23:57 ICT Chủ nhật, 07/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang (28 vụ)

Đăng lúc: Thứ tư - 02/03/2016 09:57 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản tại tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Kênh 2A, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Phước Thành và bà Nguyễn Thị Bảy đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 2929): 26,5m2(Đất ONT).
        + Diện tích đất(thửa 2930): 90,7m2(Đất CLN).
        + Tài sản gắn liền với các thửa đất trên: Nhà ở chưa có chứng nhận quyền sở hữu .
        + Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 309.512.375đồng (Ba trăm lẻ chín triệu năm trăm mười hai ngàn ba trăm bảy mươi lăm đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày     25/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                 08h ngày    29/03/2016
 
2.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp 1, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Tất và bà Hồ Thị Bé Tư đứng tên.
        + Diện tích(thửa 206): 10.980m2(Đất RSM).
        + Giá khởi điểm: 498.979.404đồng (Bốn trăm chín mươi tám triệu chín trăm bảy mươi chín ngàn bốn trăm lẻ bốn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    21/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    31/03/2016
 
3.
Quyền sử dụng đất trồng lúa toạ lạc tại ấp Hậu Phú 2, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Khoái đứng tên.
        + Diện tích(thửa 371): 1.655,1m2.
        + Giá khởi điểm: 101.359.440đồng (Một trăm lẻ một triệu ba trăm năm mươi chín ngàn bốn trăm bốn mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    21/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    31/03/2016
 
4.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Hậu Phú 3, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Huỳnh Thị Kim Liên đứng tên.
        + Diện tích đất: 299,2m2 (Đất CLN).
        + Nhà ở: 87,5m2 (cột bê tông, vách tường, nền lát gạch men, mái tole, trần nhựa).
        + Nhà bếp: 20,3m2 + Mái che sân: 53,28m2
        + Giá khởi điểm: 822.967.600đồng (Tám trăm hai mươi hai triệu chín trăm sáu mươi bảy ngàn sáu trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    21/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    31/03/2016
 
5.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 7, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Thanh Tùng đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.094m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 252.969.106đồng (Hai trăm năm mươi hai triệu chín trăm sáu mươi chín ngàn một trăm lẻ sáu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    21/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    31/03/2016
 
6.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Cẩm Thủy đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.255,7m2(Đất CLN).
        + Nhà kho: 162,5m2(cột bê tông, vách tường, mái tole, nền bê tông).
        + Cầu bê tông: 33,6m2.
        + Giá khởi điểm: 835.470.288đồng (Tám trăm ba mươi lăm triệu bốn trăm bảy mươi ngàn hai trăm tám mươi tám đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    21/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    31/03/2016
 
7.
Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Trần Thị Mỹ Hạnh đứng tên.
        + Diện tích đất: 125m2 (Đất CLN).  
        + Giá khởi điểm: 42.616.254đồng (Bốn mươi hai triệu sáu trăm mười sáu ngàn hai trăm năm mươi bốn đồng).                         
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    28/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    05/04/2016
 
8.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc số 17/59 khu phố 1, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Tuyết Nhung đứng tên.
        + Diện tích đất: 130,6m2 (Đất ODT: 122,1m2 + Đất CLN: 8,5m2).
        + Nhà ở: 60,6m2 (móng cột BTCT, vách tường riêng, mái tole, nền gạch ceramic, có trần, có khu phụ).
        + Giá khởi điểm: 386.460.000đồng (Ba trăm tám mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    28/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    05/04/2016
 

9. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Vạn Thành, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Tài đại diện hộ gia đình đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 406): 1.200m2( Đất lúa)
        + Giá khởi điểm: 66.879.810đồng (Sáu mươi sáu triệu tám trăm bảy mươi chín ngàn tám trăm mười đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    28/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    07/04/2016
 
10
. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp Mỹ Long, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Phớt đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 463; tờ bản đồ C3): 1.032,1m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 259.350.000đồng (Hai trăm năm mươi chín triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    28/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    07/04/2016
 
11
. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 2, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Thấy đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 402): 742,1m2 (Đất CLN: 642,1m2 + Đất ONT: 100m2) + cây trồng trên đất.
        + Diện tích đất(thửa 399): 2.779,3m2(Đất CLN: 92,6m2 + Đất LUA: 2.686,7m2).
        + Giá khởi điểm: 368.790.000đồng (Ba trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    28/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    07/04/2016
 
12
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Nhỏ và bà Mai Thị Bé đứng tên.
        + Diện tích đất: 762m2 (Đất CLN).
        + Nhà chính: 40m2(cột bê tông, vách tường, nền gạch bông, mái tole).
        + Nhà phụ: 53,5m2(cột bê tông + gỗ, vách thiết, nền xi măng, mái tole).
        + Giá khởi điểm: 330.601.500đồng (Ba trăm ba mươi triệu sáu trăm lẻ một ngàn năm trăm đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    29/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    08/04/2016
 
13.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 63A ấp Long Hưng, xã Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do bà Bùi Thị Lượm đứng tên.
        1. Quyền sử dụng đất:
              + Diện tích đất: 374m2 (Đất ở: 210m2; Đất CLN: 164m2).
              + Giá khởi điểm: 844.564.725đồng (Tám trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi bốn ngàn bảy trăm hai mươi lăm đồng).
        2. Công trình xây dựng trên đất:
              + Nhà ở chính: 188.45m2(cột BTCT, vách tường, nền gạch bông ceramic, mái tole).
              + Nhà phụ: 106.75m2(cột bêttông, mái tole, nền xi măng, kèo sắt).
              + Giá khởi điểm: 424.372.271đồng (Bốn trăm hai mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi hai ngàn hai trăm bảy mươi mốt đồng).
        * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 1.268.936.997đồng (Một tỷ hai trăm sáu mươi tám triệu chín trăm ba mươi sáu ngàn chín trăm chín mươi bảy đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    29/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    08/04/2016
 
14
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 34 khu phố 2, phường 4, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ông Phan Văn Quân và bà Trần Thị Hải Hà đứng tên.
        + Diện tích đất: 80,70m2 (Đất NTS).
        + Nhà ở chính: 65,27m2(cột BTCT, vách tường, nền lát gạch ceramic, mái firo xi măng) + Hàng rào: 16,29m2 + Sân nền gạch tàu: 9,59m2.
        + Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 121.575.330đồng (Một trăm hai mươi mốt triệu năm trăm bảy mươi lăm ngàn ba trăm ba mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    29/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    08/04/2016
 
15.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại số 174 Ấp Bắc, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Bảy và bà Lê Thị Phấn đứng tên.
        + Diện tích đất:  121,02m2 (Đất ở).
        + Nhà kiên cố: 166,96m2 (01 trệt + 01 lầu, móng cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch, có trần).
        + Nhà bán kiên cố: 29,93m2 (cột bêtông, vách tường, mái tole, nền gạch, có trần).
        + Giá khởi điểm: 840.201.508đồng (Tám trăm bốn mươi triệu hai trăm lẻ một ngàn năm trăm lẻ tám đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    29/03/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    08/04/2016
 
16
. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Tư đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 279): 1.558,9m2 (Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 103.835.000đồng (Một trăm lẻ ba triệu tám trăm ba mươi lăm ngàn đồng)  
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/04/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    12/04/2016
 
17
. Tài sản bán đấu giá do bà Nguyễn Thị Nhuận đứng tên bao gồm:
        1. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích(thửa 111): 1.363,8m2 (Đất ONT: 300m2 + Đất CLN: 1.063,8m).
              + Nhà chính: 120,52m2(móng cột bê tông đúc sẵn, mái tole, vách gạch).
              + Nhà phụ: 106,4m2 + Nhà vệ sinh: 3,36m2 + Khung ô chuồng heo: 64,6m2.
              + Giá khởi điểm: 260.838.276đồng (Hai trăm sáu mươi triệu tám trăm ba mươi tám ngàn hai trăm bảy mươi sáu đồng).
        2. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích(thửa 135): 1.513,6m2 (Đất LUA).
              + Giá khởi điểm: 115.682.783đồng (Một trăm mười lăm triệu sáu trăm tám mươi hai ngàn bảy trăm tám mươi ba đồng)             
        3. Quyền sử dụng ñất tọa lạc tại ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích(thửa 85): 2.647m2 (Đất LUA).
              + Giá khởi điểm: 202.269.298đồng (Hai trăm lẻ hai triệu hai trăm sáu mươi chín ngàn hai trăm chín mươi tám đồng).
        * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 578.790.000đồng (Năm trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/04/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    12/04/2016
 
18
. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Văn Bảy và bà Lê Thị Nga đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 367): 434,05m2 (Đất CLN: 284,05m2 + Đất ONT: 150m2).
        + Giá khởi điểm: 110.700.000đồng (Một trăm mười triệu bảy trăm ngàn đồng).   
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/04/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    12/04/2016
 
19.
Nhà đất tọa lạc tại số 10/56 Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Chín và bà Phan Lâm Mỹ Dung đứng tên.
        + Diện tích đất: 100,80m2 (Đất ODT).
        + Nhà ở: 100,80m2 (01 tầng, khung BTCT, vách tường, mái tole).
        + Giá khởi điểm: 1.700.000.000đồng (Một tỷ bảy trăm triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/04/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    12/04/2016
 
20
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Thạnh Phong, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Đúng và bà Lê Thị Điểu đứng tên.
        + Diện tích đất: 542,7m2 (Đất ONT : 200m2 ; Đất CLN: 342,7m2).
        + Nhà chính: 101,5m2(móng cột BTCT, vách tường, mái tole, nền lát gạch ceramic, có trần, có khu phụ).
        + Nhà bán kiên cố phía trước: 95,45m2(cột bêtông đúc sẵn, vách tường, mái tole, nền lát gạch tàu) + Hàng rào: 136,8m2.
        + Nhà phụ + chuồng heo: 102,4m2(cột bêtông đúc sẵn, mái tole, nền tráng ximăng).
        + Giá khởi điểm: 659.027.160đồng (Sáu trăm năm mươi chín triệu không trăm hai mươi bảy ngàn một trăm sáu mươi đồng).  
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/04/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    12/04/2016
 
21
. Tài sản bán đấu giá do ông Huỳnh Văn Bỉnh đứng tên bao gồm:
        1. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Long Thới, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích(thửa 18): 1.034,3m2 (Đất ở: 300m2 + Đất CLN: 734,3m).
              + Nhà ở: 72,5m2(móng cột bê tông đúc sẵn, mái tole, nền xi măng).
              + Mái che: 15,5m2.
              + Giá khởi điểm: 244.800.004đồng (Hai trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm ngàn không trăm lẻ bốn đồng)                
        2. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Long Thới, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích(thửa 45): 1.164,2m2 (Đất LUA).
              + Giá khởi điểm: 54.865.742đồng (Năm mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn bảy trăm bốn mươi hai đồng).
        3. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thới An B, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích(thửa 200; 202; 220; 223): 3.811,3m2 (Đất LUA: 3.433,3m2 + Đất CLN: 378m).
              + Giá khởi điểm: 268.779.016đồng (Hai trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi chín ngàn không trăm mười sáu đồng)            
        * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 568.444.762đồng (Năm trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi bốn ngàn bảy trăm sáu mươi hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/04/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    12/04/2016
 
22
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại ấp Khương Bình, xã Long bình, huyện Gò Công tây, tỉnh Tiền Giang do ông Võ Văn Xinh đứng tên.
        + Diện tích đất: 141,6m2 (Đất ONT: 50m2, Đất CLN: 91,6m2).
        + Nhà chính: 54,8m2 (móng cột BTCT, mái lợp tole xi măng, nền lót gạch ceramic, vách gạch).
        + Mái che: 22,05m2 + Hàng rào: 7,8m2 + Sân xi măng: 27,2m2
        + Giá khởi điểm: 111.492.000đồng (Một trăm mười một triệu bốn trăm chín mươi hai ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/04/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    12/04/2016
 
23.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Bình Ninh, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Song Phú và bà Nguyễn Thị Chiêm Chuyền đứng tên.
        + Diện tích(thửa 17): 2.500m2 (Đất LUA).            
        + Giá khởi điểm: 155.610.000đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu sáu trăm mười ngàn đồng)                
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/04/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    12/04/2016
 
24.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Tào Thanh Tân và bà Trần Thị Em đứng tên.
        + Diện tích(thửa 518; TBĐ 17): 1.010,5m2 (Đất LUA).            
        + Giá khởi điểm: 60.900.000đồng (Sáu mươi triệu chín trăm ngàn đồng)                
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/04/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    12/04/2016
 
25
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Ngô Thị Điểm đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.454,6m2 (Đất ở: 300m2; Đất CLN: 1.154,6m2).
        + Nhà chính: 143,60m2(nhà trệt, móng cột BTCT, vách tường, nền ximăng).
        + Nhà phụ: 30,42m2 + Nhà vệ sinh: 2,38m2.
        + Giá khởi điểm: 218.700.000đồng (Hai trăm mười tám triệu bảy trăm ngàn đồng).  
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/04/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    12/04/2016
 
26
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Hộ, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Thúng đứng tên.
        + Diện tích đất: 891,4m2(Đất ONT: 300m2+ Đất HNK: 591,4m2).
        + Nhà ở số 1: 28m2(nằm trong HLLG).
        + Nhà ở số 2: 111,3m2(trong đó có 4,0m2 nằm trong HLLG)(cột BTCT, vách tường, mái tole, nền ximăng).
        + Giá khởi điểm: 349.186.275đồng (Ba trăm bốn mươi chín triệu một trăm tám mươi sáu ngàn hai trăm bảy mươi lăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/04/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    13/04/2016
 
27
. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Bờ và bà Đoàn Thị Oanh đứng tên.
        * Quyền sử dụng đất: 796,8m2
              + Diện tích(thửa 3012): 275.9m2 (Đất CLN).
              + Diện tích(thửa 3013): 520,9m2 (Đất ở).
        * Công trình xây dựng trên đất:
              + Nhà chính: 201.62m2(nhà trệt, cột  BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch men).
              + Cổng rào: 11m2.
              + Hàng rào song sắt: 19m2.
              + Hàng rào lưới B40: 240m2.
              + Cầu bêtông: 26.4m2.
        * Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là: 2.318.053.471đồng (Hai tỷ ba trăm mười tám triệu không trăm năm mươi ba ngàn bốn trăm bảy mươi mốt đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/04/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    13/04/2016
 
28
. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Tây, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Đỗ Thị Tốt đứng tên.
        + Diện tích đất: 8.260m2 (thực đo: 8.100m2) (Đất lúa).
        + Giá khởi điểm: 1.562.813.631đồng (Một tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu tám trăm mười ba ngàn sáu trăm ba mươi mốt đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày    04/04/2016
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày    13/04/2016

 
   * Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.
   * Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Thời gian mua hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày hạn chót đăng ký đấu giá.
   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                                Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
              Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                             Điện thoại: 073.3887579DĐ: 0918.442210 - 
0945.204593.
                                      Website: www.hoangvuluat.com.vn
   * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% - 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết