03:46 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Thông báo Đấu giá tài sản 07 vụ

Đăng lúc: Thứ hai - 05/03/2018 19:50 - Người đăng bài viết: admin
TS 1. Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất: Khu đất thuộc thửa số 18; Tờ bản đồ số 09; Loại đất trồng cây lâu năm;  Diện tích cho thuê:  3.000 m2 / tổng số 3.829,90 m2 , tọa lạc tại ấp Trung Thạnh, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;
- Thời hạn cho thuê: 05 năm;
-  Giá khởi điểm cho thuê: 31.440.000đ/năm x 05 năm = 157.200.000đ (một trăm năm bảy triệu, hai trăm ngàn đồng), tiền thuê trả từng năm;
-  Bên có tài sản cho thuê: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 09/3/2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
TS 2 . Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (Nhà xưởng) thuộc thửa 221, tờ bản đồ 62, tọa lạc tại ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho có diện tích 1335,5m2, loại đất ở theo giấy chứng nhận số: 00739 do UBND thành phố Mỹ tho cấp 26/11/2010 cho ông Vũ Văn Chiến; Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (Nhà xưởng) thuộc thửa 352, tờ bản đồ 62, tọa lạc tại số 123, Trần Nguyên Hãn, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho có diện tích 3440,8m2 trong đó có 2695,4 m2 là đất ở, 745,4 m2 là đất trồng cây lâu năm. Trong phần đất trồng cây lâu năm có 86,1m2 thuộc hành lang lộ giới, loại đất ở theo giấy chứng nhận số: 03235 do UBND thành phố Mỹ tho cấp 04/9/2013 cho ông Vũ Văn Chiến và bà Nguyễn Ngọc Sương..
-   Giá khởi điểm của tài sản: 13.758.695.491đồng (mười ba tỉ, bảy trăm năm mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi lăm ngàn, bốn trăm chín mươi mốt đồng).
-  Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 23/3/2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ .
TS 3. Quyền sử dụng đất diện tích 7.772m2 và cây trồng trên đất thửa số 695, tờ bản đồ C3, toạ lạc tại ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang của ông Trần Văn Bột và bà Phạm Thị Vân, Phạm Văn Tiếp đứng tên
-  Giá khởi điểm của tài sản: 580.879.820đồng (năm trăm tám mươi triệu, tám trăm bảy mươi chín ngàn, tám trăm hai mươi đồng).
- Bên có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản: ông Trần Văn Bột và bà Phạm Thị Vân, Phạm Văn Tiếp, ngụ:  tại ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
-  Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 09/4/2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ .
TS 4. Quyền sử dụng đất thửa 2912, TBĐ ATTC5 (thửa mới 748, TBĐ 32): 248,2m2 (Đất CLN); Diện tích đất thửa 2913, TBĐ ATTC5 (thửa mới 747, TBĐ 32): 298,0m2 (Đất ONT); Nhà ở: 510m2 (01 trệt + 01 lầu, khung, cột, sàn BTCT, vách tường, mái ngói, nền lát gạch men).
- Giá khởi điểm: 2.588.520.621đ (hai tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu, năm tram hai chục ngàn, sáu trăm hai mốt đồng)
- Bên có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản: Bà Ngô Thị Ngọc Ánh, địa chỉ: ấp 3, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ thông báo đến hết 16h00 ngày 09/4/2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
TS 5. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại ấp khu Phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè:
+ Diện tích đất (thửa đất mới số 09, TBĐ HTC8): 282,6m2 (Đất ONT, trong đó diện tích nằm trong hành lang bảo vệ cầu 259,7m2).
+ Diện tích đất (thửa đất mới số 43, TBĐ HTC5): 389,9m2 (Đất SKC, trong đó diện tích nằm trong hành lang bảo vệ cầu 129,4m2).
+ Nhà ở 1: 81,4m2 (nhà cấp 3, cột bê tông, vách tường, mái bê tông);
+ Nhà ở 2: 111,8m2 (nhà cấp 3, cột bê tông, vách tường, mái tole);
+ Kho lúa gạo: 365,02m2 (nền cột BTCT, vách tường, mái tole);
+ Thiết bị lau bóng gạo gồm có 15 loại (đã xuống cấp, hư hỏng nặng).
+ Giá khởi điểm: 851.570.134 đ (tám trăm năm mươi mốt triệu, năm trăm bảy mươi ngàn,một trăm ba mươi bốn đồng).
- Bên có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản: hộ ông Mai Văn Hoàng Nam, địa chỉ: ấp khu Phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ thông báo đến hết 16h00 ngày 09/4/2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.     
TS 6. Quyền sử dụng đất thuộc thửa 477, tờ bản đồ số 20, diện tích 2643,4m2, loại đất ONT và CLN (168m2 đất ONT), GCNQSDĐ số BN 977473, có số vào sổ cấp GCN: H00970 do UBND huyện Gò Công Tây cấp ngày 04/7/2013;
  • Công trình xây dựng trên đất:
+ Nhà chính: diện tích 139m2, KCC1 móng cột BTCT, kèo gỗ qui cách, lợp mái vách tường,mái ngói, nền gạch ceramic. Giá trị sử dụng còn lại 50%;
+ Nhà tạm: diện tích 30m2, BKCA2 móng cột BTCT, kèo gỗ tạp, không vách, nền đất. Giá trị sử dụng còn lại 50%;
+ Nhà sau: diện tích 73m2, BKCA2 móng cột BTCT, kèo gỗ, mái tole, nền gạch ceramic. Giá trị sử dụng còn lại 50%;
+ Chuồng trại:  diện tích 70m2, cột xi măng đúc sẳn, kèo gỗ, mái lá, nền xi măng không vách;
+ Hồ tròn thể tích 3m3/cái: 03 cái;
+ Cây trồng trên đất: 04 cây dừa loại D; 01 cây mít loại  B2; 02 cây bạch đàn đường kính 20cm-25cm.
- Bên có tài sản:Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản: Nguyễn Văn Cưng, Đoàn Thị Sẳng, cùng ngụ: ấp Bình Trinh, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;
- Giá khởi điểm: 632.422.000đ sáu trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm hai mươi hai ngàn đồng).
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ thông báo đến hết 16h00 ngày 09 tháng 4 năm 2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.     
TS 7: Quyền sử dụng đất cây lâu năm tọa lạc tại ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang có diện tích 1.742m2
-  Giá khởi điểm của tài sản: 146.411.100 đ ( Một trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm mười một nghìn một trăm đồng).
- Bên có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản: Lê Thị Tuyết Mai , ngụ địa chỉ:  ấp Bãi Bùn, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 09/4/2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ ./.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết