22:38 ICT Chủ nhật, 07/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tìền Giang (12 vụ)

Đăng lúc: Thứ ba - 19/08/2014 09:11 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Huỳnh Thị Liên đứng tên.
              + Diện tích: 5.283,5m2 (Đất CLN).       
              + Giá khởi điểm: 478.616.000đồng (Bốn trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm mười sáu ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         16/09/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         26/09/2014
 
2.
Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Huỳnh Thị Liên đứng tên.
              + Diện tích(thửa 436): 2.592,1m2 (Đất CLN).
              + Giá khởi điểm: 147.750.000đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm năm chục ngàn đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         16/09/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         26/09/2014
 
3.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Chung Minh Tuấn đứng tên.
              + Diện tích: 185,7m2 (Đất CLN).
              + Nhà ở: 151,2m2 (01 trệt + 02 lầu, móng cột BTCT, vách tường , mái tole, nền gạch ceramic, có trần, có khu phụ).
              + Nhà phụ: 41,5m2 (móng cột BTCT, vách tường , mái tole, nền gạch ceramic).
              + Sân lát gạch ceramic: 11,43m2 + Sân bê tông: 72,48m2 + Cổng rào: 12,5m2.
              + Hàng rào 1: 58,6m2 + Hàng rào 2: 38m2.
              + Giá khởi điểm: 671.071.500đồng (Sáu trăm bảy mươi mốt triệu không trăm bảy mươi mốt ngàn năm trăm đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         16/09/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         26/09/2014
 
4.
Tài sản do ông Nguyễn Văn Đợi và bà Bùi Xuân Lài đứng tên bao gồm:
        Tài sản 1: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích (thửa 1461): 458,7m2 (Đất LUA).
              + Giá khởi điểm: 934.966.490đồng (Chín trăm ba mươi bốn triệu chín trăm sáu mươi sáu ngàn bốn trăm chín mươi đồng).
        Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích (thửa 1732): 524m2 (Đất CLN).
              + Giá khởi điểm: 718.019.253đồng (Bảy trăm mười tám triệu không trăm mười chín ngàn hai trăm năm mươi ba đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         16/09/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         26/09/2014
 
5.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tại ấp Tân Thành 1, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Võ Văn Lưỡng và bà Hồ Ngọc Thanh đứng tên.
              + Diện tích: 1.347m2 (Đất lúa hiện tại nuôi trồng thuỷ sản).
              + Giá khởi điểm: 54.000.000 đồng (Năm mươi bốn triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         16/09/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         26/09/2014
 
6.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Tám và bà Lê Mộng Thường đứng tên.
              + Diện tích: 347m2 (Đất ONT: 150m2; Đất CLN: 208m2).
              + Nhà ở: 82,53m2 (móng cột bêtông, vách tường, mái fibro ximăng, nền gạch ceramic, có khu phụ, không trần).
              + Nhà tạm: 33,8m2 + Mái che: 7,25m2.
              + Tường xây: 9,54m2 + Hàng rào: 63,357m2.
              + Giá khởi điểm: 450.000.000đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         16/09/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         26/09/2014
 
7.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp đường khu phố 3, Ô 1, khu 2, TT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo đứng tên.
              + Diện tích đất(thửa 175): 84,27m2 (Đất ODT).
              + Nhà ở: 151,2m2 (móng, cột, sàn BTCT, vách tường, mái BTCT).
              + Diện tích đất(thửa 176): 84,20m2 (Đất ODT).
              + Nhà ở: 151,2m2 (móng, cột, sàn BTCT, vách tường, mái BTCT).
              + Giá khởi điểm: 1.510.200.000đồng (Một tỷ năm trăm mười triệu hai trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         16/09/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         26/09/2014
 
8.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Hưng Ngãi, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Lý Văn Hồ và bà Trần Thị Cúc đứng tên.
              + Diện tích đất: 345m2 (Đất ở: 80m2 + Đất CLN: 265m2).
              + Nhà ở: 120,5m2 (Cột BTCT, vách tường, nền ximăng, mái lợp Phirôximent).          
              + Giá khởi điểm: 165.510.000đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu năm trăm mười ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         16/09/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         26/09/2014
 
9.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tại ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Bùi Văn Quan đứng tên.
              + Diện tích đất: 350,4m2. (Đất CLN).
              + Giá khởi điểm: 53.102.500đồng (Năm mươi ba triệu một trăm lẻ hai ngàn năm trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         16/09/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         26/09/2014
 
10.
Nhà đất tọa lạc tại ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Ba và bà Nguyễn Thị Hiền đứng tên.
              + Diện tích đất: 120,2m2 (Đất ONT).
              + Nhà ở: 116,95m2 (Cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch men).
              + Giá khởi điểm: 532.563.772đồng (Năm trăm ba mươi hai triệu năm trăm sáu mươi ba ngàn bảy trăm bảy mươi hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         16/09/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         26/09/2014
 
11.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Hưng Hòa, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Hùng và bà Lê Thị Lợi đứng tên.
              + Diện tích: 578,3m2 (Đất ONT: 200m2; Đất CLN: 378,3m2).
              + Nhà ở: 63,22m2 (Cột bê tông đúc sẵn, mái tole xi măng, nền xi măng).
              + Quán buôn bán: 27,36m2 (Cột xi măng đúc sẵn, vách tole thiếc, mái  tole thiếc, nền xi măng).
              + Giá khởi điểm: 501.100.000đồng (Năm trăm lẻ một triệu một trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         16/09/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         26/09/2014
 
12.
Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Vĩnh Quới, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Xuân đứng tên.
              + Diện tích: 989,4m2(Đất ONT: 150m2; Đất CLN: 839,4m2).
              + Giá khởi điểm: 65.587.639đồng (Sáu mươi lăm triệu năm trăm tám mươi bảy ngàn sáu trăm ba mươi chín đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         16/09/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         26/09/2014

 
     * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
     * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                    Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
                     Địa chỉ: Số 20, Lê Lợi, P1, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                 Điện thoại: 073.3887579DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                               Website: www.hoangvuluat.com.vn
      * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết