23:19 ICT Chủ nhật, 07/08/2022

Long An - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Long An (11 vụ)

Đăng lúc: Thứ sáu - 17/04/2015 16:08 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Long An
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất của ông Phạm Ngọc Sang và bà Phạm Thị Xuân Lan tại ấp 5, xã Tân Ân, huyện Cần Đước, Long An. Thửa số 1265, tờ bản đồ số 3, diện tích 572m2 (diện tích đo đạc thực tế: 655m2), loại đất LUC.
        * Nhà: kết cấu nền gạch ceramic, móng cột đà bê tông cốt thép, vách tường, mái tole thiết, diện tích 58,63m2. Nhà vệ sinh: kết cấu móng cột đà bê tông cốt thép, nền gạch ceramic, mái tole thiết, diện tích 2,52m2. Tổng diện tích: 61,15m2
        * Giá khởi điểm: 351.397.000đ (Ba trăm năm mươi mốt triệu ba trăm chín mươi bảy ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     11/05/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     19/05/2015
 
2.
Quyền sử dụng đất và nhà trên đất của bà Dương Thị Nga tọa lạc tại Khu phố Nhơn Hậu 2, Phường Tân Khánh, Tp. Tân An, Long An. Thửa số 39, tờ bản đồ số 32, loại đất ODT, diện tích 288m2.
           + Nhà 1 diện tích: 101,36m2(cột BTCT, tường gạch, nền lát gạch ceramic, mái tolefirô).
           + Nhà 2 diện tích: 18,9m2(cột BTCT, tường gạch, nền lát gạch ceramic, mái tolefirô).
           + Nhà tạm ngang diện tích: 48,54m2(cột BTCT, tường gạch 1m trên lưới B40, nền ximăng, mái tolefirô).
           + Nhà tạm phía trước diện tích: 15,04m2(cột khung thép hình, vách tole, khung thép hình, nền ximăng).
        * Công trình xây dựng của ông Dương Ngọc Hùng xây dựng tạm trên đất bà Nga.
           + Nhà chính: diện tích trệt 72 m2, gác gỗ 72 m2(cột BTCT, tường gạch, nền ximăng, mái tole). 
           + Nhà tạm phía trước diện tích: 11m2(cột khung thép hình, vách tole, khung thép hình, nền ximăng, mái tole). 
        * Giá khởi điểm: 1.334.393.600đ (Một tỷ ba trăm ba mươi bốn triệu ba trăm chín mươi ba ngàn sáu trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     11/05/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     19/05/2015
 
3.
Quyền sử dụng đất và nhà trên đất của bà Nguyễn Thị Gấm tọa lạc tại Khu phố Tường Khánh, Phường Khánh Hậu, Tp.Tân An, Long An. Thửa số 90, tờ bản đồ số 1-2, loại đất ODT, diện tích 58,7m2.
        * Nhà diện tích: 64,3m2,01 trệt, 01 lầu (móng cột đà BTCT, nền lát gạch ceramic, mái tole, đòn tay gỗ).
        * Giá khởi điểm: 285.032.700đ (Hai trăm tám mươi lăm triệu không trăm ba mươi hai ngàn bảy trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     11/05/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     19/05/2015
 
4
. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Kp.Thủ Tửu 1, P.Tân Khánh, Tp.Tân An, Long An. Thửa số 04, tờ bản đồ số 2-6, loại đất ODT, diện tích 876,3m2 do ông Nguyễn Văn An, bà Tô Thị Bích Thủy đứng tên.
        + Nhà ở 1: diện tích 60,72m2, nhà cấp 4, móng, cột, đà, tường gạch, mái tole.
        + Nhà ở 2: diện tích 31,16m2, nhà cấp 4, móng, cột, đà, tường gạch, mái tole.
        * Giá khởi điểm: 617.751.200đ (Sáu trăm mười bảy triệu bảy trăm năm mươi mốt ngàn hai trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     11/05/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     19/05/2015
 
5.
Quyền sử dụng đất: Một phần thửa đất số 903, tờ bản đồ số 02, loại đất lúa. Tọa lạc tại ấp Xuân Hòa 1, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Diện tích 2.000m2 (theo bản trích đo thực tế do phòng tài nguyên và môi trường huyện Châu Thành, tỉnh Long An ký ngày 18/10/2011). Thửa đất do ông Phạm Minh Hùng đứng tên giấy chứng nhận QSDĐ số W035589 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 19/04/2002.
        * Giá khởi điểm: 60.401.740đ (Sáu  mươi triệu bốn trăm lẽ một ngàn bảy trăm bốn mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     11/05/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     19/05/2015
 
6
. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của ông Hà Văn Tân tọa lạc tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An.
      - Thửa số 223, loai đất trồng lúa, tờ bản đồ số 02, diện tích: 1.945m2 theo giấy chứng nhận QSDĐ số AQ 062339 do UBND huyện Thủ Thừa ký ngày 24/9/2009.
      -  Thửa số 224, loai đất trồng lúa, tờ bản đồ số 02, diện tích: 2.934m2 theo giấy chứng nhận QSDĐ số AQ 062338 do UBND huyện Thủ Thừa ký ngày 24/9/2009.
      - Tài sản trên đất là tường rào xây. Đất đã san lấp mặt bằng và chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh.
        * Giá khởi điểm: 1.086.090.400đ (Một tỷ không trăm tám mươi sáu triệu không trăm chín mươi ngàn bốn trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     11/05/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     19/05/2015
 
7.
QSDĐ và tài sản trên đất của ông Hà Văn Tân và bà Huỳnh Thị Kiều Tiên.
        - Thửa số 767, loai đất Thổ, tờ bản đồ số 02, diện tích: 1.973m2.Tọa lạc tại ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An.
        - Giá khởi điểm: 246.448.811đ (Hai trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm bốn mươi tám ngàn tám trăm mười một đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     11/05/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     19/05/2015
 
8.
Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Thuộc thửa số 75, tờ bản đồ số 2-28a(ODT). Diện tích: 193,9m2 do bà Phạm Thị Hoàng Oanh đứng tên được UBND Thành phố Tân An, Long An cấp ngày 22/11/2010 toạ lạc tại Phường 4, Tp.Tân An, Long An.
        * Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4(95%), diện tích: 158,1 m2,  kết cấu cột BTCT, tường gạch, nền gạch ceramic, mái tole firôximăng.
        * Giá khởi điểm: 661.586.250đ (Sáu trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm tám mươi sáu ngàn hai trăm năm mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     11/05/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     19/05/2015
 
9.
Quyền sử dụng đất thửa số 117, tờ bản đồ số 1-9. Loại đất ODT. Diện tích: 995m2 do ông Đoàn Bảo Lộc đứng tên tại Phường Khánh Hậu, Tp.Tân An, Long An theo giấy CNQSDĐ số R 554116 UBND thị xã Tân An cấp ngày 15/06/2000.
        * Giá khởi điểm: 243.775.000đ (Hai trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     11/05/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     19/05/2015
 
10
. Quyền sử dụng đất của Công ty Thanh Mai Trúc Mã (đại diện ông Lê Tiết Giao).
        + Thửa 281 (số cũ 3164), diện tích 146 m2 (diện tích thực tế 144,8m2), loại đất (ONT); Thửa 81 (số cũ 3165), diện tích 60m2, loại đất (ONT); Thửa 160 (số cũ 3166), diện tích 112 m2 (diện tích thực tế 133,4m2), loại đất (LUA); Thửa 91 (số cũ 225), diện tích 1,116 m2 (diện tích thực tế 1,436m2), loại đất (HNK). Tờ bản đồ số 2, toạ lạc tại xã Long Hoà, huyện Cần Đước, tỉnh Lon An.
        + Thửa 464 (số cũ 277), diện tích 182m2, loại đất (ONT), tờ bản đồ số 2, toạ lạc tại ấp 1B, xã Long Hoà, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
        * Công trình xây dựng:
        + Nhà chính: 1 trệt, 1 lầu (móng cột đà bê tông cốt thép, nền gạch ceramic, vách tường sàn bê tông, mái tole thiếc, trần đóng la phông), diện tích 171,5 m2.
        + Nhà bán kiên cố: trệt (móng cột đà bê tông cốt thép, nền gạch ceramic, vách tường, mái tole thiếc), diện tích 51,94 m2.
        * Giá khởi điểm: 1.055.743.000đ (Một tỷ không trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm bốn mươi ba ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     11/05/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     19/05/2015
 
11
. Quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Lành và bà Trần Thị Ly Na toạ lạc ấp 2, xã Hoà Phú, Châu Thành, Long An
        - Thửa 91, tờ bản đồ số 20, loại đất Lúa, diện tích 198m2.
        - Thửa 92, tờ bản đồ số 20, loại đất ONT, diện tích 253m2.
        - Thửa 100, tờ bản đồ số 20, loại đất HNK, diện tích 1.434m2.
        * Gíá khởi điểm: 527.079.900đ (Năm trăm hai mươi bảy triệu không trăm bảy mươi chín ngàn chín trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     18/05/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày     26/05/2015
 

   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                              Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
      Văn phòng đại diện Long An; Số 42A, Trần Phong Sắc, P4, TP Tân An, tỉnh Long An.
                  Điện thoại: 072.6572557 – DĐ: 0933.249.128 – 01285.664592.
                                          Website: www.hoangvuluat.com.vn
   * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết