04:21 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tìền Giang (22 vụ)

Đăng lúc: Thứ năm - 29/01/2015 22:37 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp đường khu phố 3, Ô 1, khu 2, TT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo đứng tên.
           + Diện tích đất (thửa 175): 84,27m2 (Đất ODT).
           + Nhà ở: 151,2m2 (móng, cột, sàn BTCT, vách tường, mái BTCT).
           + Diện tích đất (thửa 176): 84,20m2 (Đất ODT).
           + Nhà ở: 151,2m2 (móng, cột, sàn BTCT, vách tường, mái BTCT).
           + Giá khởi điểm: 1.434.690.000đồng (Một tỷ bốn trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      10/03/2015
 
2.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại số 100 Ô 4, khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đứng tên.
           + Diện tích đất (thửa 06): 710m2 (Đất CLN).
           + Diện tích đất (thửa 71): 114m2 (Đất ODT).
           + Nhà ở 01: 126m2 (cột bê tông, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole).
           + Nhà ở 02: 35,26m2 (cột bê tông, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole).
           + Nhà ở 03: 122,46m2 (cột bê tông, vách tường + tole, nền gạch ceramic, mái ngói + tole).
           + Nhà bếp: 6,16m2 + Nhà tắm: 3,38m2.
           + Mái che: 42m2 + Mái che: 34,59m2 + Hồ nước: 2,82m3 + Cổng rào: 6,82m2.
           + Hàng rào: 16,6m2 + Hàng rào: 156,36m2 + Nền bê tông: 32,5m2.
           + Giá khởi điểm: 1.864.185.000đồng (Một tỷ tám trăm sáu mươi bốn triệu một trăm tám mươi lăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      10/03/2015
 
3.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Lê Thị Hóa đứng tên.
           + Diện tích đất: 168,9m2 (Đất ONT).
           + Diện tích đất(thửa 71): 114m2 (Đất ODT).
           + Nhà ở 01: 115,44m2 (Móng cột BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole xi măng).
           + Nhà ở 02: 26,52m2 (Móng cột BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole xi măng).
           + Mái che: 38,88m2 + Cổng rào: 7,68m2 + Hàng rào: 34,8m2.
           + Giá khởi điểm: 699.000.000đồng (Sáu trăm chín mươi chín triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      10/03/2015
 
4
. Nhà đất  và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do bà Hoàng Mộng Thuý và bà Phạm Thị Bê đứng tên.
   Tài sản 1: Nhà đất thuộc thửa 1757 tại số 459/2 ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
           + Diện tích đất: 220,5m2 (Đất ONT: 217,7; Đất CLN:2,8m2).
           + Nhà ở: 220,5m2(nền gạch hoa, vách tường, cột bêtông, mái tole).
   Tài sản 2: Quyền sử dụng đất + quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất thuộc thửa 397.
           + Diện tích đất SXKD: 1.052,3m2 ; Diện tích đất CHN: 154,2m2
           + Nhà xưởng: 397,99m2 (tường gạch, cửa sắt + kính, nền ximăng, mái tole)
           + Giá khởi điểm của tổng tài sản: 811.858.125đồng (Tám trăm mười một triệu tám trăm năm mươi tám ngàn một trăm hai mươi lăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      10/03/2015
 
5.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Ngươn, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do bà Trần Thị Mỹ Hà đứng tên.
           + Diện tích đất: 2.310m2 (Đất CLN).
           + Giá khởi điểm: 168.755.400đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm năm mươi lăm ngàn bốn trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      10/03/2015
 
6
. Đất vườn tại ấp Long Thới, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Đoàn Văn Trí và bà Nguyễn Minh Cảnh đứng tên.
           + Diện tích đất: 5.148,5m2.     
           + Giá khởi điểm: 555.752.619đồng (Năm trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi hai ngàn sáu trăm mười chín đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      10/03/2015
 
7.
Quyền sử dụng và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Hà Minh Chánh và bà Lê Thị Tám đứng tên.
           + Diện tích đất: 377,2m2(Đất ở: 300m2 + Đất CLN: 77,2m2).
           + Nhà ở: 76,5m2(cột BTCT, vách tường, mái toel xi măng).
           + Mái che: 20,7m2.
           + Giá khởi điểm: 304.300.000đồng (Ba trăm lẻ bốn triệu ba trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      10/03/2015
 
8
. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất toạ lạc tại ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Hoàng Huề đứng tên.
           + Diện tích đất: 110m2 (Đất ở).
           + Nhà ở: 110m2(cột BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole).
           + Giá khởi điểm của tài sản: 1.001.000.000đồng (Một tỷ không trăm lẻ một triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      10/03/2015
 
9
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Bình Lạc, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Hoàng và bà Huỳnh Thị Ngọc Yến đứng tên.
           + Diện tích đất: 1.070,3m2 (Đất CLN: 970,3m2; Đất ONT: 100m2).
           + Nhà chính: 49,28m2 (móng cột BTCT, mái lợp tole xi măng, vách gạch, nền xi măng) .
           + Nhà phụ: 28,56m2(móng cột BTCT, mái lợp tole xi măng, nền xi măng).
           + Mái che: 12,5m2  + Hàng rào: 108m2 + Hầm tự hoại: 2,42m2.
           + Giá khởi điểm: 159.000.000đồng (Một trăm năm mươi chín triệu đồng).  
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      10/03/2015
 
10. Quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm toạ lạc tại ấp Mỹ Trinh A, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Măng đứng tên.
           + Diện tích đất: 2.452,7m2 (Thửa 1659).  
           + Giá khởi điểm: 181.499.800đồng (Một trăm tám mươi mốt triệu bốn trăm chín mươi chín ngàn tám trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      17/03/2015
 
11
. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp 4, xaõ Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Hồng đứng tên.
           + Diện tích: 1.781,6m2 (Đất CLN).
           + Giá khởi điểm: 319.933.876đồng (Ba trăm mười chín triệu chín trăm ba mươi ba ngàn tám trăm bảy mươi sáu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      17/03/2015
 
12
. Nhà đất toạ lạc tại số 1027E, Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường 5,  Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Cửu đứng tên.
           + Diện tích đất: 92,80m2 (Đất ở).
           + Nhà ở: 56,3m2 (Cột BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole, kèo gỗ).
           + Giá khởi điểm: 144.305.906đồng (Một trăm bốn mươi bốn triệu ba trăm lẻ năm ngàn chín trăm lẻ sáu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      17/03/2015
 
13
. Nhà đất toạ lạc tại số 85, Ngô Quyền, phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Loan đứng tên.
           + Diện tích đất: 25,83m2 (Đất ở).
           + Nhà ở: 65,89m2 (Nhà kiên cố B1 + lững, 02 tầng, cột BTCT, vách tường, mái tole).
           + Giá khởi điểm: 833.407.500đồng (Tám trăm ba mươi ba triệu bốn trăm lẻ bảy ngàn năm trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      17/03/2015
 
14
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại khu phố 5, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Đỗ Võ Ngọc Hợp đứng tên.
      1.  + Diện tích (thửa đất 84): 180m2 (Đất CLN).
           + Nhà ở: 130,8m2 (cột bê tông, vách tường, mái tole, nền ciramic, trần nhựa, có khu phụ)
           + Giá khởi điểm: 504.041.305đồng (Năm trăm sáu mươi triệu không trăm bốn mươi lăm ngàn tám trăm chín mươi lăm đồng).
      2.  + Diện tích (thửa đất 100): 180m2 (Đất ở: 40m2 + Đất CLN: 140m2).
           + Giá khởi điểm: 217.915.920đồng (Hai trăm bốn mươi hai triệu một trăm hai mươi tám ngàn tám trăm đồng).
        * Giá khởi điểm của tổng tài sản: 721.957.225đồng (Bảy trăm hai mươi mốt triệu chín trăm năm mươi bảy ngàn hai trăm hai mươi lăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      17/03/2015
 
15
. Nhà đất toạ lạc tại số 36, Ấp Bắc, phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Hữu Thành và bà Phạm Thị Minh Huệ đứng tên.
           + Diện tích đất: 96,33m2 (Đất ở).
           + Nhà ở: 157,32m2 (01 trệt + 01 lầu, cột bê tông, nền gạch men, vách tường, mái ngói, có trần, có khu phụ).
           + Giá khởi điểm: 4.640.295.080đồng (Bốn tỷ sáu trăm bốn mươi triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn không trăm tám mươi đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      17/03/2015
 
16
. Nhà đất tọa lạc tại số 295D, Nguyễn Văn Giác, phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Lộc đứng tên.
           + Diện tích đất: 161,26m2 (Đất CLN).
           + Nhà ở: 121,19m2 (mái tole, trần la phong, nền gạch men, vách tường chung + riêng, cửa kính + sắt) + Mái che: 22m2.
           + Giá khởi điểm: 356.178.916đồng (Ba trăm năm mươi sáu triệu một trăm bảy mươi tám ngàn chín trăm mười sáu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      17/03/2015
 
17
. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại Khu dân cư Long Thạnh Hưng, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Xuân Nhân đứng tên.
           + Diện tích: 467,5m2 (Đất ONT).
           + Giá khởi điểm: 978.945.000đồng (Chín trăm bảy mươi tám triệu chín trăm bốn mươi lăm ngàn ñoàng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      17/03/2015
 
18
. Quyền sử dụng đất tại ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Thành Phước đứng tên.
           + Diện tích: 2.220m2 (Đất LUA).
           + Giá khởi điểm: 106.421.000đồng (Một trăm lẻ sáu triệu bốn trăm hai mươi mốt ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      17/03/2015
 
19
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Xóm Lưới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Ngô Hoàng Vũ và bà Võ Thị Vân đứng tên.
           + Diện tích đất: 698m2 (Đất ONT: 200m2; Đất BHK: 498m2).
           + Nhà ở: 116,7m2 (Cột BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole, vách tường).
           + Giá khởi điểm: 338.762.000đồng (Ba trăm ba mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi hai ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      17/03/2015
 
20
. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tọa lạc tại Khu 1, TT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Quốc Thanh đứng tên.
           + Diện tích đất: 3.290m2 (Đất ODT: 250m2; Đất CLN: 3.040m2).
           + Nhà ở: 120m2 (Cột BTCT, vách tường, mái tole)+ Chuồng gà + Cây trồng.
           + Giá khởi điểm: 345.562.000đồng (Ba trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm sáu mươi hai ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      17/03/2015
 
21
. Quyền sử dụng đất tại ấp 2 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang do Nguyễn Hồng Quãng đứng tên.
           + Diện tích: 4.107m2 (Đất lúa).
           + Giá khởi điểm: 202.600.000đồng (Hai trăm lẻ hai triệu sáu trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      17/03/2015
 
22
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 228B, Ấp Bắc, khu phố 5, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Dương Quốc Phúc và bà Bùi Thị Tuyết Nga đứng tên.
           + Diện tích: 62,86m2 (Đất ở).
           + Nhà ở: 92,88m2 (01 trệt + 01 lửng, cột BTCT, vách tường, mái tole, có trần, có khu phụ).
           + Hàng rào: 11,56m2.
           + Sân bê tông: 5,17m2.                                                          
           + Giá khởi điểm: 589.167.000đồng (Năm trăm tám mươi chín triệu một trăm sáu mươi bảy ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày      17/03/2015
  

   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                      Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
           Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                     Điện thoại: 073.3887579DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                                  Website: www.hoangvuluat.com.vn
   * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% - 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết