22:54 ICT Chủ nhật, 07/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Đăng lúc: Thứ năm - 13/08/2015 08:04 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng đất tọa lạc tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
      Quyền sử dụng đất do UBND thành phố Mỹ Tho quản lý:
      A. Khu dân cư Kênh Xáng Cụt phường 6, Thành Phố Mỹ Tho.
      I. Khu D: có 25 lô(nền) (Đất ODT):
      1. Lô (nền) D1 – Diện tích: 242,1m2 – Giá khởi điểm: 1.715.278.500đồng
      2. Lô (nền) D2 – Diện tích: 138,1m2 – Giá khởi điểm: 815.342.400đồng
      3. Lô (nền) D3 – Diện tích: 139m2 – Giá khởi điểm: 820.656.000đồng
      4. Lô (nền) D4 – Diện tích: 140,5m2 – Giá khởi điểm: 829.512.000đồng
      5. Lô (nền) D5 – Diện tích: 141,5m2 – Giá khởi điểm: 835.416.000đồng
      6. Lô (nền) D6 – Diện tích: 141,9m2 – Giá khởi điểm: 837.777.600đồng
      7. Lô (nền) D7 – Diện tích: 142,5m2 – Giá khởi điểm: 841.320.000đồng
      8. Lô (nền) D8 – Diện tích: 143,3m2 – Giá khởi điểm: 846.043.200đồng
      9. Lô (nền) D9 – Diện tích: 143,8m2 – Giá khởi điểm: 848.995.200đồng
      10. Lô (nền) D10 – Diện tích: 143,8m2 – Giá khởi điểm: 848.995.200đồng
      11. Lô (nền) D11 – Diện tích: 144,2m2 – Giá khởi điểm: 851.356.800đồng
      12. Lô (nền) D12 – Diện tích: 144,9m2 – Giá khởi điểm: 855.489.600đồng
      13. Lô (nền) D13 – Diện tích: 145,8m2 – Giá khởi điểm: 860.830.200đồng
      14. Lô (nền) D14 – Diện tích: 146,8m2 – Giá khởi điểm: 866.707.200đồng
      15. Lô (nền) D15 – Diện tích: 147,6m2 – Giá khởi điểm: 871.430.400đồng
      16. Lô (nền) D16 – Diện tích: 148,2m2 – Giá khởi điểm: 874.972.800đồng
      17. Lô (nền) D17 – Diện tích: 148,9m2 – Giá khởi điểm: 879.105.600đồng
      18. Lô (nền) D18 – Diện tích: 150m2 – Giá khởi điểm: 885.600.000đồng
      19. Lô (nền) D19 – Diện tích: 150,5m2 – Giá khởi điểm: 888.552.000đồng
      20. Lô (nền) D20 – Diện tích: 147,9m2 – Giá khởi điểm: 873.210.600đồng
      21. Lô (nền) D21 – Diện tích: 146,3m2 – Giá khởi điểm: 863.755.200đồng
      22. Lô (nền) D22 – Diện tích: 145,8m2 – Giá khởi điểm: 860.803.200đồng
      23. Lô (nền) D23 – Diện tích: 144,2m2 – Giá khởi điểm: 851.356.800đồng
      24. Lô (nền) D24 – Diện tích: 141,2m2 – Giá khởi điểm: 833.644.800đồng
      25. Lô (nền) D25 – Diện tích: 184,8m2 – Giá khởi điểm: 1.309.308.000đồng
      II. Khu F: có 20 lô(nền) (Đất ODT)
      1. Lô (nền) F1 – Diện tích: 178,5m2 – Giá khởi điểm: 1.264.672.500đồng
      2. Lô (nền) F2 – Diện tích: 153,2m2 – Giá khởi điểm: 904.492.800đồng
      3. Lô (nền) F3 – Diện tích: 151m2 – Giá khởi điểm: 891.504.000đồng
      4. Lô (nền) F4 – Diện tích: 148,1m2 – Giá khởi điểm: 874.382.400đồng
      5. Lô (nền) F5 – Diện tích: 145,3m2 – Giá khởi điểm: 857.851.200đồng
      6. Lô (nền) F6 – Diện tích: 142,6m2 – Giá khởi điểm: 841.910.400đồng
      7. Lô (nền) F7 – Diện tích: 140,6m2 – Giá khởi điểm: 830.102.400đồng
      8. Lô (nền) F8 – Diện tích: 139m2 – Giá khởi điểm: 820.656.000đồng
      9. Lô (nền) F9 – Diện tích: 137,5m2 – Giá khởi điểm: 811.800.000đồng
      10. Lô (nền) F10 – Diện tích: 136,1m2 – Giá khởi điểm: 803.102.400đồng
      11. Lô (nền) F11 – Diện tích: 134,7m2 – Giá khởi điểm: 795.268.800đồng
      12. Lô (nền) F12 – Diện tích: 133,4m2 – Giá khởi điểm: 787.593.600đồng
      13. Lô (nền) F13 – Diện tích: 132m2 – Giá khởi điểm: 779.328.000đồng
      14. Lô (nền) F14 – Diện tích: 130,6m2 – Giá khởi điểm: 771.062.400đồng
      15. Lô (nền) F15 – Diện tích: 129,1m2 – Giá khởi điểm: 762.206.400đồng
      16. Lô (nền) F16 – Diện tích: 126,6m2 – Giá khởi điểm: 747.446.400đồng
      17. Lô (nền) F17 – Diện tích: 123,2m2 – Giá khởi điểm: 727.372.800đồng
      18. Lô (nền) F18 – Diện tích: 119,8m2 – Giá khởi điểm: 707.299.200đồng
      19. Lô (nền) F19 – Diện tích: 119,8m2 – Giá khởi điểm: 707.299.200đồng
      20. Lô (nền) F20 – Diện tích: 128,1m2 – Giá khởi điểm: 907.588.500đồng
 
      B. Khu dân cư Vườn Thuốc Nam phường 6, Thành Phố Mỹ Tho.
      1. Lô (nền) 1 – Diện tích: 53,9m2 – Giá khởi điểm: 190.267.000đồng
      2. Lô (nền) 2 – Diện tích: 53,2m2 – Giá khởi điểm: 187.796.000đồng
      3. Lô (nền) 3 – Diện tích: 52,9m2 – Giá khởi điểm: 186.737.000đồng
      4. Lô (nền) 4 – Diện tích: 52,5m2 – Giá khởi điểm: 185.325.000đồng
      5. Lô (nền) 5 – Diện tích: 52,2m2 – Giá khởi điểm: 184.266.000đồng
      6. Lô (nền) 6 – Diện tích: 51,9m2 – Giá khởi điểm: 183.207.000đồng
      7. Lô (nền) 7 – Diện tích: 51,5m2 – Giá khởi điểm: 181.795.000đồng
      8. Lô (nền) 8 – Diện tích: 51,2m2 – Giá khởi điểm: 180.736.000đồng
      9. Lô (nền) 9 – Diện tích: 50,9m2 – Giá khởi điểm: 179.677.000đồng
      10. Lô (nền) 10 – Diện tích: 48,1m2 – Giá khởi điểm: 169.793.000đồng
      11. Lô (nền) 11 – Diện tích: 22,3m2 – Giá khởi điểm: 78.719.000đồng
      12. Lô (nền) 12 – Diện tích: 67,5m2 – Giá khởi điểm: 238.275.000đồng
      13. Lô (nền) 13 – Diện tích: 56,1m2 – Giá khởi điểm: 198.033.000đồng
      14. Lô (nền) 14 – Diện tích: 45,3m2 – Giá khởi điểm: 159.909.000đồng
      15. Lô (nền) 15 – Diện tích: 46,3m2 – Giá khởi điểm: 163.439.000đồng
      16. Lô (nền) 16 – Diện tích: 47,1m2 – Giá khởi điểm: 166.263.000đồng
      17. Lô (nền) 17 – Diện tích: 47,9m2 – Giá khởi điểm: 169.087.000đồng
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày     31/08/2015
                      - Tổ chức đấu giá              : 08h ngày     04/09/2015

      Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
      Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo bán đấu giá (03/08/2015) đến trước 16 giờ ngày 31/08/2015.
      Địa điểm và thời gian tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá: Tại Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
      Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
      Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ Địa chỉ: 2/13 Nguyễn Văn Nguyễn, P8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại liên hệ số: 073.3887579Di động: 0945.204593 - 0918.442210. Website: www.hoangvuluat.com.vn.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết