22:25 ICT Chủ nhật, 07/08/2022

Thông báo Đấu giá tài sản tại tỉnh Tiền Giang 03 vụ

Đăng lúc: Thứ ba - 15/01/2019 09:31 - Người đăng bài viết: admin
TÀI SẢN 1: 1.Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thửa số 26, tờ bản đồ C6, diện tích 2636,4m2, loại đất LUA tọa lạc: ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Văn Khải đứng tên
- Bên có tài sản đấu giá: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Cái Bè .
- Chủ tài sản ông Nguyễn Văn Khải và bà Đoàn Ánh Nguyệt  địa chỉ: ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
2.  Giá khởi điểm của tài sản: 143.220.271đ (một trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm hai mươi ngàn, hai trăm bảy mươi mốt đồng).
3.  Hình thức, Phương thức đấu giá:  
+  Hình thức đấu giá:  Trả giá trực tiếp công khai bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín tại phiên đấu giá;
+  Phương thức đấu giá:  phương thức trả giá lên. 
4. Tiền đặt trước đảm bảo đấu giá, phí mua hồ sơ:  
+ Tiền đặt trước: 15.000.000Đ (Mười lăm triệu đồng),
+ Phí mua hồ sơ: 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng),
5.  Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng, đủ điều kiện tham gia giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự. Đăng ký trực tiếp tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ, địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang. Khi đăng ký mang theo CMND, Giấy xác nhận có canh tác đất Nông nghiệp và tiền phí mua hồ sơ đăng ký và tiền đặt trước theo quy định.
6. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày phát hành thông báo đến hết  ngày 11 tháng 02 năm 2019 trong giờ hành chính .
7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc từ  11, 12, 13//2018  tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ , địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
8. Thời gian địa điểm xem tài sản: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè trực tiếp tổ chức cho  khách  hàng  tham khảo hồ sơ pháp lý tài sản,  xem đất khi có nhu cầu tại nơi có tài sản từ ngày thông báo trong giờ hành chính.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá dự kiến vào  ngày 14/02/2019  tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ , địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
TÀI SẢN 2: 1.Tài sản đấu giá gồm:
+  Quyền sử dụng đất theo trích đo thực tế thuộc thửa 111, TBĐ 26 (thửa củ: 1730, tờ bản đồ HCC6): diện tích 353,2 m2, loại đất trồng cây lâu năm.
Chủ tài sản: bà Nguyễn Thúy Duy, ngụ: ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang;
Giấy tờ về tài sản; Giấy CNQSDĐ BA 306584, số vào sổ: CH00026 ngày 27/10/2010.
+  Quyền sử dụng đất theo trích đo thực tế thuộc thửa 230 TBĐ 26 (thửa củ: 1791, tờ bản đồ HCC6): diện tích 296m2, loại đất ở tại nông thôn.
Chủ tài sản: bà Nguyễn Thúy Duy, Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Duy Khánh, ngụ: ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang;
Giấy tờ về tài sản:  Giấy CNQSDĐ BĐ 875035, số vào sổ: CH00795  ngày 15/6/2011.
+  Quyền sử dụng đất theo trích đo thực tế thuộc thửa 229 TBĐ 26 ( thửa củ: 1790, tờ bản đồ HCC6): diện tích 144,1m2, loại đất cây lâu năm.
Chủ tài sản: bà Nguyễn Thúy Duy, Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Duy Khánh, ngụ: ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang;
Giấy tờ về tài sản:  Giấy CNQSDĐ BĐ 875036, số vào sổ: CH00794  ngày 15/6/2011.
2. Tài sản trên đất:
+ Nhà ở (01 trệt, 01 lầu): 320,32 m2;
+ Nhà xưởng: 550,45 m2;
+ Mái che: 42,35 m2.
3. Tài sản khác:
+ Bình nén kí hiệu HanKan, tỉ lệ sử dụng còn lại 71,4% : 01 cái;
+ Máy nén khí hiệu HITACHI HISCREW 37, tỉ lệ sử dụng còn lại 71,4% : 01 cái
- Bên có tài sản đấu giá: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Cái Bè
2.  Giá khởi điểm của tài sản: 5.369.304.412đ ( Năm tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, ba trăm lẽ bốn ngàn ngàn, bốn trăm mười hai đồng)
3.  Hình thức, Phương thức đấu giá:  
+  Hình thức đấu giá:  Trả giá trực tiếp công khai bằng lời nóihoặc bỏ phiếu kín tại phiên đấu giá;
+  Phương thức đấu giá:  phương thức trả giá lên. 
4. Tiền đặt trước đảm bảo đấu giá, phí mua hồ sơ:  
- Tiền đặt trước:  600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng)             
- Phí mua hồ sơ: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.
5.  Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng, đủ điều kiện tham gia giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự. Đăng ký trực tiếp tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ, địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang . Khi đăng ký mang theo CMND, tiền mua hồ sơ đăng ký và tiền đặt trước theo quy định.
6. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày phát hành thông báo đến hết ngày 11 tháng 02 năm 2019 trong giờ hành chính.
7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc từ 11, 12, 13/2019  tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ , địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
8. Thời gian địa điểm xem tài sản: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang trực tiếp tổ chức cho  khách  hàng  tham khảo hồ sơ pháp lý tài sản,  xem đất khi có nhu cầu tại nơi có tài sản từ ngày thông báo trong giờ hành chính.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá dự kiến vào  ngày 14/02/2019  tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ , địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
TÀI SẢN 3: 1.Tài sản đấu giá gồm:
Quyền sử dụng đất diện tích 317,9m2 thuộc thửa 2556, đo đạc thực tế 299,2m2, tờ bản đồ C5, Nhà ở và công trình xây dựng trên đất, cùng tọa lạc tại ấp Hậu Phú 3, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
- Bên có tài sản đấu giá: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Cái Bè
- Chủ tài sản: bà Huỳnh Thị Kim Liên, địa chỉ: ấp Hậu Phú 3, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
2.  Giá khởi điểm của tài sản: 501.631.906 đồng ( Năm trăm lẻ một triệu, sáu trăm ba mươi mốt ngàn, chín trăm lẻ sáu  đồng)
3.  Hình thức, Phương thức đấu giá:  
+  Hình thức đấu giá:  Trả giá trực tiếp công khai bằng lời nói hoặc bỏ phiếu kín tại phiên đấu giá;
+  Phương thức đấu giá:  phương thức trả giá lên. 
4. Tiền đặt trước đảm bảo đấu giá, phí mua hồ sơ:  
+ Tiền đặt trước:  60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng)/hồ sơ;
+ Phí mua hồ sơ: 500.000đ (Hai trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.
5.  Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng, đủ điều kiện tham gia giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự. Đăng ký trực tiếp tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ, địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang . Khi đăng ký mang theo CMND, tiền mua hồ sơ đăng ký và tiền đặt trước theo quy định.
6. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 18 tháng 02 năm 2019 trong giờ hành chính.
7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc từ 14/02/2019, 15/02/2019, 18/02/2019  tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ , địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.
8. Thời gian địa điểm xem tài sản: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang trực tiếp tổ chức cho  khách  hàng  tham khảo hồ sơ pháp lý tài sản,  xem đất khi có nhu cầu tại nơi có tài sản từ ngày thông báo trong giờ hành chính.
9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: tổ chức đấu giá dự kiến vào  ngày 21/02/2019  tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ , địa  chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết