, nhà tiền chế, dãy nhà vệ sinh, chuồng heo, cổng rào, hàng rào, hồ chứa nước, bồn nước Inox có trụ đỡ bằng thép.
+ Cây trồng trên đất: Mận, sầu riêng, dừa, lôm chôm, vú sữa, mít, chanh, tắc, cóc, sơ ri.
1.2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, phí mua hồ sơ:
- Giá khởi điểm: 3.382.906.603 đồng (Ba tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu, chín trăm lẻ sáu ngàn, sáu trăm lẻ ba đồng).
- Tiền đặt trước: 338.290.660 đồng/hồ sơ (Ba trăm ba mươi tám triệu, hai trăm chín mươi ngàn, sáu trăm sáu mươi đồng).
- Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng).
1.3. Hình thức, Phương thức đấu giá:
+ Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói;
+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
1.4. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày phát hành thông báo đến 16 giờ ngày 24/3/2020.
1.5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu Giá Hợp Danh Hoàng Vũ, số: 097.010.864.990.0001 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tiền Giang trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.
1.6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá vào 09 giờ, ngày 27/3/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ, địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
 
 
Tài sản 2: 2.1: Máy gặt đập liên hợp 03 cái; máy kéo 01 cái; máy cày có vô lăng 01 cái; máy dầu 01 cái; đầu máy 04 cái; máy nén 01 cái; bình gió đá 02 cái; lồng xới đất 02 cái;
- Chủ tài sản: Ông Lê Phùng Trí Dũng, địa chỉ: 367 Ấp Bắc, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
2.2. Giá khởi điểm: 125.529.051 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm hai mươi chín ngàn, không trăm năm mươi mốt đồng).
+ Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói;
+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
2.3. Tiền đặt trước đảm bảo đấu giá, phí mua hồ sơ: 
- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).
- Phí mua hồ sơ: 200.000 đ/hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng).
2.4. Thời gian bán hồ sơ đăng ký: Từ ngày phát hành thông báo đến hết 16 giờ ngày 20/3/2020.
2.5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu Giá  Hợp Danh Hoàng Vũ, số: 097.010.864.990.0001 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tiền Giang, trong 03 ngày: 18, 19, 20/3/2020.
2.6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá vào ngày 24/3/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ, địa chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
 
 
Tài sản 3: 3.1. Quyền sử dụng đất diện tích 90 m2 được trích trong diện tích 172 m2 , thửa đất số 95, tờ bản đồ số 25 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 16710 ngày 15/01/2013 do UBND huyện Chợ Gạo cấp cho ông Đặng Thành Đoàn, tọa lạc tại ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
- Quyền sử dụng đất diện tích 482,6 m2 trong tổng diện tích 768 m2, thửa đất số 97, tờ bản đồ số 25 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 16711 ngày 15/01/2013 do UBND huyện Chợ Gạo cấp cho ông Đặng Thành Đoàn.
- Cây trồng trên đất gồm bưởi, xoài, mít, ổi.
3.2. Giá khởi điểm của tài sản: 279.249.420 đồng (Hai trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm bốn mươi chín ngàn, bốn trăm hai mươi đồng).
+ Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói;
+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
3.3. Tiền đặt trước đảm bảo đấu giá, phí mua hồ sơ: 
- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).
- Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng).
3.4. Thời gian bán hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày phát hành thông báo đến 16 giờ ngày 06/4/2020.
3.5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu Giá Hợp Danh Hoàng Vũ, số: 097.010.864.990.0001 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tiền Giang, trong 03 ngày: 03, 06, 07/4/2020.
3.6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá vào ngày 09/4/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ, địa chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
 
 
Tài sản 4: 4.1. Quyền sử dụng đất có diện tích 1.149,9 m2, thửa cũ số 65, tờ bản đồ số 16 (diện tích đo đạc thực tế là 974,1 m2, thuộc thửa mới 474, tờ bản đồ số 16), đất trồng cây lâu năm, đất tọa lạc tại ấp Phú Lợi A, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BE159596, vào sổ cấp GCN số CH04893 do UBND huyện Chợ Gạo cấp ngày 01/6/2011 cho hộ ông Hồ Duy Vân.
4.2. Giá khởi điểm: 198.551.250 đ (Một trăm chín mươi tám triệu, năm trăm năm mươi mốt ngàn, hai trăm năm mươi đồng).
- Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói;
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
4.3. Tiền đặt trước, phí mua hồ sơ đấu giá: 
- Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
- Phí mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng).
4.4. Thời gian bán hồ sơ đăng ký: Từ ngày phát hành thông báo đến 16 giờ ngày 06/4/2020.
4.5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu Giá Hợp Danh Hoàng Vũ, số: 097.010.864.990.0001 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tiền Giang, trong 03 ngày: 03, 06, 07/4/2020.
4.6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá vào ngày 09/4/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ, địa chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
 
 
Tài sản 5: 5.1- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất diện tích 460,3 m2 (trong đó: đất ở tại đô thị diện tích 212,5m2; đất trồng cây lâu năm diện tích 247,8m2), trích một phần thửa 59, tờ bản đồ số 55, tọa lạc tại khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H06610 do UBND huyện Cai Lậy cấp ngày 28/12/2007 cho bà Lương Thị Nguyệt Thu (Phần diện tích đất giảm so với trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trừ lại phần diện tích khu mộ và phần diện tích lối đi cho hộ phía trong).
Công trình xây dựng trên đất: Nhà ở diện tích 4,5m x 7m = 31.5m2. Cấu trúc: cột bê tông đúc sẵn không vách (do vách đã hư hỏng) mái tole, nền gạch tàu (đã hư), vật dụng trong nhà không kê biên.
- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất ở tại đô thị, diện tích 91,84 m2, thuộc thửa 382, tờ bản đồ số 46, tọa lạc tại số 01/332, khu 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 13472 do UBND tỉnh Tiền Giang cấp ngày 28/08/2003 cho bà Lương Thị Nguyệt Thu và ông Nguyễn Văn Châu đứng tên.
Công trình xây dựng trên đất: Nhà ở diện tích 81,4 m2 gồm: nhà chính (63,02m2), gác lửng (18,38 m2), nhà vệ sinh (7,42m2). Kết cấu nhà: cột bê tông, vách tường, mái tole.
- Bên có tài sản đấu giá: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy.
- Chủ tài sản: Bà Lương Thị Nguyệt Thu; địa chỉ: khu phố 1, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
5.2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí mua hồ sơ đấu giá: 
- Giá khởi điểm:
+ Tài sản 1: 958.441.000 đồng (Chín trăm năm mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi mốt ngàn đồng).
+ Tài sản 2: 487.701.000 đồng (Bốn trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm lẻ một ngàn đồng).
Tổng tài sản: 1.446.142.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi hai ngàn đồng).
- Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi triệu đồng/hồ sơ).
- Phí mua hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng).
+ Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói;
+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
5.3. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ ngày 06 tháng 4 năm 2020.
5.4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu Giá  Hợp Danh Hoàng Vũ, số: 097.010.864.990.0001 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tiền Giang, trong 03 ngày: 01, 03, 06/4/2020.
5.5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá vào 09 giờ, ngày 18/3/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ, địa chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

Tác giả bài viết: Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết