23:45 ICT Chủ nhật, 07/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang (15 vụ)

Đăng lúc: Thứ năm - 02/06/2016 15:06 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất tọa lạc ấp Bình Lợi, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Bé Tư đứng tên.
        + Diện tích đất: 1,875.7m2 (Đất trồng cây hàng năm).
        + Giá khởi điểm: 861.452.739đồng (Tám trăm sáu mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi hai ngàn bảy trăm ba mươi chín đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    12/07/2016
 
2.
Quyền sử dụng đất  và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Huỳnh Thị Bảy đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.245,2m2 (Đất ONT: 157,2m2 + Đất LUC: 1.088m2).
        + Nhà ở: 63,5m2(cột gỗ, vách tole xi măng, mái lợp tole xi măng, nền gạch ceramic)    
        + Giá khởi điểm: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    12/07/2016
 
3.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Thạnh Hòa, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do bà Hồ Thị Mười đứng tên.
        + Diện tích đất: 550m2 (Đất SKC).
        + Giá khởi điểm: 83.391.532đồng (Tám mươi ba triệu ba trăm chín mươi mốt ngàn năm trăm ba mươi hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    05/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    15/07/2016
 
4.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Thoại đứng tên.
        + Diện tích đất: 2.499,5m2 (Đất CLN)(đo đạc thực tế).
        + Nhà ở: 74,25m2 (móng cột BTCT, mái tole xi măng, nền gạch ceramic, tường chưa sơn).
        + Nhà sau: 63m2 + Mái che: 45,31m2 + Sân xi măng: 9,66m2 + Nền gạch tàu: 24,66m2 + Chuồng heo: 20,8m2 + Chuồng gà: 120m2.
        + Cây trồng trên đất.
        + Giá khởi điểm: 415.897.000đồng(Bốn trăm mười lăm triệu tám trăm chín mươi bảy ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    05/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    15/07/2016
 
5.
Tài sản do ông Trương Minh Hùng và bà Phùng Thị Hy đứng tên bao gồm:
        1. Quyền sử dụng đất thửa số 99, tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại ấp Bình Hưng, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích đất: 663,8m2 (Đất ở: 300m2 + Đất CLN: 363,8m2)
              + Giá khởi điểm: 814.648.410đồng (Tám trăm mười bốn triệu sáu trăm bốn mươi tám ngàn bốn trăm mười đồng).
        2. Quyền sử dụng đất thửa số 112, tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại ấp Bình Hưng, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích đất: 339,3m2 (Đất ở: 116m2 + Đất CLN: 223,3m2)
              + Giá khởi điểm: 388.492.916đồng (Ba trăm tám mươi tám triệu bốn trăm chín mươi hai ngàn chín trăm mười sáu đồng).
        3. Quyền sử dụng đất thửa số 114, tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại ấp Bình Hưng, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích đất: 2.457,1m2 (Đất CLN).
              + Giá khởi điểm: 368.544.738đồng (Ba trăm sáu mươi tám triệu năm trăm bốn mươi bốn ngàn bảy trăm ba mươi tám đồng).
        4. Quyền sử dụng đất thửa số 400 + 423 và 424, tờ bản đồ số BDC3, tọa lạc tại ấp Muôn Nghiệp, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích đất: 10.843,4m2 (Đất LUA).
              + Giá khởi điểm: 500.436.379đồng (Năm trăm triệu bốn trăm ba mươi sáu ngàn ba trăm bảy mươi chín đồng).
        5. Quyền sử dụng đất thửa số 816, tờ bản đồ số BDC3, tọa lạc tại ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích đất: 684,8m2 (Đất LUA).
              + Giá khởi điểm: 25.293.773đồng (Hai mươi lăm triệu hai trăm chín mươi ba ngàn bảy trăm bảy mươi ba đồng).
        6. Quyền sử dụng đất thửa số 951, tờ bản đồ số BDC3, tọa lạc tại ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích đất: 3.762,5m2 (Đất LUA).
              + Giá khởi điểm: 162.857.462đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu tám trăm năm mươi bảy ngàn bốn trăm sáu mươi hai đồng).
        7. Quyền sử dụng đất thửa số 1003, tờ bản đồ số BDC3, tọa lạc tại ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích đất: 1.084m2 (Đất LUA).
              + Giá khởi điểm: 45.887.404đồng (Bốn mươi lăm triệu tám trăm tám mươi bảy ngàn bốn trăm lẻ bốn đồng).
        8. Quyền sử dụng đất thửa số 1203, tờ bản đồ số BDC3, tọa lạc tại ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích đất: 1.250m2 (Đất LUA).
              + Giá khởi điểm: 80.943.652đồng (Tám mươi triệu chín trăm bốn mươi ba ngàn sáu trăm năm mươi hai đồng).
        9. Quyền sử dụng đất thửa số 1204, tờ bản đồ số BDC3, tọa lạc tại ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích đất: 1.250m2 (Đất LUA).
              + Giá khởi điểm: 80.943.652đồng (Tám mươi triệu chín trăm bốn mươi ba ngàn sáu trăm năm mươi hai đồng).
        * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá là: 2.468.048.386đồng (Hai tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu không trăm bốn mươi tám ngàn ba trăm tám mươi sáu đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    05/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    15/07/2016
 
6.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Trí Đồ, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ông Huỳnh Minh Hiệp và bà Nguyễn Thị Bảy đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 195): 240,7m2 (Đất ONT).
        + Nhà ở chính: 157,3m2(cột bêtông, vách thường, nền gạch bông, gác gỗ, mái ngói).
        + Nhà vệ sinh: 5,77m2.
        + Giá khởi điểm: 187.240.322đồng (Một trăm tám mươi bảy triệu hai trăm bốn mươi ngàn ba trăm hai mươi hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    05/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    15/07/2016
 
7
. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại khu dân cư Long Thạnh Hưng, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Bùi Văn Lợi và bà Phan Thị Danh đứng tên.
        + Diện tích (thửa số 6; TBĐ A2): 125,3m2 (Đất ONT).
        + Diện tích (thửa số 7; TBĐ A2): 125,3m2 (Đất ONT).
        + Giá khởi điểm: 454.500.000đồng (Bốn trăm năm mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    05/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    15/07/2016
 
8.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Huỳnh Thị Liên đứng tên.
        + Diện tích: 5.283,5m2 (đất CLN).  
        + Giá khởi điểm: 262.626.172đồng (Hai trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm hai mươi sáu ngàn một trăm bảy mươi hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    05/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    15/07/2016
 
9.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Tân Trang, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Đào Văn Hùng đứng tên.
        + Diện tích đất: 414m2 (Đất ở: 166,5m2; Đất CLN: 247,5m2).
        + Nhà ở: 137,7m2(nhà trệt, cột bê tông, vách tường, mái ngói, nền gạch hoa).
        + Giá khởi điểm: 949.059.090đồng (Chín trăm bốn mươi chín triệu không trăm năm mươi chín ngàn không trăm chín mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    05/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    15/07/2016
 
10.
Quyền sử dụng đất tại ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Thanh Bình đứng tên.
        + Diện tích: 8.003m2 (Đất CLN).                                                      
        + Giá khởi điểm: 218.700.000đồng (Hai trăm mười tám triệu bảy trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    05/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    15/07/2016
 
11.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tại ấp Tân Thành 1, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Võ Văn Lưỡng và bà Hồ Ngọc Thanh đứng tên.
        + Diện tích: 1.347m2 (Đất lúa hiện tại nuôi trồng thuỷ sản).            
        + Giá khởi điểm: 24.300.000đồng (Hai mươi bốn triệu ba trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    05/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    15/07/2016
 
12
. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Ninh Quới, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Khắc Cương đứng tên.
        + Diện tích: 500m2 (Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 24.462.000đồng (Hai mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi hai ngàn đồng).            
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    05/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    15/07/2016
 
13
. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại ấp Khương Ninh, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Hữu Nghĩa và bà Huỳnh Thị Nữ đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.290,7m2 (Đất ONT: 300m2, Đất CLN: 990,7m2).
        + Nhà ở: 126,16m2 (01 trệt, móng cột BTCT, mái lợp tole xi măng, nền xi măng, vách gạch) + Hầm tự hoại: 1m3
        + Giá khởi điểm: 199.613.686đồng (Một trăm chín mươi chín triệu sáu trăm mười ba ngàn sáu trăm tám mươi sáu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    05/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    15/07/2016
 
14
. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Quới An, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Lưu Văn Nghĩa và bà Huỳnh Thị Nhung đứng tên.
        + Diện tích: 462m2 (Đất ONT: 100m2 + Đất CLN: 362m2).
        + Giá khởi điểm: 292.653.000đồng (Hai trăm chín mươi hai triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn đồng)             
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    05/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    15/07/2016
 
15
. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Minh Hùng và bà Nguyễn Thị Kim Hoàng đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 334, tờ bản đồ số 27): 3.297,5m2 (Đất ONT: 250m2, Đất CLN: 3.047,5m2).
        + Nhà chính: 119,24m2 (móng cột BTCT, mái lợp tole xi măng, nền lót gạch tàu, vách gạch) + Nhà phụ: 47,3m2 + Quán: 62,22m2
        + Bàn thông thiên bằng bê tông: 01 cái + Cây trồng trên đất.
        + Giá khởi điểm: 1.486.315.002đồng (Một tỷ bốn trăm tám mươi sáu triệu ba trăm mười lăm ngàn không trăm lẻ hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    05/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    15/07/2016

 
   * Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.
   * Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Thời gian mua hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày hạn chót đăng ký đấu giá.
   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                                Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
              Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                             Điện thoại: 073.3887579DĐ: 0918.442210 - 0945.204593.
                                      Website: www.hoangvuluat.com.vn
   * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% - 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết