23:30 ICT Chủ nhật, 07/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tìền Giang (13 vụ)

Đăng lúc: Thứ ba - 24/06/2014 14:17 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
             Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Chung Minh Tuấn đứng tên.
               + Diện tích: 185,7m2 (Đất CLN).
               + Nhà ở: 151,2m2 (01 trệt + 02 lầu, móng cột BTCT, vách tường , mái tole, nền gạch ceramic, có trần, có khu phụ).
               + Nhà phụ: 41,5m2 (móng cột BTCT, vách tường , mái tole, nền gạch ceramic).
               + Sân lát gạch ceramic: 11,43m2 + Sân bê tông: 72,48m2 + Cổng rào: 12,5m2
               + Hàng rào 1: 58,6m2 + Hàng rào 2 : 38m2
               + Giá khởi điểm: 745.635.000đồng (Bảy trăm bốn mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi lăm ngàn đồng)
                            - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         21/07/2014
                            - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         29/07/2014

 
2. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp Mỹ Quới, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Hợp đứng tên.
               + Diện tích đất CLN: 1.182,9m2 (Thửa 1417).
               + Diện tích đất CHN: 1.434,7m2 (Thửa 1418).
               + Giá khởi điểm: 204.432.931đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu bốn trăm ba mươi hai ngàn chín trăm ba mươi mốt đồng).
                            - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         21/07/2014
                            - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         29/07/2014
 

3. Nhà đất tọa lạc tại số 316, Lê Văn Duyệt, Khu 2, TT Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Phạm Thị Xuyến đứng tên.
               + Diện tích: 159,6m2 (Đất ở).
               + Nhà ở: 94,27m2 (Móng cột BTCT, vách tường, nền gạch men, mái tole, cửa đi khung sắt kính, có trần phụ) + Gác gỗ: 94,27m2
               + Giá khởi điểm: 849.456.713đồng (Tám trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm năm mươi sáu ngàn bảy trăm mười ba đồng).
                            - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         21/07/2014
                            - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         29/07/2014

 
4. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Huỳnh Thị Liên đứng tên.
               + Diện tích : 5.283,5m2 (đất CLN).  
               + Giá khởi điểm: 478.616.000đồng (Bốn trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm mười sáu ngàn đồng).
                            - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         21/07/2014
                            - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         29/07/2014

 
5. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Huỳnh Thị Liên đứng tên.
               + Diện tích(thửa 436) : 2.592,1m2 (đất CLN).  
               + Giá khởi điểm: 147.750.000đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu bảy trăm năm chục ngàn đồng).
                            - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         21/07/2014
                            - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         29/07/2014

 
6. Quyền sử dụng đất, cây trồng trên đất và hệ thống tưới tiêu tọa lạc tại ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Thành Luông đứng tên.
               + Diện tích: 1.477m2(Đất CLN).
               + Hệ thống tưới tiêu:
                       - Ống nhựa Bình Minh phi 200: 85,5m.
                       - Ống nhựa Bình Minh phi 42: 68,5m.
                       - Ống nhựa Bình Minh phi 27: 156,8m.
                       - Béc phun không xoay: 116 cái.
               + Giá khởi điểm: 522.659.000đồng (Năm trăm hai mươi hai triệu sáu trăm năm mươi chín ngàn đồng).
                            - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         21/07/2014
                            - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         29/07/2014

 
7. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Hội Minh đứng tên.
               + Diện tích: 627,3m2(Đất CLN).
               + Nhà ở: 84m2(cột bêtông và gỗ, nền gạch ceramic, mái tole).
               + Nhà vệ sinh: 3,75m2.
               + Cây trồng trên đất.
               + Giá khởi điểm: 275.170.000đồng (Hai trăm bảy mươi lăm triệu một trăm bảy mươi ngàn đồng).
                            - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         21/07/2014
                            - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         29/07/2014

 
8. Quyền sử dụng đất lúa tại ấp 3, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Lý Thị Đầm đứng tên.
               + Diện tích đất: 1.772m2.
               + Giá khởi điểm: 88.862.088đồng (Tám mươi tám triệu tám trăm sáu mươi hai ngàn không trăm tám mươi tám đồng).
                            - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         21/07/2014
                            - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         31/07/2014

 
9.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất do ông Phạm Quốc Bửu đứng tên.
           1. Tọa lạc ấp 1, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
               + Diện tích thửa đất 1554: 119,8m2 (Đất ở + Đất CLN).
               + Diện tích thửa đất 996: 1.839m2 (Đất CLN) + Cây trồng trên đất.
               + Giá khởi điểm: 167.758.147đồng (Một trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi tám ngàn một trăm bốn mươi bảy đồng).
           2. Tọa lạc tại ấp 4, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
               + Diện tích thửa đất 1358: 4.019m2 (Đất CLN).
               + Diện tích thửa đất 1360: 2.484m2 (Đất CLN).
               + Giá khởi điểm : 271.477.908đồng (Hai trăm bảy mươi mốt triệu bốn trăm bảy mươi bảy ngàn chín trăm lẻ tám đồng).
           * Giá khởi điểm của tổng tài sản: 439.236.383đồng (Bốn trăm ba mươi chín triệu hai trăm ba mươi sáu ngàn ba trăm tám mươi ba đồng).
                            - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         21/07/2014
                            - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         31/07/2014

 
10. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp 7, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Anh Tuấn đại diện hộ gia đình đứng tên.
               + Diện tích đất(thửa 972): 182m2(Đất ONT không nằm trong HLLG: 118m2; Đất ONT nằm trong HLLG: 64m2).
               + Nhà ở: 41,1m2( trong đó có 33,0m2 nằm trong HLLG) (cột BTCT, vách tường, nền gạch hoa, mái tole).
               + Quán nước: 15,2m2 + Mái che: 10,3m2.
               + Mái che: 10,3m2 + Nhà vệ sinh: 4m2 + Hồ nước: 6,7m2.
               + Diện tích đất lúa(thửa 843): 2.436m2.
               + Giá khởi điểm: 306.945.000đồng (Ba trăm lẻ sáu triệu chín trăm bốn mươi lăm ngàn đồng).
                            - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         21/07/2014
                            - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         31/07/2014

 
11. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Đoàn Văn Tặng đứng tên.
               + Diện tích đất: 638m2( Đất CLN: 412,3m2; Đất ONT: 225,7m2).
               + Nhà ở: 189,4m2(cột bêtông, vách tường, nền gạch bông, mái ngói và tole).
               + Giá khởi điểm: 348.600.600đồng (Ba trăm bốn mươi tám triệu sáu trăm ngàn sáu trăm đồng).
                            - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         21/07/2014
                            - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         31/07/2014
 
12.
Quyền sử dụng đất  và công trình xây dựng trên đất tại ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Đỗ Thị Phỉ đại diện hộ gia đình đứng tên.
               + Diện tích đất: 174m2 (Đất ONT: 105,7m2 + Đất ONT trong HLLG: 68,3m2).
               + Nhà kiên cố phía trước (nằm trong HLLG): 27,5m2(cột BTCT, vách tường, nền lát gạch bông).
               + Nhà bán kiên cố (nằm trong HLLG): 25,9m2(cột BTCT, vách tường, nền lát gạch bông).
               + Nhà kiên cố phía sau (có 14,9m2 nằm trong HLLG): 65m2(cột BTCT, vách tường, nền lát gạch bông).
               + Nhà tắm: 3,9m2 + Nhà vệ sinh: 2,2m2 + Sân tráng xi măng: 49,5m2.
               + Giá khởi điểm: 637.500.000đồng (Sáu trăm ba mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng).
                            - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         21/07/2014
                            - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         31/07/2014

 
13. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Vương Ngọc Lâm đứng tên.
               + Diện tích: 419m2(Đất CLN).
               + Nhà chính: 124,8m2(móng cột bê tông, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic, không trần, có khu phụ).
               + Nhà phụ: 45m2(móng cột bê tông, mái tole, nền xi măng).
               + Sân đan: 78,3m2.
               + Cát đôn nền nhà chính: 37,4m2.
               + Giá khởi điểm: 431.276.000đồng (Bốn trăm ba mươi mốt triệu hai trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).
                            - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         21/07/2014
                            - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày         31/07/2014


     * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
     * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                    Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
                     Địa chỉ: Số 20, Lê Lợi, P1, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                 Điện thoại: 073.3887579DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                               Website: www.hoangvuluat.com.vn
      * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết