04:13 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tọa lạc tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang(85 nền)

Đăng lúc: Thứ năm - 09/04/2015 03:38 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất như sau:
♦ Nền nhà tại khu thương mại khu 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
I. DÃY RB2:
có 05 nền
        + Nền số 01. Diện tích: 81m- Giá khởi điểm: 810.000.000đồng.
        + Nền số 04. Diện tích: 81m- Giá khởi điểm: 769.500.000đồng.
        + Nền số 07. Diện tích: 81m- Giá khởi điểm: 769.500.000đồng.
        + Nền số 09. Diện tích: 81m- Giá khởi điểm: 769.500.000đồng.
        + Nền số 10. Diện tích: 81m- Giá khởi điểm: 769.500.000đồng.
II. DÃY RN1: có 01 nền
        + Nền số 01. Diện tích: 267,6m2 - Giá khởi điểm: 2.943.600.000đồng.
III. DÃY XD: có 20 nền
        + Nền số 01. Diện tích: 78,5m2 - Giá khởi điểm: 494.550.000đồng.
        + Nền số 02. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 03. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 04. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 05. Diện tích: 81m- Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 06. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 07. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 08. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 09. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 10. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 11. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 12. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 13. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 14. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 15. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 16. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 17. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 18. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 19. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 445.500.000đồng.
        + Nền số 20. Diện tích: 78,5m2 - Giá khởi điểm: 455.300.000đồng.
IV. DÃY XT: có 16 nền
        + Nền số 01. Diện tích: 165,6m2 - Giá khởi điểm: 1.109.520.000đồng.
        + Nền số 02. Diện tích: 83,67m2 - Giá khởi điểm: 510.387.000đồng.
        + Nền số 03. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 453.600.000đồng.
        + Nền số 04. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 453.600.000đồng.
        + Nền số 05. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 453.600.000đồng.
        + Nền số 06. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 453.600.000đồng.
        + Nền số 07. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 453.600.000đồng.
        + Nền số 08. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 453.600.000đồng.
        + Nền số 09. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 453.600.000đồng.
        + Nền số 10. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 453.600.000đồng.
        + Nền số 11. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 453.600.000đồng.
        + Nền số 12. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 453.600.000đồng.
        + Nền số 13. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 453.600.000đồng.
        + Nền số 14. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 453.600.000đồng.
        + Nền số 15. Diện tích: 81m2 - Giá khởi điểm: 453.600.000đồng.
        + Nền số 16. Diện tích: 78,5m2 - Giá khởi điểm: 439.600.000đồng.
♦ Nền nhà thuộc Cụm dân cư Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
A. Phần nền ô 9
I. DÃY M
: có 13 nền
        + Nền số 02. Diện tích: 92,32m2 - Giá khởi điểm: 92.320.000đồng.
        + Nền số 03. Diện tích: 92,16m2 - Giá khởi điểm: 92.160.000đồng.
        + Nền số 04. Diện tích: 92,16m2 - Giá khởi điểm: 92.160.000đồng.
        + Nền số 05. Diện tích: 92,16m2 - Giá khởi điểm: 92.160.000đồng.
        + Nền số 06. Diện tích: 92,16m2 - Giá khởi điểm: 92.160.000đồng.
        + Nền số 07. Diện tích: 92,16m2 - Giá khởi điểm: 92.160.000đồng.
        + Nền số 08. Diện tích: 92,16m2 - Giá khởi điểm: 92.160.000đồng.
        + Nền số 09. Diện tích: 92,16m2 - Giá khởi điểm: 92.160.000đồng.
        + Nền số 10. Diện tích: 92,16m2 - Giá khởi điểm: 92.160.000đồng.
        + Nền số 14. Diện tích: 90m2 - Giá khởi điểm: 90.000.000đồng.
        + Nền số 15. Diện tích: 90m2 - Giá khởi điểm: 90.000.000đồng.
        + Nền số 16. Diện tích: 90m2 - Giá khởi điểm: 90.000.000đồng.
        + Nền số 24. Diện tích: 90m2 - Giá khởi điểm: 90.000.000đồng.
II. DÃY L: có 18 nền
        + Nền số 27. Diện tích: 90m2 - Giá khởi điểm: 108.000.000đồng.
        + Nền số 28. Diện tích: 90m2 - Giá khởi điểm: 108.000.000đồng.
        + Nền số 29. Diện tích: 90m2 - Giá khởi điểm: 108.000.000đồng.
        + Nền số 30. Diện tích: 90m2 - Giá khởi điểm: 108.000.000đồng.
        + Nền số 31. Diện tích: 90m2 - Giá khởi điểm: 108.000.000đồng.
        + Nền số 32. Diện tích: 90m2 - Giá khởi điểm: 108.000.000đồng.
        + Nền số 33. Diện tích: 90m2 - Giá khởi điểm: 108.000.000đồng.
        + Nền số 34. Diện tích: 90m2 - Giá khởi điểm: 108.000.000đồng.
        + Nền số 35. Diện tích: 91,8m2 - Giá khởi điểm: 110.160.000đồng.
        + Nền số 36. Diện tích: 91,8m2 - Giá khởi điểm: 110.160.000đồng.
        + Nền số 37. Diện tích: 91,8m2 - Giá khởi điểm: 110.160.000đồng.
        + Nền số 40. Diện tích: 91,8m2 - Giá khởi điểm: 110.160.000đồng.
        + Nền số 41. Diện tích: 91,8m2 - Giá khởi điểm: 110.160.000đồng.
        + Nền số 43. Diện tích: 91,8m2 - Giá khởi điểm: 110.160.000đồng.
        + Nền số 44. Diện tích: 91,8m2 - Giá khởi điểm: 110.160.000đồng.
        + Nền số 45. Diện tích: 91,8m2 - Giá khởi điểm: 110.160.000đồng.
        + Nền số 46. Diện tích: 91,8m2 - Giá khởi điểm: 110.160.000đồng.
        + Nền số 50. Diện tích: 91,8m2 - Giá khởi điểm: 110.160.000đồng.
B. Phần nền ô 11: có 11 nền
        + Nền số 08. Diện tích: 80,93m2 - Giá khởi điểm: 485.580.000đồng.
        + Nền số 11. Diện tích: 94,75m2 - Giá khởi điểm: 568.500.000đồng.
        + Nền số 12. Diện tích: 111,7m2 - Giá khởi điểm: 670.200.000đồng.
        + Nền số 13. Diện tích: 116,4m2 - Giá khởi điểm: 698.400.000đồng.
        + Nền số 14. Diện tích: 106,7m2 - Giá khởi điểm: 640.200.000đồng.
        + Nền số 15. Diện tích: 94,75m2 - Giá khởi điểm: 568.500.000đồng.
        + Nền số 16. Diện tích: 82,78m2 - Giá khởi điểm: 496.680.000đồng.
        + Nền số 17. Diện tích: 71,08m2 - Giá khởi điểm: 426.480.000đồng.
        + Nền số 18. Diện tích: 59,65m2 - Giá khởi điểm: 357.900.000đồng.
        + Nền số 19. Diện tích: 60,78m2 - Giá khởi điểm: 364.680.000đồng.
        + Nền số 20. Diện tích: 64,35m2 - Giá khởi điểm: 386.100.000đồng.
C. Phần nền ô 5: có 01 nền
        + Nền số 19, dãy B. Diện tích: 85,5m2 - Giá khởi điểm: 342.000.000đồng.
♦ Giá khởi điểm của 85 nền là: 32.917.177.000đồng (Ba mươi hai tỷ, chín trăm mười bảy triệu, một trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).
              - Hạn chót dăng ký đấu giá: 10 gi ngày 04 tháng 5 năm 2015.
              - Tổ chức đấu giá:               08 gi ngày 05 tháng 5 năm 2015. 

        Địa điểm bán hồ sơ tham giá đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cai Lậy.
        Thời gian bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo bán đấu giá đến trước 9 giờ ngày 04 tháng 5 năm 2015.
        Địa điểm và thời gian tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cai Lậy hoặc Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ, thời gian: Từ ngày ra thông báo đến trước 09 giờ ngày 04 tháng 5 năm 2015.
        Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cai Lậy.
        Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng VũĐịa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phừơng 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 073.3887579DĐ: 0945.204593 - 0918.442210 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Cai Lậy, địa chỉ: Số 19, đường Hồ Hải Nghĩa, phường 1, thị xã Cai Lậy - ĐT: 073.3918525.
        Khách hàng tham gia đấu giá đặt trước 10% giá khởi điểm (làm tròn đến triệu đồng) (bằng tiền mặt).

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết