22:51 ICT Chủ nhật, 07/08/2022

Thông báo Đấu giá Tài sản Bến Tre

Đăng lúc: Thứ tư - 01/12/2021 14:24 - Người đăng bài viết: admin
1.Tài sản: 
Tài sản 1: Thanh lý tài sản của Trường THCS Hưng Lễ.
- Chất lượng tài sản: Phá vỡ bán vật tư, vật liệu thu hồi.
- Giá khởi điểm đấu giá: 30.438.096 đ (Bằng chữ: Ba mươi triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn, không trăm chín mươi sáu đồng).
- Bước giá: 5% giá khởi điểm (làm tròn số) cho tất cả các vòng đấu.
Tài sản 2: Vật tư thu hồi sửa chữa cầu Phước Mỹ.
- Chất lượng tài sản: Bán phế liệu.
- Giá khởi điểm dấu giá: 121.785.000 đ (Bằng chữ: Một trăm hai mươi mốt triệu, bảy trăm tám mươi lăm nghìn đồng).
- Bước giá: 5% giá khởi điểm (làm tròn số) cho tất cả các vòng đấu.
Tài sản 3: Vật tư thu hồi sửa chữa cầu Mỹ Thạnh.
- Chất lượng tài sản: Bán phế liệu.
- Giá khởi điểm đấu giá: 24.648.000 đ (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu, sáu trăm bốn mươi tám nghìn đồng).
- Bước giá: 5% giá khởi điểm (làm tròn số) cho tất cả các vòng đấu.
Tiền đặt trước: Căn cứ điều 39 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, ngày 17 tháng 11 năm 2016, xác định số tiền đặt trước khách hàng phải nộp là:
- Tài sản 1: 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng).
- Tài sản 2:  24.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng).
- Tài sản 3: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).
Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng.
Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá sẽ được Công ty hoàn trả lại chậm nhất 03 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá.
Phí tham gia: Căn cứ điểm a khoản 2 điều 10 Thông tư số 48/2017/TT-BTC, ngày ngày 15 tháng 05 năm 2017 của Bộ Tài chánh quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá qui định, số tiền phí bán hồ sơ đăng ký đấu giá là:
- Tài sản 1: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng).
- Tài sản 2:  200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng).
- Tài sản 3: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng).
Phí mua hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá không trả lại trong mọi trường hợp.
2. Đối tượng tham gia đấu giá:
Là các đơn vị tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể  hoạt động trong lĩnh vực tháo dỡ, kinh doanh mua bán phế liệu…;
3. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:
2.1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
2.2 Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
2.3 Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
2.4 Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm 2.2 trên;
2.5 Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.
4. Cách thức đăng ký:
- Việc đăng ký tham gia đấu giá phải do người đại diện theo pháp luật của đơn vị  có đủ điều kiện tham gia giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự và Luật đấu giá và các văn bản pháp luật có liên quan thực hiện (nếu người khác đi phải có văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật);
- Có giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tháo dỡ, kinh doanh mua bán phế liệu và các giấy tờ khác kèm theo (nộp bản phô tô có chứng thực sao y bản chính);
- Đơn vị đăng ký tham gia đấu giá phải không có cùng một Tổng Công ty, không là Công ty mẹ và Công ty con; Trường hợp liên doanh thì các bên góp vốn không được đăng ký tham gia đấu giá .
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của đơn vị.
- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, thay mình quyết định giá trả và ký tên vào biên bản đấu giá.
- Việc đăng ký tham gia đấu giá được thực hiện trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Vũ – Chi nhánh Bến Tre, địa chỉ: Số 9A, khu phố Bình Khởi, phường 6, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Phải đóng phí mua hồ sơ tham gia đấu giá; Nộp tiền đặt trước theo quy định.
5. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ, ngày 13 tháng 12 năm 2021.
6. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu Giá  Hợp Danh Hoàng Vũ, số: 097.010.864.990.0001 tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tiền Giang, trong 03 ngày: 10, 13, 14/12/2021.
7. Thời gian địa điểm xem tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Giồng Trôm trực tiếp tổ chức cho khách hàng xem tài sản và tham khảo hồ sơ pháp lý tài sản khi có nhu cầu tại nơi có tài sản từ trong giờ hành chính 03 ngày: 09, 10, 13/12/2021.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính ngày 15/12/2021 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Giồng Trôm.

* Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ: 
- Trụ sở chính: Công ty Đấu giá  Hợp danh Hoàng Vũ
, địa chỉ: Số 71 Lê Văn Nghề, ấp 1, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
-  Chi nhánh Bến Tre: Công ty Đấu giá  Hợp danh Hoàng Vũ - Chi nhánh Bến Tre, địa chỉ: Số 9A, khu phố Bình Khởi, phường 6, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Điện thoại: 02733.8875790943209737;


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết