23:01 ICT Chủ nhật, 07/08/2022

Thông báo Đấu giá tài sản 10 vụ

Đăng lúc: Thứ sáu - 05/01/2018 15:32 - Người đăng bài viết: admin
TS 1: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
+ Quyền sử dụng đất thửa 68, tờ bản đồ số 10 có diện tích  437,7m2 (Đất CLN);
+ Quyền sử dụng đất thửa 71, tờ bản đồ số 10 có diện tích   337,8m2 (Đất CLN)
+ Nhà kho: 369,6m2(cột bê tông đúc sẵn, nền láng xi măng, đỡ mái gỗ, mái lợp tole).
+ Giá khởi điểm: 1.012.110.785đ (một tỷ, không trăm mười hai triệu, một trăm mười ngàn, bảy trăm tám mươi lăm đồng)
- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản: ông Nguyễn Văn Hiền - Nguyễn Tấn Tài, địa chỉ: ấp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ thông báo đến hết 16h00 ngày 22/01/2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.   
TS 2: Quyền sử dụng đất;  Công trình xây dựng trên đất;  Máy móc và thiết bị … toạ lạc tại ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do Công Ty TNHH Thành Phát đứng tên, cụ thể:
- Quyền sử dụng đất:
+ Diện tích (thửa 302): 147,7m2 (Đất ONT)
+ Diện tích (thửa 1445): 851m2 (Đất SXKD)
+ Diện tích (thửa 1654): 1.715,8m2 (Đất SXKD)
+ Diện tích (thửa 303): 370m2 (Đất SXKD)
+ Diện tích (thửa 1308): 105m2 (Đất CLN)
+ Diện tích (thửa 1251): 509m2 (Đất CLN)
+ Diện tích (thửa 1140): 424,2m2 (Đất CLN)
+ Diện tích (thửa 358): 125,9m2 (Đất CLN)
+ Diện tích (thửa 359): 229,1m2 (Đất CLN)       
(Tổng diện tích sau khi đo đạc thực tế là 4.279,8m2).
-  Công trình xây dựng trên đất:
+ Nhà xưởng: 3.347m2(Móng BTCT, mái tole, nền BTCT)
+ Nhà làm việc: 45,88m2 (Móng cột BTCT, nền BTCT lát gạch ceramic, trần nhựa).
+ Nhà bếp: 37,74m2 (Móng cột BTCT, nền BTCT lát gạch ceramic, trần nhựa).
+ Nhà phố: 57,6m2 (khung + dàn thép hình, mái tole, nền lát gạch tàu).
+ Mái che liên kế nhà xưởng: 470,7m2
+ Mái che liên kế nhà phố: 23,85m2
- Máy và thiết bị : Chi tiết có danh mục kèm theo. (Giá máy, thiết bị đã bao gồm VAT).
- Bên có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉn Tiền Giang;
- Chủ tài sản: Công ty TNHH Thành Phát.
-  Giá khởi điểm đấu giá: 11.495.764.643đ (mười một tỷ,bốn trăm chín mươi lăm triệu,bảy trăm sáu bốn ngàn, sáu trăm bốn ba đồng)
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 22/01/2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ .
TS 3: Quyền sử dụng đất;  Công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cụ thể:
- Quyền sử dụng đất: thuộc thửa 1027, tờ bản đồ số 33, diện tích 450,2m2, loại đất ONT và CLN
-  Công trình xây dựng trên đất:
+ Nhà chính: 103,53m2, tỷ lệ sử dụng còn lại 70%, cột  BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic, có trần và khu phụ
+ Nhà kho: 67,26m2 , cột, kèo thép, vách tường + tole, nền xi măng, mái tole.
+ Nhà phụ: 84,13m2 , cột kèo thép, vách tường + tole, nền xi măng, mái tole.
+ Mái che trước nhà chính: 46,28m2 , cột  kèo thép, nền xi măng, mái tole.
+ Mái che trước nhà phụ: 27,2m2 , cột kèo thép, nền xi măng, mái tole;
+ Hàng rào: cao 1,8m, dài 19,9m, trụ bê tông, xây tường cao 0,6m, trên rào lướ B40 khung sắt;
+ Cổng rào: rộng 2,8m, cao 1,8m, trụ bê tông, cửa sắt
- Giá khởi điểm đấu giá: 1.983.863.630đ (một tỷ,chín trăm tám mươi ba triệu,tám trăm sáu ba ngàn, sáu trăm ba mươi đồng)
- Bên có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè;
- Chủ Tài sản: Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Nhựt Hy.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 29/01/2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ .
TS 4: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa số 2556, tờ bản đồ C5, tọa lạc ấp Hậu Phú 3, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang :
+ Diện tích đất: 299,2m2 , Loại đất CLN.
+ Nhà ở: 87,5m2 (cột bê tông, vách tường, nền lát gạch men, mái tole, trần nhựa).
+ Nhà bếp: 20,3m2 + Mái che sân: 53,28m2.
- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản: bà Huỳnh Thị Kim Liên, địa chỉ: ấp Hậu Phú 3, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
-  Giá khởi điểm đấu giá: 527.483.861đ (năm trăm hai bảy triệu, bốn trăm tám ba ngàn, tám trăm sáu mốt đồng)
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 05/02/2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ .
TS 5: Quyền sử dụng đất thửa số 26, tờ bản đồ C6, tọa lạc ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang có Diện tích: 2636,4m2 , Loại đất LUA.
- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản: Nguyễn Văn Khải - Đoàn Ánh Nguyệt, địa chỉ: ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
-  Giá khởi điểm đấu giá: 150.601.228đ (một trăm năm mươi triệu, sáu trăm lẽ một ngàn, hai trăm hai tám đồng)
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 05/02/2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ .
TS6: Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất thuộc một phần thửa 100, tờ bản đồ số 13, có diện tích : 1.562,4m2 , loại đất CLN, tọa lạc tại ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
- Bên có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản: Nguyễn Văn Quan, Nguyễn Thị Thanh Huyền, cùng ngụ: ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
-  Giá khởi điểm đấu giá: 111.980.824đ (Một trăm mười một triệu, chín trăm tám mươi ngàn, tám trăm hai mươi bốn đồng)
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 05/02/2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ .
TS 7: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Hòa Thành, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang:
+ Diện tích đất thuộc thửa 155, tờ bản đồ số 01:  3.634,1m2 (đất ONT: 60m2 + Đất CLN: 3.574,1m2).
+ Chuồng bồ câu: 264m2(cột bê tông, kèo gỗ tạp, vách lưới B40, mái tole và firôximăng).
+ Cây trồng trên đất.
- Bên có tài sản:Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản: Lê Thị Thu Thủy, Lê Hoàng Trực, cùng ngụ: ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;
- Giá khởi điểm: 1.066.156.132đ (Một tỷ, không trăm sáu sáu triệu, một trăm năm mươi sáu ngàn, một trăm ba mươi hai đồng).
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 05 tháng 02 năm 2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ .
TS 8: Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất thuộc thửa số 77, tờ bản đồ số 02 (nay là thửa 63, tờ bản đồ 15), tọa lạc tại ấp Hòa Ninh, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang:
+ Diện tích đất theo đo đạc thực tế: 1.913,8m2 (Đất CLN).
+ Trụ rào xi măng và cây trồng trên đất.
- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản: Trương Vĩnh Đức - Cao Thị Hồng Phượng, địa chỉ: 114, Trịnh Hoài Đức, phường 2, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 416.953.100đ (Bốn trăm mười sáu triệu, chín trăm năm mươi ba ngàn, một trăm đồng).
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 05/02/2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
TS 9:  Quyền sử dụng đất thuộc thửa 506, tờ bản đồ số 12, diện tích 298,1m2, loại đất ONT và CLN (250m2 đất ONT), GCNQSDĐ số CH06672 do UBND huyện Gò Công Tây cấp ngày 10/10/2011; Quyền sử dụng đất thuộc thửa 261, tờ bản đồ số 17, diện tích 1756m2, loại đất lúa, GCNQSDĐ số CH06674 do UBND huyện Gò Công Tây cấp ngày 10/10/2011; Thuộc thửa 300, tờ bản đồ số 17, diện tích 1181m2, loại đất lúa, GCNQSDĐ số CH06673 do UBND huyện Gò Công Tây cấp ngày 10/10/2011
-  Công trình xây dựng trên đất:
+ Nhà chính: diện tích 81,4m2, móng cột BTCT, đỡ mái bằng gỗ, lợp mái tole xi măng, vách gỗ, nền gạch ceramic
+ Nhà phụ: diện tích 32,5m2, cột BT đúc sẵn,  mái lợp tole , vách lá, nền đất + đan
- Bên có tài sản:Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản: Võ Thị Kim Thoa, Hồ Thanh Tuấn, cùng ngụ: ấp Hòa Thạnh, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;
- Giá khởi điểm: 257.898.476đ (hai trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi tám ngàn, bốn trăm bảy sáu đồng).
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 05 tháng 02 năm 2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
TS 10:  Quyền sử dụng đất thửa 1405, tờ bản đồ C3: diện tích 3634.8m2, loại đất trồng lúa, Quyền sử dụng đất thửa 1406, tờ bản đồ C3: diện tích 3.942,1m2, loại đất trồng lúa.
- Tài sản gắn liền với phần đất
+ Chuồng heo: 579,04m2 (cột bê tông, kèo gỗ quy cách, vách tường lửng, mái ngói âm dương, nền xi măng).
+ Trụ đá: 48 trụ.
+ Cống hộp: 12,408m3 (thành xây gạch, đáy bê tông, nắp bê tông cốt thép).
+ Cống hở: 14,076m3 (thành xây gạch, đáy bê tông).
+ Đài nước: khung đỡ, bồn nhựa 5.000 lít
+ Cây trồng
-  Giá khởi điểm: 788.747.263 đ (Bảy trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm bốn bảy ngàn, hai trăm sáu ba đồng).
- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè  tỉnh Tiền Giang.
- Chủ tài sản: hộ ông Phạm Văn Tánh (Sánh), địa chỉ: ấp  Mỹ Quới, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 05 tháng 02 năm 2018 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết