23:55 ICT Chủ nhật, 07/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang (23 vụ)

Đăng lúc: Thứ hai - 13/06/2016 10:22 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Nguyễn Thị Kim Phụng đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 2636): 784,5m2(Đất vườn).
        + Tài sản gắn liền với thửa đất trên: Nhà ở và công trình trên đất chưa có chứng nhận quyền sở hữu.
        + Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 1.134.000.000đồng (Một tỷ một trăm ba mươi bốn triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày    01/07/2016
                       - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    05/07/2016

 
2. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại khu 4, TT Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang do bà Hồ Thị Phiến đứng tên.
        * Diện tích đất: 10.996m2(Đất CLN)
               + Diện tích(thửa 132): 180m2(Đất CLN).
               + Diện tích(thửa 181): 125m2(Đất CLN).
               + Diện tích(thửa 126): 306m2(Đất CLN).
               + Diện tích(thửa 129): 102m2(Đất CLN).
               + Diện tích(thửa 64): 1.982m2(Đất CLN).
               + Diện tích(thửa 1012): 8.301m2(Đất CLN).
        * Giá khởi điểm: 2.033.298.000đồng (Hai tỷ không trăm ba mươi ba triệu hai trăm chín mươi tám ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    12/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    22/07/2016
 
3.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 24C/1, khu 1, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Kim Sơn đứng tên.
        + Diện tích đất: 105,4m2 (Đất ODT).
        + Nhà ở(02 căn nhà nằm liền kề nhau): 105,4m2(có gác lửng bằng gỗ, chung vách tường, móng cột xi măng, mái tole lạnh, nền lát gạch bông).
        + Giá khởi điểm: 632.430.000đồng (Sáu trăm ba mươi hai triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    12/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    22/07/2016
 
4.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Minh Hà đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.774,1m2 (Đất lúa).
        + Giá khởi điểm: 1.526.479.080đồng (Một tỷ năm trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm bảy mươi chín ngàn không trăm tám mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    12/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    22/07/2016
 
5.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Mỹ Thuận, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Hải đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 201; TBĐ 30): 4.348m2 (Đất LUC).
        + Giá khởi điểm: 1.431.935.000đồng (Một tỷ bốn trăm ba mươi mốt triệu chín trăm ba mươi lăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    12/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    22/07/2016
 
6.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Liếp và bà Võ Thị Đẹp đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 56, tờ bản đồ số 06): 851,4m2 (Đất LUA).
        + Diện tích đất(thửa 33, tờ bản đồ số 06): 1.251,3m2 (Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 221.535.000đồng (Hai trăm hai mươi mốt triệu năm trăm ba mươi lăm ngàn đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    12/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    22/07/2016
 
7.
Bao gồm các tài sản:
        1. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Thọ Khương, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Võ Minh Tâm và bà Trần Thị Loan đứng tên.
               + Diện tích đất(thửa 309, tờ bản đồ số 08): 1.405,6m2 (Đất CLN).
               + Cây trồng trên đất: Dừa loại D có 25 cây.
               + Giá khởi điểm: 259.057.547đồng (Hai trăm năm mươi chín triệu không trăm năm mươi bảy ngàn năm trăm bốn mươi bảy đồng).           
        2. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Thọ Khương, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Võ Minh Tâm và bà Trần Thị Loan đứng tên.
               + Diện tích đất(thửa 269, tờ bản đồ số 08): 1.122,2m2 (Đất CLN).
               + Cây trồng trên đất: Dừa loại B1 có 27 cây
               + Giá khởi điểm: 83.628.879đồng (Tám mươi ba triệu sáu trăm hai mươi tám ngàn tám trăm bảy mươi chín đồng).  
        * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá là: 342.720.000đồng (Ba trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng).          
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    12/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    22/07/2016
 
8.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Đinh Công Tuấn và bà Phạm Thị Mỹ Thanh đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 308, tờ bản đồ số 08) : 1.155,8m2 (Đất CLN: 839,8m2 + Đất ONT: 316m2).
        + Giá khởi điểm: 847.584.000đồng (Tám trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm tám mươi bốn ngàn đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    12/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    22/07/2016
 
9.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Tức đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 539, tờ bản đồ số 08) : 4.935,9m2 (Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 314.460.000đồng (Ba trăm mười bốn triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    12/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    22/07/2016
 
10.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Bờ và bà Đoàn Thị Oanh đứng tên.
        * Quyền sử dụng đất: 796,8m2
               + Diện tích(thửa 3012): 275.9m2 (Đất CLN)
               + Diện tích(thửa 3013): 520,9m2 (Đất ở)      
        * Công trình xây dựng trên đất:
               + Nhà chính: 201.62m2(nhà trệt, cột  BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch men)
               + Cổng rào: 11m2
               + Hàng rào song sắt: 19m2
               + Hàng rào lưới B40: 240m2.
               + Cầu bêtông: 26.4m2
        * Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là: 2.271.692.402đồng (Hai tỷ hai trăm bảy mươi mốt triệu sáu trăm chín mươi hai ngàn bốn trăm lẻ hai đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    18/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    26/07/2016
 
11
. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và máy móc và thiết bị toạ lạc tại ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do Công Ty TNHH Thành Phát đứng tên.
        * Quyền sử dụng đất:
               + Diện tích(thửa 1445): 851m2 (Đất SXKD)
               + Diện tích(thửa 302): 147,7m2 (Đất ONT)
               + Diện tích(thửa 1654): 1.715,8m2 (Đất SXKD)
               + Diện tích(thửa 303): 370m2 (Đất SXKD)
               + Diện tích(thửa 1308): 105m2 (Đất CLN)
               + Diện tích(thửa 1251): 509m2 (Đất CLN)
               + Diện tích(thửa 1140): 424,2m2 (Đất CLN)
               + Diện tích(thửa 358): 125,9m2 (Đất CLN)
               + Diện tích(thửa 359): 229,1m2 (Đất CLN)       
        * Công trình xây dựng trên đất:
               + Nhà xưởng: 3.347m2(Móng BTCT, mái tole, nền BTCT).
               + Nhà làm việc: 45,88m2(Móng cột BTCT, nền BTCT lát gạch ceramic, trần nhựa).
               + Nhà bếp: 37,74m2(Móng cột BTCT, nền BTCT lát gạch ceramic, trần nhựa).
               + Nhà phố: 57,6m2(khung + dàn thép hình, mái tole, nền lát gạch tàu).
               + Mái che liên kế nhà xưởng: 470,7m2.
               + Mái che liên kế nhà phố: 23,85m2
        * Máy và thiết bị :
               Chi tiết có chứng từ kèm theo.(Gía máy, thiết bị đã bao gồm VAT).
        * Giá khởi điểm của tổng tài sản: 14.876.014.500đông (Mười bốn tỷ tám trăm bảy mươi sáu ngàn không trăm mười bốn ngàn năm trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    18/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    26/07/2016
 
12
. Nhà gắn liền với đất tọa lạc tại khu phố 11, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Công Hiếu và bà Nguyễn Thị Huyền Châu đứng tên.
        + Diện tích: 54,15m2 (diện tích đất thực tế còn lại sau khi trừ đi cống thoát nước là 32,05m2(Đất ở).
        + Nhà ở: 51,48m2 (diện tích thực tế còn lại sau khi trừ đi cống thoát nước là 29,38m2) (mái tole,khung bê tông cốt thép, vách tường riêng + chung).
        + Giá khởi điểm: 257.073.349đồng (Hai trăm năm mươi bảy triệu không trăm bảy mươi ba ngàn ba trăm bốn mươi chín đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    18/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    26/07/2016
 
13.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Công Hân đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 2293): 826m2 (Đất CLN: 686m2 + Đất ONT: 140m2)
        + Nhà ở: 164,23m2(02 tầng, móng, cột, sàn bê tông cốt thép, vách tường, khu phụ, mái tole, nền gạch ceramic)
        + Nhà trọ: 89,93m2(cột bê tông cốt thép, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic)
        + Nhà vệ sinh: 7,28m2 + Cổng rào: 10,75m2 + Hàng rào: 24,36m2
        + Hàng rào có xây tường: 136,5m2 + Sân: 32,9m2 + Hồ nước: 96,9m3
        + Hồ nước: 8m3 + Gạch dán tường: 54,8m2
        + Cây trồng trên đất.
        + Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 1.686.688.920đồng (Một tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi tám ngàn chín trăm hai mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    18/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    26/07/2016
 
14.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Thanh Đăng, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Đua đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 1507): 1.026m2(Đất LUC).
        + Diện tích đất(thửa 1504): 498m2(Đất CLN).
        + Nhà ở: 136,95m2(móng cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic).
        + Chuồng gà: 7,5m2 + Chuồng heo: 20m2.
        + Giá khởi điểm: 363.438.859đồng (Ba trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm ba mươi tám ngàn tám trăm năm mươi chín đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    18/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    26/07/2016
 
15
. Bao gồm các tài sản:
        Tài sản 1: Quyền sử dụng đất  và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Đinh Văn Dũng đứng tên.
               + Diện tích đất: 299m2 (Đất ONT: 201m2; Đất CLN: 98m2)  
               + Nhà chính: 60,3m2(móng cột BTCT, tường gạch, nền lát gạch ceramic, mái ngói)+ Nhà xe: 14,5m2
               + Nhà phụ: 80m2(01 tầng, nhà xưởng, móng cột BTCT, tường gạch, nền bêtông lát gạch men, mái lợp tole)
               + Giá khởi điểm: 708.213.221đồng (Bảy trăm lẻ tám triệu hai trăm mười ba ngàn hai trăm hai mươi mốt đồng).
        Tài sản 2: Quyền sử dụng đất  và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Đinh Quốc Phong đứng tên.
               + Diện tích đất: 413m2 (Đất ONT: 186,7m2; Đất CLN: 226,3m2).
               + Nhà xưởng: 198m2(01 tầng, móng cột BTCT, nền bê tông xi măng, mái tole)
               + Giá khởi điểm: 823.608.379đồng (Tám trăm hai mươi ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn ba trăm bảy mươi chín đồng).
        * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 1.531.821.600đồng(Một tỷ năm trăm ba mươi mốt triệu tám trăm hai mươi mốt ngàn sáu trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    18/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    26/07/2016
 
16.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Hoa đứng tên.
        + Diện tích đất: 613,9m2 Đất CLN (trong đó có 167m2 đất nằm trong HLLG).
        + Giá khởi điểm: 709.859.860đồng(Bảy trăm lẻ chín triệu tám trăm năm mươi chín ngàn tám trăm sáu mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    18/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    26/07/2016
 
17.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 7, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Thanh Tùng đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.094m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 233.111.030đồng (Hai trăm ba mươi ba triệu một trăm mười một ngàn không trăm ba mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    18/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    26/07/2016
 
18
. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Thạnh đứng tên.
        + Diện tích(thửa 1971): 645,5m2( Đất HNK)
        + Giá khởi điểm: 27.700.000đồng (Hai mươi bảy triệu bảy trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    18/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    26/07/2016
 
19.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại số 100 Ô 4, khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 06): 710m2 (Đất CLN)
        + Diện tích đất(thửa 71): 114m2 (Đất ODT)
        + Nhà ở 01: 126m2 (cột bê tông, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole).
        + Nhà ở 02: 35,26m2 (cột bê tông, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole).
        + Nhà ở 03: 122,46m2 (cột bê tông, vách tường + tole, nền gạch ceramic, mái ngói + tole).
        + Nhà bếp: 6,16m2 + Nhà tắm: 3,38m2
        + Mái che: 42m2 + Mái che: 34,59m2 + Hồ nước: 2,82m3 + Cổng rào: 6,82m2
        + Hàng rào: 16,6m2 + Hàng rào: 156,36m2 + Nền bê tông: 32,5m2.
        + Giá khởi điểm: 1.412.571.150đồng (Một tỷ bốn trăm mười hai triệu năm trăm bảy mươi mốt ngàn một trăm năm mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    18/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    26/07/2016
 
20.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Hương đứng tên.
        + Diện tích đất: 118m2 (Đất ở)
        + Nhà ở: 117,8m2 (cột BTCT, vách tường, mái tole, nền lát gạch ceramic)
        + Giá khởi điểm: 266.745.150đồng (Hai trăm sáu mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi lăm ngàn một trăm năm mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    18/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    26/07/2016
 
21
. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Quan đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.562,4m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 120.179.708đồng(Một trăm hai mươi triệu một trăm bảy mươi chín ngàn bảy trăm lẻ tám đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    18/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    26/07/2016
 
22
. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tại ấp An Cư, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Thanh Hùng đứng tên.
        + Diện tích(thửa 57): 987,4m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 102.497.292đồng (Một trăm lẻ hai triệu bốn trăm chín mươi bảy ngàn hai trăm chín mươi hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    18/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    26/07/2016
 
23
. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất toạ lạc tại ấp Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Hữu Thanh và bà Dương Thúy Linh đứng tên.
        + Diện tích: 430m2 (Đất ở: 300m2; Đất CLN: 130m2).
        + Nhà ở: 126m2(móng cột bê tông, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic, có trần , có khu phụ).
        + Giá khởi điểm: 277.099.088đồng (Hai trăm bảy mươi bảy triệu không trăm chín mươi chín ngàn không trăm tám mươi tám đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    18/07/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    26/07/2016
 

   * Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.
   * Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Thời gian mua hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày hạn chót đăng ký đấu giá.
   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                                Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
              Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                             Điện thoại: 073.3887579DĐ: 0918.442210
                                      Website: www.hoangvuluat.com.vn
   * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% - 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết