03:56 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản tại tỉnh Tiền Giang (15 vụ)

Đăng lúc: Thứ ba - 16/05/2017 21:41 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản tại tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1.Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 24C/1, khu 1, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Kim Sơn đứng tên.
               + Diện tích đất: 105,4m2 (Đất ODT).
               + Nhà ở(02 căn nhà nằm liền kề nhau): 105,4m2(có gác lửng bằng gỗ, chung vách tường, móng cột xi măng, mái tole lạnh, nền lát gạch bông).
               + Giá khởi điểm: 414.937.323đồng (Bốn trăm mười bốn triệu, chín trăm ba mươi bảy ngàn, ba trăm hai mươi ba đồng).
        - Tiền đặt trước: 42.000.000đồng (Bốn mươi hai triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá: 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     14/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     22/06/2017
 
2.
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Văn Hiền - Nguyễn Tấn Tài đứng tên.
               + Diện tích (thửa 68, tờ bản đồ số 10): 437,7m2 (Đất CLN)
               + Diện tích (thửa 71, tờ bản đồ số 10): 337,8m2 (Đất CLN)
               + Nhà kho: 369,6m2 (cột bê tông đúc sẵn, nền láng xi măng, đỡ mái gỗ, mái lợp tole).
               + Giá khởi điểm: 1.249.519.487đồng (Một tỷ, hai trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm mười chín ngàn, bốn trăm tám mươi bảy đồng).
        - Tiền đặt trước: 130.000.000đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá: 500.000đồng (Năm trăm ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     14/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     22/06/2017
 
3.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Minh Hà đứng tên.
               + Diện tích đất (thửa 94): 1.774,1m2 (Đất lúa).
               + Giá khởi điểm: 1.001.522.923đồng (Một tỷ, không trăm lẻ một triệu, năm trăm hai mươi hai ngàn, chín trăm hai mươi ba đồng).
        - Tiền đặt trước: 100.000.000đồng (Một trăm triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá: 500.000đồng (Năm trăm ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     14/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     22/06/2017
 
4.
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Huỳnh Thị Bảy đứng tên.
              + Diện tích đất: 1.245,2m2 (Đất ONT: 157,2m2 + Đất LUC: 1.088m2).
              + Nhà ở: 63,5m2 (cột gỗ, móng gạch, vách tole xi măng, mái lợp tole xi măng, nền gạch ceramic).
              + Giá khởi điểm: 206.671.500đồng (Hai trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm bảy mươi mốt ngàn, năm trăm đồng).
        - Tiền đặt trước: 10.000.000đồng (Mười triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá: 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     14/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     22/06/2017
 
5.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Ngọc Thức và bà Trần Thị Kiều đứng tên.
               + Diện tích đất (thửa 452): 47,8m2 (Đất NTTS).
               + Diện tích đất (thửa 453): 208,7m2 (Đất ONT).
               + Diện tích đất (thửa 455): 455,9m2 (Đất NTTS).
               + Diện tích đất (thửa 715): 898,7m2 (Đất LUA).
               + Diện tích đất (thửa 716): 477,8m2 (Đất ONT: 54m2 + Đất CLN: 423,8m2).
               + Diện tích đất(thửa 1112): 1.540,3m2 (Đất CLN).
               + Nhà ở (a): 80,34m2 (nhà trệt, cột bê tông, vách tường, mái firo xi măng, nền gạch ceramic, trần nhựa).
               + Nhà ở (b): 30,42m2 (nhà trệt, cột bê tông, vách tường, mái firo xi măng, nền gạch ceramic).
               + Nhà vệ sinh: 3,12m2 + Hàng rào trụ BT lưới B40: 38,4m2 + Hàng rào trụ BT, tường gạch, lưới B40: 119,34m2 + Hàng rào xây tường: 29,07m2 + Sân đan: 326,24m2
              + Cây trồng trên đất: 58 cây dừa loại C (thuộc thửa 716 và thửa 1112).
              + Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 822.875.300đồng (Tám trăm hai mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi lăm ngàn, ba trăm đồng).
        - Tiền đặt trước: 40.000.000đồng (Bốn mươi triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá: 500.000đồng (Năm trăm ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     14/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     22/06/2017
 
6.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Hữu Thuần đứng tên.
               + Diện tích đất(thửa 2619; TBĐ 01): 182,7m2 (Đất ONT)
               + Diện tích đất(thửa 944; TBĐ 01): 1.937,3m2 (Đất CLN)
               + Giá khởi điểm: 458.136.000đồng (Bốn trăm năm mươi tám triệu, một trăm ba mươi sáu ngàn đồng).
        - Tiền đặt trước: 46.000.000đồng (Bốn mươi sáu triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá: 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     14/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     22/06/2017
 
7.
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Tây, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Thanh Phú và bà Huỳnh Thị Bích Liên đứng tên.
              + Diện tích đất (thửa 156, TBĐ 43): 213,2m2 (Đất ODT).
              + Nhà chính: 62,41m2 (móng cột xây gạch, đỡ mái gỗ, mái tole thiếc + ngói, vách gạch, nền gạch tàu + gạch bông) + nhà phụ: 30,5m2 + mái che: 29,43m2.
               + Giá khởi điểm: 608.238.910đồng (Sáu trăm lẻ tám triệu, hai trăm ba mươi tám ngàn, chín trăm mười đồng).
        - Tiền đặt trước: 61.000.000đồng (Sáu mươi mốt triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá: 500.000đồng (Năm trăm ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     14/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     22/06/2017
 

8. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại số 62, khu phố Tân Hòa, phường Tân Long, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Lai Thị Huệ đứng tên.
              + Diện tích đất (thửa 34): 505,4m2 (Đất ODT: 146,41m2 + Đất CLN: 358,99m2).
              + Nhà ở: 148,253m2(cột bê tông + cột gỗ qui cách, vách tường + gỗ, nền gạch tàu, mái tole + ngói).
              + Nhà phụ: 40,587m2 (cột bê tông, nền xi măng, vách tường lững + vách ván, mái tole).
              + Giá khởi điểm: 604.638.000đồng (Sáu trăm lẻ bốn triệu, sáu trăm ba mươi tám ngàn đồng).
        - Tiền đặt trước: 61.000.000đồng (Sáu mươi mốt triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá: 500.000đồng (Năm trăm ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     14/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     22/06/2017
 
9.
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa 207, tờ bản đồ 12, tọa lạc tại ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Xuân Trầm đứng tên.
               + Diện tích đất: 136,3m2 (đo đạc thực tế, Đất ONT).
               + Nhà ở: 118,7m2 (cột BTCT, vách tường, mái tole, nền xi măng, trần nhựa).
               + Sân sau: 17,6m2 + Tường rào: 15,2m2.        
               + Giá khởi điểm: 2.294.000.000đồng (Hai tỷ, hai trăm chín mươi bốn triệu đồng).
        - Tiền đặt trước: 230.000.000đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá: 500.000đồng (Năm trăm ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     14/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     22/06/2017
 
10.
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc một phần thửa 122, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại ấp Bình Cách, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Xuân đứng tên.
               + Diện tích đất: 1.823,7m2 (Đất CLN).
               + Trụ bê tông để trồng thanh long: 270 trụ.
               + Giá khởi điểm: 305.300.000đồng (Ba trăm lẻ năm triệu, ba trăm ngàn đồng).
        - Tiền đặt trước: 30.000.000đồng (Ba mươi triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá: 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     14/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     22/06/2017
 
11.
Bao gồm các tài sản:
    Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại phường 10, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Minh Hùng và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương đứng tên.
               + Diện tích đất ở: 64,39m2 (thuộc thửa 27L)
               + Diện tích đất ở: 53m2 (thuộc thửa 246)
               + Diện tích (thửa 343): 50m2 (Đất CLN).
               + 04 phòng nhà trọ (trên thửa 27L và thửa 246): 89,84m2 (nền gạch ceramic, mái tole, vách tường).
               + 01 phòng nhà trọ (trên thửa 343): 46,16m2 (nền gạch ceramic, mái tole, vách tường).
               + Giá khởi điểm: 462.564.554đồng (Bốn trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi bốn ngàn, năm trăm năm mươi bốn đồng).
        Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại khu phố 2, phường 10, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Bùi Thị Ba đứng tên.
               + Diện tích (thửa 27): 348,8m2 (Đất ở: 71,9m2; Đất CLN: 276,9m2).
               + Nhà ở: 117,35m2 (Vách tường, mái tole, nền gạch ceramic).
               + Giá khởi điểm: 622.512.537đồng (Sáu trăm hai mươi hai triệu, năm trăm mười hai ngàn, năm trăm ba mươi bảy đồng).
        Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại khu phố 2, phường 10, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Ngọc Sương đứng tên.
               + Diện tích (thửa 342): 262,72m2(Đất CLN).
               + Diện tích (thửa 356): 90,44m2(Đất CLN).
               + 13 phòng trọ: 312,4m2 (Vách tường, mái tole, nền gạch ceramic).
               + Giá khởi điểm: 585.479.584đồng (Năm trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm tám mươi bốn đồng).
        * Giá khởi điểm của tổng tài sản: 1.670.556.675đồng (Một tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu, năm trăm năm mươi sáu ngàn, sáu trăm bảy mươi lăm đồng).
        - Tiền đặt trước:
              + Tài sản 1: 47.000.000đồng (Bốn mươi bảy triệu đồng).
              + Tài sản 2: 63.000.000đồng (Sáu mươi ba triệu đồng).
              + Tài sản 3: 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá:
               + Tài sản 1: 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng).
               + Tài sản 2, 3: 500.000đồng (Năm trăm ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     19/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     27/06/2017
 
12.
Bao gồm các tài sản:
        Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp 11, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Đỗ Thị Hương Giang đứng tên.
               + Diện tích(thửa 130): 188,3m2(Đất CLN).
               + Nhà kho: 151m2 (cột BTCT, vách tường, mái tole, có khu phụ).
               + Hàng rào + Cổng rào: 46,5m2
               + Giá khởi điểm của tài sản 1: 468.195.933đồng (Bốn trăm sáu mươi tám triệu, một trăm chín mươi lăm ngàn, chín trăm ba mươi ba đồng).
        Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Đỗ Thị Hương Giang đứng tên.
               + Diện tích (thửa 139): 1.687,46m2(Đất ONT: 300m2 + Đất CLN: 1.387,46m2).
               + Nhà 1: 147m2 (cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic, có trần, có khu phụ).
               + Nhà 2: 63,28m2 (cột BTCT, vách tole, mái tole, nền gạch tàu).
               + Vật kiến trúc trên đất (nhà ở chưa có chủ quyền) với giá là: 50.000.000đồng (Năm mươi triệu đồng).
               + Giá khởi điểm của tài sản 2: 657.380.910đồng (Sáu trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi ngàn, chín trăm mười đồng).
        Tài sản 3: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Hoàng An đứng tên.
               + Diện tích (thửa 213): 669,4m2 (Đất ONT: 200m2 + Đất CLN: 469,4m2)
               + Nhà chính: 67,71m2 (cột gỗ tạp, mái tole, nền gạch tàu).
               + Mái che: 39,55m2
               + Vật kiến trúc trên đất (nhà ở chưa có chủ quyền) với giá là: 50.000.000đồng (Năm mươi triệu đồng).
               + Giá khởi điểm của tài sản 3: 279.252.802đồng (Hai trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm năm mươi hai ngàn, tám trăm lẻ hai đồng).
        * Giá khởi điểm của tổng giá trị tài sản bán đấu giá là: 1.404.829.645đồng (Một tỷ, bốn trăm lẻ bốn triệu, tám trăm hai mươi chín ngàn, sáu trăm bốn mươi lăm đồng).
        - Tiền đặt trước:
              + Tài sản 1: 47.000.000đồng (Bốn mươi bảy triệu đồng).
              + Tài sản 2: 66.000.000đồng (Sáu mươi sáu triệu đồng).
              + Tài sản 3: 28.000.000đồng (Hai mươi tám triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá:
               + Tài sản 1: 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng).
               + Tài sản 2: 500.000đồng (Năm trăm ngàn đồng).
               + Tài sản 3: 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     19/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     27/06/2017
 
13.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Thoại đứng tên.
               + Diện tích đất (thửa 125): 2.499,5m2 (Đất CLN)(đo đạc thực tế).
               + Nhà ở: 74,25m2 (móng cột BTCT, mái tole xi măng, nền gạch ceramic, tường chưa sơn).
               + Nhà sau: 63m2 + Mái che: 41,31m2 + Sân xi măng: 9,66m2 + Nền gạch tàu: 24,66m2 + Chuồng heo: 20,8m2 + Chuồng gà: 120m2.
               + Cây trồng trên đất.
               + Giá khởi điểm: 294.430.123đồng (Hai trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm ba mươi ngàn, một trăm hai mươi ba đồng).
        - Tiền đặt trước: 30.000.000đồng (Ba mươi mươi triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá: 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     19/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     27/06/2017
 
14.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất thuộc thửa 1111, tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Cao Văn Thê đứng tên.
               + Diện tích đất: 5.774,5m2 (Đất ONT: 120m2; Đất CLN: 5.654,5m2).
               + Nhà ở: 74,1m2 (nền xi măng, cột ¼ xi măng + ¾ gỗ tạp, vách gỗ tạp, mái tole xi măng) + Hồ nước tròn liền đáy có nắp: 2,6m3.
               + Cây trồng trên đất.
               + Giá khởi điểm: 1.041.881.120đồng (Một tỷ, không trăm bốn mươi mốt triệu, tám trăm tám mươi mốt ngàn, một trăm hai mươi đồng).
        - Tiền đặt trước: 110.000.000đồng (Một trăm mười triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá: 500.000đồng (Năm trăm ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     19/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     27/06/2017
 
15.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Ninh Quới, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Khắc Cương đứng tên.
              + Diện tích (thửa 2667): 500m2 (Đất LUA).
               + Giá khởi điểm: 16.049.518đồng (Mười sáu triệu, không trăm bốn mươi chín ngàn, năm trăm mười tám đồng).
        - Tiền đặt trước: 3.000.000đồng (Ba triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá: 50.000đồng (Năm mươi ngàn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     19/06/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                    08h ngày     27/06/2017

                                                                                            
   * Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.
   * Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Thời gian mua hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày hạn chót đăng ký đấu giá.
   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
               Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
        Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                  Điện thoại: 073.3887579 – DĐ: 0907.620.422 - 0918.442.210.
                                       Website: www.hoangvuluat.com.vn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết