23:04 ICT Chủ nhật, 07/08/2022

Thông báo đấu giá tài sản 08 vụ

Đăng lúc: Thứ ba - 14/11/2017 14:59 - Người đăng bài viết: admin
Tài sản 4: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại  huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang , gồm:
1. Quyền sử dụng đất:
+  Quyền sử dụng đất theo trích đo thực tế thuộc thửa 111, TBĐ 26 (thửa củ: 1730, tờ bản đồ HCC6): diện tích 353,2 m2, loại đất trồng cây lâu năm.
Chủ tài sản: bà Nguyễn Thúy Duy, ngụ: ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang;
Giấy tờ về tài sản; Giấy CNQSDĐ BA 306584, số vào sổ: CH00026 ngày 27/10/2010.
+  Quyền sử dụng đất theo trích đo thực tế thuộc thửa 230 TBĐ 26 (thửa củ: 1791, tờ bản đồ HCC6): diện tích 296m2, loại đất ở tại nông thôn.
Chủ tài sản: bà Nguyễn Thúy Duy, Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Duy Khánh, ngụ: ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang;
Giấy tờ về tài sản:  Giấy CNQSDĐ BĐ 875035, số vào sổ: CH00795  ngày 15/6/2011.
+  Quyền sử dụng đất theo trích đo thực tế thuộc thửa 229 TBĐ 26 ( thửa củ: 1790, tờ bản đồ HCC6): diện tích 144,1m2, loại đất cây lâu năm.
Chủ tài sản: bà Nguyễn Thúy Duy, Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Duy Khánh, ngụ: ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang;
Giấy tờ về tài sản:  Giấy CNQSDĐ BĐ 875036, số vào sổ: CH00794  ngày 15/6/2011.
2. Tài sản trên đất:
+ Nhà ở (01 trệt, 01 lầu): 320,32 m2;
+ Nhà xưởng: 550,45 m2;
+ Mái che: 42,35 m2.
3. Tài sản khác:
+ Bình nén kí hiệu HanKan, tỉ lệ sử dụng còn lại 71,4% : 01 cái;
+ Máy nén khí hiệu HITACHI HISCREW 37, tỉ lệ sử dụng còn lại 71,4% : 01 cái
-  Giá khởi điểm: 6.879.100.000đ (sáu tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, một trăm ngàn đồng)
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ;
          - Tiền đặt trước: 700.000.000đ (bảy trăm triệu đồng)
          - Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Bè,  tỉnh Tiền Giang.
          - Chủ tài sản: các ông, bà Nguyễn Thúy Duy, Nguyễn Thúy Vân, Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Duy Khánh, ngụ: ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang;
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ thông báo đến hết 16h00 ngày 14/12/2017 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
Tài sản 5: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đất tọa lạc tại ấp Bình Thạnh, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang do hộ ông cho ông Lê Minh Ái đứng tên.
        -  Quyền sử dụng :
           + Thửa 1621, tờ bản đồ 02: diện tích 1037,5m2 , diện tích đo đạc thực tế 931,3m2 loại đất CLN;
          + Thửa 1348, tờ bản đồ số 02, diện tích 53m2 , loại đất ONT ;
      -  Tài sản trên đất
           + Nhà chính: diện tích 47,85m2 kết cấu: cây tạp, vách tole, nền xi măng, mái lá;
          +  Nhà phụ lien kế:diện tích 47,25m2 +chuồng heo 47,5m 2 + cây trồng trên đất.
         - Giá khởi điểm: 234.360.000 đồng (hai trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá:200.000đồng/bộ hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng).
        - Tiền đặt trước: 23.000.000đồng/bộ hồ sơ (hai mươi ba triệu đồng).
        - Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành  tỉnh Tiền Giang.
        - Chủ tài sản: hộ ông cho ông Lê Minh Ái- Tạ Thanh Nhân , địa chỉ ấp Bình Thạnh, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ thông báo đến hết 16h00 ngày 14/12/2017 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
Tài sản 6: Quyền sử dụng đất và tải sản gắn liền với đất thuộc thửa 1620, tờ bản đồ 02,  diện tích 1.048m2 ,  loại đất CLN  tọa lạc tại ấp Bình Thạnh, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang do hộ ông cho ông Lê Minh Vũ đứng tên.
       -Nhà chính: diện tích 174,07m2 kết cấu: cột BTCT, vách tường gạch chưa tô, nền xi măng, mái tole;
       - Nhà bếp 30,15m2  kết cấu cây tạp, vách tole, nền xi măng, đỡ mái gỗ tạp, mái tole;
- Cây trồng trên đất.
- Giá khởi điểm: : 448.011.000 đồng (bốn trăm bốn mươi tám triệu, không trăm mười một ngàn đồng).
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá:200.000đồng/bộ hồ sơ (hai trăm ngàn đồng).
        - Tiền đặt trước: 45.000.000đồng/bộ hồ sơ (Bốn mươi lăm triệu đồng).
        - Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành  tỉnh Tiền Giang.
        - Chủ tài sản: hộ ông cho ông Lê Minh Vũ-  Nguyễn Thị Cừu , địa chỉ ấp Bình Thạnh, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang
      - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ thông báo đến hết 16h00 ngày 14/12/2017 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
Tài sản 7:  Quyền sử dụng đất và tải sản gắn liền với đất của hộ bà Lương Thu Ngọc- Lê Minh Châu, địa chỉ: ấp Trung , xã Long Định, huyện Châu Thành Tiền Giang;
-    Tài sản gồm:
+ Thửa số 495: tờ bản đồ số 03, diện tích 607,4m2 ( đất CLN)
+ Thửa 1371, tờ bản đồ số 03, diện tích 306,6m2 ( đất NT)
    - Giá khởi điểm: : 482.760.000 đồng (bốn trăm tám mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá:200.000đồng/bộ hồ sơ (hai trăm ngàn đồng).
        - Tiền đặt trước: 48.000.000đồng/bộ hồ sơ (Bốn mươi tám triệu đồng).
        - Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành  tỉnh Tiền Giang.
        - Chủ tài sản: hộ ông cho ông Lương Thu Ngọc- Lê Văn Châu, địa chỉ : ấp Trung , xã Long Định, huyện Châu Thành Tiền Giang;
      - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ thông báo đến hết 16h00 ngày 14/12/2017 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
Tài sản 8: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Ngô Thị Lệ đứng tên.
        +  Diện tích (Thửa 08): 84,0m2 (Đất CLN: 4,0m2; đất ONT: 80,0m2).
        +  Diện tích (Thửa 09): 84,0m2 (Đất CLN: 44,0m2; đất ONT: 40,0m2)
        +  Diện tích (Thửa 279): 32,3m2 (Đất CLN)
        + Nhà ở: 187,2m2 (cột BTCT, vách tường, nền gạch men, mái tole, có trần, có khu phụ).
        +  Mái che: 22,8m2 + hàng rào: 25,98m2
        + Giá khởi điểm: 255.222.652 đồng (hai trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm hai mươi hai ngàn, sáu trăm năm mươi hai đồng).
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ
- Tiền đặt trước: 26.000.000đồng/bộ hồ sơ
- Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang.
        - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ thông báo đến hết 16h00 ngày 19/12/2017 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
Tài sản 9: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Bình Hòa B, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang , gồm:
1. Quyền sử dụng đất:
+ Quyền sử dụng đất theo trích đo thực tế thuộc thửa 1196, tờ bản đồ 1: diện tích 2402,9m2, loại đất CLN.
          + Quyền sử dụng đất theo trích đo thực tế thuộc thửa 1200, tờ bản đồ 1: diện tích 1080m2, loại đất CLN.
2. Công trình xây dựng trên đất:
+ Nhà số 01( nhà ông Nguyễn Văn Nho):
- Diện tích: 81,9 m2; vách tường, nền gạch tàu, mái tole xi măng, cột BTCT
- Tỉ lệ sử dụng còn lại: 50%;
+ Nhà số 2 (nhà bà Nguyễn Thị Thu):
- Diện tích: 32,44 m2; vách lá, nền xi măng, mái tole , cột BTCT đúc sẳn,
- Tỉ lệ sử dụng còn lại: 50%;
+ Nhà số 3 (Nhà ông Nguyễn Phước Chí):
- Diện tích: 39 m2; vách tole xi măng, nền xi măng, mái tole , cột BTCT đúc sẳn;
- Tỉ lệ sử dụng còn lại: 60%;
+ Nhà số 4 (nhà Nguyễn Bích Khúc)
- Diện tích: 53,5 m2; vách ván, nền tô mỏng, mái tole, cột BTCT đúc sẳn,
- Tỉ lệ sử dụng còn lại: 50%;
3. Cây trông trên đất: 12 cây dừa loại A; 22 cây dừa loại B1; 12 cây vú sữa loại B1; 05 cây sầu riềng loại A; 01 cây chôm chôm loại B1; 02 cây dâu loại B1; 02 cây nhãn lồng loại A; 04 cây mận loại B1; 03 cây mí loại B1; 13 cây sabo loại C; 04 cây chanh loại A; 04 cây xoài loại B2; 01 cây cacao loại B2
-  Giá khởi điểm: 743.800.000đ (bảy tăm bốn mươi ba triệu, tám trăm ngàn dồng)
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ
          - Tiền đặt trước: 75.000.000đ (bảy mươi lăm triệu đồng)
          - Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành,  tỉnh Tiền Giang.
          - Chủ tài sản: hộ ông Nguyễn Văn Nho, Nguyên Phước Chí, Nguyễn Bích Khúc, Nguyễn Thị Thu, ngụ địa chỉ: ấp Bình Hòa B, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ thông báo đến hết 16h00 ngày 14/12/2017 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
 Tài sản 10: Quyền sử dụng đất do ông Trương Minh Hùng và bà Phùng Thị Hy đứng tên tọa lạc tại ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang bao gồm:
          Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa 793, tờ bản đồ BDC3, Diện tích đất: 1.769m2 , loại đất lúa.
          + Giá khởi điểm: 81.732.045đ (tám mươi một triệu, bảy trăm ba mươi hai ngàn, không trăm bốn lăm đồng).
          + Tiền đặt trước: 13.000.000đồng (Mười ba triệu đồng).
          + Phí tham gia đấu giá: 100.000đồng(Một trăm năm mươi ngàn đồng).
          Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa 542 + 462, tờ bản đồ BDC3, Diện tích đất: 4.229m2 , loại đất lúa
          + Giá khởi điểm: 307.883.041đ (Ba trăm lẽ bảy triệu, tám trăm tám mươi ba ngàn, không trăm bốn mươi mốt đồng).
          + Tiền đặt trước: 46.000.000đồng (Bốn mươi sáu triệu đồng).
          + Phí tham gia đấu giá: 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng).
          Tài sản 3: Quyền sử dụng đất thuộc thửa 512 + 513, tờ bản đồ BDC3;  Diện tích đất: 3.117,7m2 (Đất ở: 100m2 + Đất quả: 1.562m2 + Đất lúa: 1.455,7m2).
          + Giá khởi điểm: 253.361.714đ (Hai trăm năm mươi ba triệu, ba trăm sáu mươi một ngàn, bảy trăm mười bốn đồng).
          + Tiền đặt trước: 38.000.000đồng (ba mươi tám triệu đồng).
          + Phí tham gia đấu giá: 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng).
          Tài sản 4: Quyền sử dụng đất thuộc thửa 1044, tờ bản đồ BDC3; Diện tích đất: 721,0m2 , loại đất lúa
          + Giá khởi điểm: 33.742.800đ (Ba mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi hai ngàn, tám trăm đồng).
          + Tiền đặt trước: 5.000.000đồng (Năm triệu đồng).
          + Phí tham gia đấu giá: 100.000đồng (Một trăm ngàn đồng).
          Tài sản 5. Quyền sử dụng đất thuộc thửa 1135, tờ bản đồ BDC3; Diện tích đất: 936m2 , loại đất lúa
          + Giá khởi điểm: 47.40.141đ (Năm mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi sáu ngàn, tám trăm hai mươi bốn đồng).
          + Tiền đặt trước: 7.000.000đồng (bảy triệu đồng).
          + Phí tham gia đấu giá: 100.000đồng(Một trăm ngàn đồng).
          - Địa điểm, thời gian xem tài sản: tại ấp Cộng Lạc, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang kể từ ngày phát hành thông báo.
- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ thông báo đến hết 16h00 ngày 19/12/2017 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
Tài sản 11: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất  tọa lạc tại: Ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. như sau:
          -  Quyền sử dụng đất số BD 783555, thửa 247, TBĐ số 15 (tách từ thửa củ số 112), diện tích đo đạc thực tế: 4.029.4 m2, trong đó có 300 m2  loại đất ONT. Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CH 04611, do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo cấp ngày 01/4/2011 cho bà Nguyễn Thị MiRol đứng tên chủ sử dụng.
- Tài sản gắn liền trên đất: 10 cây dừa B2; 06 cây dừa C; 95 cây dừa D.
- Chủ tài sản: bà Nguyễn MiRol, địa chỉ: Ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
- Giá khởi điểm : 476.395.200đồng bốn trăm bảy mươi sáu triệu, ba trăm chín mươi lăm ngàn, hai trăm đồng).
  - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước đảm bảo đấu giá: 50.000.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày phát hành thông báo đến hết 16h00 ngày 22/12/2017 tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ .
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết