23:36 ICT Chủ nhật, 07/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang (18 vụ)

Đăng lúc: Thứ hai - 04/04/2016 16:01 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Kênh 2A, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Phước Thành và bà Nguyễn Thị Bảy đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 2929): 26,5m2(Đất ONT)            
        + Diện tích đất(thửa 2930): 90,7m2(Đất CLN)            
        + Tài sản gắn liền với các thửa đất trên: Nhà ở chưa có chứng nhận quyền sở hữu.
        + Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 294.036.756đồng (Hai trăm chín mươi bốn triệu không trăm ba mươi sáu ngàn bảy trăm năm mươi sáu đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    06/05/2016
 
2.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Huỳnh Ngọc Mừng và bà Trương Thị Bích Loan đứng tên.
        + Diện tích đất: 157,1m2 (Đất CLN).
        + Nhà ở: 86,36m2(cột bằng thép tròn, mái lợp tole, vách tole, nền xi măng).
        + Giá khởi điểm: 237.975.000đồng (Hai trăm ba mươi bảy triệu chín trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    17/05/2016
 
3.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Liếp và bà Võ Thị Đẹp đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 56, tờ bản đồ số 06): 851,4m2 (Đất LUA).
        + Diện tích đất(thửa 33, tờ bản đồ số 06): 1.251,3m2 (Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 246.150.000đồng(Hai trăm bốn mươi sáu triệu một trăm năm mươi ngàn đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    17/05/2016
 
4.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Đinh Công Tuấn và bà Phạm Thị Mỹ Thanh đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 308, tờ bản đồ số 08) : 1.155,8m2 (Đất CLN: 839,8m2 + Đất ONT: 316m2).
        + Giá khởi điểm: 941.760.000đồng (Chín trăm bốn mươi mốt triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    17/05/2016
 
5.
Tài sản do ông Võ Minh Tâm và bà Trần Thị Loan đứng tên  bao gồm:
    1. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Thọ Khương, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất(thửa 309, tờ bản đồ số 08): 1.405,6m2 (Đất CLN).
        + Cây trồng trên đất: Dừa loại D có 25 cây.
        + Giá khởi điểm: 287.841.719đồng (Hai trăm tám mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi mốt ngàn bảy trăm mười chín đồng).           
    2. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Thọ Khương, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất(thửa 269, tờ bản đồ số 08): 1.122,2m2 (Đất CLN).
        + Cây trồng trên đất: Dừa loại B1 có 27 cây
        + Giá khởi điểm: 92.920.977đồng (Chín mươi hai triệu chín trăm hai mươi ngàn chín trăm bảy mươi bảy đồng).  
    * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá là: 380.800.000đồng (Ba trăm tám mươi triệu tám trăm ngàn đồng).          
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    17/05/2016
 
6.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Tức đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 539, tờ bản đồ số 08): 4.935,9m2 (Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 349.400.000đồng (Ba trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm ngàn đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    17/05/2016
 
7.
Tài sản do ông Nguyễn Văn Quân và bà Nguyễn Thị Cúc đứng tên bao gồm:
    1. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Tân Hưng Phước, xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất(thửa 53, TBĐ 1537): 10.000m2 (Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 620.000.000đồng (Sáu trăm hai mươi triệu đồng).
    2. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Văn Quân đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 570, TBĐ 20): 3.218,3m2 (Đất LUA)
        + Giá khởi điểm: 267.000.000đồng (Hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng).
    3. 01 chiếc ghe – chở hàng khô tại ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, TX Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
        + Số đăng ký TG 7171 đã qua sử dụng
        + Trọng tải toàn phần: 21,69 tấn
        + Năm và nơi đóng: 2005, tại Tieàn Giang
        + Chiều dài thiết kế: 14,40m, chiều dài lớn nhất: 15,36m       
        + Chiều rộng thiết kế: 3,25m, chiều rộng lớn nhất 3,45m
        + Chiều cao mạn: 1,16m + Chiều chìm: 0,96m + Mạn khô: 0,20m
        + Vật liệu: vỏ gỗ bọc ngoài, số lượng, kiểu, công suất máy chính 01, Nissan, 5265, 96 CV.
        + Giá khởi điểm: 174.153.000đồng(Một trăm bảy mươi bốn triệu một trăm năm mươi ba ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    17/05/2016
 
8.
Tài sản do ông Trương Minh Hùng và bà Phùng Thị Hy đứng tên bao gồm:
    1. Quyền sử dụng đất thửa số 99, tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại ấp Bình Hưng, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 663,8m2 (Đất ở: 300m2 + Đất CLN: 363,8m2)
        + Giá khởi điểm: 905.164.900đồng(Chín trăm lẻ năm triệu một trăm sáu mươi bốn ngàn chín trăm đồng).
    2. Quyền sử dụng đất thửa số 112, tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại ấp Bình Hưng, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 339,3m2 (Đất ở: 116m2 + Đất CLN: 223,3m2)
        + Giá khởi điểm: 431.658.796đồng (Bốn trăm ba mươi mốt triệu sáu trăm năm mươi tám ngàn bảy trăm chín mươi sáu đồng).
    3. Quyền sử dụng đất thửa số 114, tờ bản đồ số 7, tọa lạc tại ấp Bình Hưng, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 2.457,1m2 (Đấtt CLN)
        + Giá khởi điểm: 409.494.153đồng (Bốn trăm lẻ chín triệu bốn trăm chín mươi bốn ngàn một trăm năm mươi ba đồng).
    4. Quyền sử dụng đất thửa số 400 + 423 và 424, tờ bản đồ số BDC3, tọa lạc tại ấp Muôn Nghiệp, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 10.843,4m2 (Đất LUA)
        + Giá khởi điểm: 556.040.421đồng (Năm trăm năm mươi sáu triệu không trăm bốn mươi ngàn bốn trăm hai mươi mốt đồng).
    5. Quyền sử dụng đất thửa số 816, tờ bản đồ số BDC3, tọa lạc tại ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 684,8m2 (Đất LUA)
        + Giá khởi điểm: 28.104.192đồng (Hai mươi tám triệu một trăm lẻ bốn ngàn một trăm chín mươi hai đồng).
    6. Quyền sử dụng đất thửa số 951, tờ bản đồ số BDC3 tọa lạc tại ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 3.762,5m2 (Đất LUA)
        + Giá khởi điểm: 180.952.735đồng(Một trăm tám mươi triệu chín trăm năm mươi hai ngàn bảy trăm ba mươi lăm đồng).
    7. Quyền sử dụng đất thửa số 1003, tờ bản đồ số BDC3, tọa lạc tại ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 1.084m2 (Đất LUA)
        + Giá khởi điểm: 50.986.004đồng (Năm mươi triệu chín trăm tám mươi sáu ngàn không trăm lẻ bốn đồng).
    8. Quyền sử dụng đất thửa số 1203, tờ bản đồ số BDC3, tọa lạc tại ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 1.250m2 (Đất LUA)
        + Giá khởi điểm: 89.937.391đồng (Tám mươi chín triệu chín trăm ba mươi bảy ngàn ba trăm chín mươi mốt đồng).
    9. Quyền sử dụng đất thửa số 1204, tờ bản đồ số BDC3, tọa lạc tại ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 1.250m2 (Đất LUA)
        + Giá khởi điểm: 89.937.391đồng(Tám mươi chín triệu chín trăm ba mươi bảy ngàn ba trăm chín mươi mốt đồng).
    * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá là: 2.742.275.983đồng (Hai tỷ bảy trăm bốn mươi hai triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn chín trăm tám mươi ba đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    17/05/2016
 
9.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tai ấp Trí Đồ, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ông Huỳnh Minh Hiệp và bà Nguyễn Thị Bảy đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 195): 240,7m2 (Đất ONT)
        + Nhà ở chính: 157,3m2(cột bêtông, vách thường, nền gạch bông, gác gỗ, mái ngói)
        + Nhà vệ sinh: 5,77m2
        + Giá khởi điểm: 208.044.802đồng (Hai trăm lẻ tám triệu không trăm bốn mươi bốn ngàn tám trăm lẻ hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    17/05/2016
 
10.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Mỹ Thuận, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Hải đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 201; TBĐ 30): 4.348m2 (Đất LUC)
        + Giá khởi điểm: 1.507.300.000đồng (Một tỷ năm trăm lẻ bảy triệu ba trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    17/05/2016
 
11
. Tài sản do  ông Trần Văn Phúc(Khách sạn Trường Thịnh) đứng tên bao gồm:
    Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và  công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 36/3 Quốc lộ 1A, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Phúc đứng tên.
        + Diện tích đất: 159,03m2(Đất ở).
        + Nhà ở: 149,47m2(01 tầng, cột bê tông, vách tường, mái tole).
        + Giá khởi điểm: 713.099.556đồng (Bảy trăm mười ba triệu không trăm chín mươi chín ngàn năm trăm năm mươi sáu đồng).
    Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất (thửa 03): 1.429,1m2(Đất CLN).  
        + Giá khởi điểm: 1.514.450.140đồng (Một tỷ năm trăm mười bốn triệu bốn trăm năm mươi ngàn một trăm bốn mươi đồng).
    Tài sản 3: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất (thửa 02): 166,2m2(Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 176.125.963đồng (Một trăm bảy mươi sáu triệu một trăm hai mươi lăm ngàn chín trăm sáu mươi ba đồng).  
    Tài sản 4: Quyền sử dụng đất và  công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp 8, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do Công Ty TNHH Phúc Dư đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.274,4m2(Đất xây dựng).
        + Giá khởi điểm: 3.283.464.583đồng (Ba tỷ hai trăm tám mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi bốn ngàn năm trăm tám mươi ba đồng).
        + Khách sạn 1: 154,23m2(Móng cột BTCT, vách tường, mái ngói, nền lát gạch ceramic, cầu thang tay vịn bằng gỗ, lát gạch Ganite).
        + Giá khởi điểm: 329.747.274đồng (Ba trăm hai mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi bảy ngàn hai trăm bảy mươi bốn đồng).
        + Khách sạn 2: 1.253,88m2(Móng cột BTCT, tường gạch, mái tole, nền lát gạch ceramic).
        + Giá khởi điểm: 2.723.148.999đồng (Hai tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu một trăm bốn mươi tám ngàn chín trăm chín mươi chín đồng).
        + Nhà tiếp dân: 61,56m2(Móng cột BTCT, tường gạch, mái tole, nền lát gạch ceramic).
        + Giá khởi điểm: 95.035.959đồng (Chín mươi lăm triệu không trăm ba mươi lăm ngàn chín trăm năm mươi chín đồng)
    Tài sản 5: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại số 16B, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Phúc đứng tên.
        + Diện tích đất: 401,62m2(Đất ở: 142m2 + Đất CLN: 259,62m2).
        +  Giá khởi điểm: 338.159.633đồng (Ba trăm ba mươi tám triệu một trăm năm mươi chín ngàn sáu trăm ba mươi ba đồng).
    * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 9.173.232.107đồng (Chín tỷ một trăm bảy mươi ba triệu hai trăm ba mươi hai ngàn một trăm lẻ bảy đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    17/05/2016
 
12.
Tài sản do ông Nguyễn Hoàng An và bà Đỗ Thị Hương Giang đứng tên:
    Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp 11, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Đỗ Thị Hương Giang đứng tên.
        + Diện tích(thửa 130): 188,3m2(Đất CLN)
        + Nhà kho: 151m2 (cột BTCT, vách tường, mái tole, có khu phụ)
        + Hàng rào + Cổng rào: 46,5m2
        + Giá khởi điểm: 507.602.010đồng (Năm trăm lẻ bảy triệu sáu trăm lẻ hai ngàn không trăm mười đồng).
    Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Đỗ Thị Hương Giang đứng tên.
        + Diện tích(thửa 139): 1.712,9m2(Đất ONT: 300m2 + Đất CLN: 1.412,9m2)
        + Nhà 1: 147m2 (cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic, có trần, có khu phụ)
        + Nhà 2: 63,28m2 (cột BTCT, vách tole, mái tole, nền gạch tàu)    
        + Vật kiến trúc trên đất(nhà ở chưa có chủ quyền) với giá là: 50.000.000đồng(Năm mươi triệu đồng)
        + Giá khởi điểm: 708.501.598đồng (Bảy trăm lẻ tám triệu năm trăm lẻ một ngàn năm trăm chín mươi tám đồng).
    Tài sản 3: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Hoàng An đứng tên.
        + Diện tích(thửa 213): 669,4m2(Đất ONT: 200m2 + Đất CLN: 469,4m2)
        + Nhà chính: 67,71m2 (cột gỗ tạp, mái tole, nền gạch tàu)
        + Mái che: 39,55m2
        + Vật kiến trúc trên đất(nhà ở chưa có chủ quyền) với giá là: 50.000.000đồng(Năm mươi triệu đồng)
        + Giá khởi điểm: 298.548.041đồng (Hai trăm chín mươi tám triệu năm trăm bốn mươi tám ngàn không trăm bốn mươi mốt đồng).
    * Giá khởi điểm của tổng giá trị tài sản bán đấu giá là: 1.514.651.649đồng (Một tỷ năm trăm mười bốn triệu sáu trăm năm mươi mốt ngàn sáu trăm bốn mươi chín đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    17/05/2016
 
13.
Tài sản do ông Huỳnh Thanh Long và bà Lê Nhật Phượng đứng tên:
    1. Nhà đất toạ lạc tại 44B, tỉnh lộ 870B, ấp 4, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 549m2 (Đất ở: 482,2m2; Đất CLN: 66,8m2).
        + Nhà ở: 468m2 (Nhà cấp III, 02 tầng, mái tole, khung sàn BTCT, vách tường riêng) + gác lững: 81,6m2.
        + Giá khởi điểm: 2.598.312.712đồng (Hai tỷ năm trăm chín mươi tám triệu ba trăm mười hai ngàn bảy trăm mười hai đồng).
    2. Nhà đất tọa lạc tại số 242A Đoàn Thị Nghiệp, khu phố 5, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 260m2 (Đất ở: 200m2; Đất CLN: 60m2).
        + Nhà ở: 123m2 (Nhà cấp III, 01 tầng, mái tole, cột BTCT, vách tường riêng, trần la phong nhựa).
        + Giá khởi điểm: 1.007.495.209đồng (Một tỷ không trăm lẻ bảy triệu bốn trăm chín mươi lăm ngàn hai trăm lẻ chín đồng).
    * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 3.605.807.921đồng (Ba tỷ sáu trăm lẻ năm triệu tám trăm lẻ bảy ngàn chín trăm hai mươi mốt đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    17/05/2016
 
14.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 36 Ấp Bắc, phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Hữu Thành và bà Phạm Thị Minh Huệ đứng tên.
        + Diện tích đất: 96,33m2(Đất ODT).
        + Nhà ở: 157,32m2(01 trệt + 01 lầu, cột bêtông, vách tường chung, mái ngói, nền gạch men, có trần, có khu phụ, có hệ thống thủy kế và điện kế riêng). Diện tích xây dựng: 79,17m2.
        + Giá khởi điểm: 3.848.740.181đồng (Ba tỷ tám trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm bốn mươi ngàn một trăm tám mươi mốt đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    17/05/2016
 
15.
Quyền sử dụng đất tại ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Hồng Quãng đứng tên.
        + Diện tích: 4.107m2 (Đất lúa).
        + Giá khởi điểm: 169.392.000đồng (Một trăm sáu mươi chín triệu ba trăm chín mươi hai ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    19/05/2016
 
16.
Quyền sử dụng đất tại ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Thành Phước đứng tên.
        + Diện tích: 2.220m2 (Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 86.318.320đồng (Tám mươi sáu triệu ba trăm mười tám ngàn ba trăm hai mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    19/05/2016
 
17.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Hoa đứng tên.
        + Diện tích đất: 613,9m2 Đất CLN (trong đó có 167m2 đất nằm trong HLLG)
        + Giá khởi điểm: 747.220.906đồng (Bảy trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm hai mươi ngàn chín trăm lẻ sáu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    19/05/2016
 
18.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Mỹ Phú B, xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Dư đại diện hộ gia đình đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 502): 502m2 (Đất ở: 300m2 + Đất CLN: 202m2).
        + Diện tích đất(thửa 641): 1.246,9m2 (Đất nông nghiệp).
        + Nhà chính: 124,47m2 (móng, cột, dầm bêtông, vách tường, mái ngói + bêtông, nền gạch men).
        + Nhà phụ 1: 56,81m2 (móng, cột, dầm bêtông, vách tường, mái tole fibrô xi măng, nền gạch men + xi măng).
        + Nhà phụ 2: 29,56m2 (cột bêtông đúc sẵn, vách tường lửng, mái tole fibrô xi măng, nền gạch men).
        + Hàng rào: 120,48m2 + Chuồng heo: 119,28m2
        + Giá khởi điểm: 891.040.000đồng (Tám trăm chín mươi mốt triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    09/05/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    19/05/2016
 

   * Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.
   * Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Thời gian mua hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày hạn chót đăng ký đấu giá.
   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                                Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
              Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                             Điện thoại: 073.3887579DĐ: 0918.442210 - 0945.204593.
                                      Website: www.hoangvuluat.com.vn
   * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% - 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết