04:30 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tìền Giang (15 vụ)

Đăng lúc: Thứ sáu - 13/06/2014 23:53 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
             Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang gồm:
             Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp 11, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Đỗ Thị Hương Giang đứng tên.
                   + Diện tích(thửa 130): 188,3m2(Đất CLN).
                   + Nhà kho:  151m2 (cột BTCT, vách tường, mái tole, có khu phụ).
                   + Hàng rào + Cổng rào: 46,5m2.
                   + Giá khởi điểm: 696.520.000đồng (Sáu trăm chín mươi sáu triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng).
             Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do bà Đỗ Thị Nga đứng tên.
                   + Diện tích(thửa 55): 65,6m2(Đất ONT).
                   + Nhà ở: 93,2m2 (01 trệt, 01 gác lửng, cột BTCT, vách tường, mái tole, có trần, có khu phụ).
                   + Giá khởi điểm: 473.901.000đồng (Bốn trăm bảy mươi ba triệu chín trăm lẻ một ngàn đồng).
             Tài sản 3: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Đỗ Thị Hương Giang đứng tên.
                   + Diện tích(thửa 139): 1.712,9m2(Đất ONT: 300m2 + Đất CLN: 1.412,9m2).
                   + Nhà 1: 147m2 (cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic, có trần, có khu phụ).
                   + Nhà 2: 63,28m2 (cột BTCT, vách tole, mái tole, nền gạch tàu).
                   + Giá khởi điểm: 903.581.000đồng (Chín trăm lẻ ba triệu năm trăm tám mươi mốt ngàn đồng).
             Tài sản 4: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Hoàng An đứng tên.
                   + Diện tích(thửa 213): 669,4m2(Đất ONT: 200m2 + Đất CLN: 469,4m2).
                   + Nhà chính: 67,71m2 (cột gỗ tạp, mái tole, nền gạch tàu).
                   + Mái che: 39,55m2.
                   + Giá khởi điểm: 341.052.000đồng (Ba trăm bốn mươi mốt triệu không trăm năm mươi hai ngàn đồng).
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           14/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           22/07/2014

 
2. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tại ấp Gảnh, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Đồng Văn Đầy đứng tên.
                   + Diện tích đất : 33.417m2 (Đất ONT: 300m2; Đất CLN: 11.979m2; Đất LUA: 21.138m2).
                   + Giá khởi điểm: 840.000.000đồng (Tám trăm bốn mươi triệu đồng).
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           15/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           25/07/2014

 
3. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Hoa đứng tên.
                   + Diện tích đất: 613,9m2 (trong đó có 167m2 đất nằm trong HLLG).
                   + Giá khởi điểm: 965.675.000đồng (Chín trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           15/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           25/07/2014

 
4. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Tám và bà Lê Mộng Thường đứng tên.
                   + Diện tích: 347m2 (Đất ONT: 150m2 ; Đất CLN: 208m2).
                   + Nhà ở: 82,53m2(móng cột bêtông, vách tường, mái fibro ximăng, nền gạch ceramic, có khu phụ, không trần).
                   + Nhà tạm: 33,8m2 + Mái che: 7,25m2.
                   + Tường xây: 9,54m2 + Hàng rào: 63,357m2.
                   + Giá khởi điểm: 500.500.000đồng (Năm trăm triệu năm trăm ngàn đồng).
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           15/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           25/07/2014

 
5. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp 3, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Văn Lo đứng tên.
                   + Diện tích: 13.886m2(Đất CLN)
                   + Giá khởi điểm: 389.410.000đồng (Ba trăm tám mươi chín triệu bốn trăm mười ngàn đồng).
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           15/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           25/07/2014

 
6. Quyền sử dụng đất tại ấp Đôi Ma, xã kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Hồ Thị Thu đứng tên.
                   + Diện tích đất: 14.924m2 (Đất nuôi trồng thuỷ hải sản).
                   + Giá khởi điểm: 511.110.000đồng (Năm trăm mười một triệu một trăm mười ngàn đồng).
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           15/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           25/07/2014

 
7. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại khu phố chợ 2, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Hằng đại diện hộ đứng tên.
                   + Diện tích đất: 85,1m2(Đất ONT)   
                   + Công trình xây dựng là nhà ở: 85,1m2
                   + Giá khởi điểm: 268.928.100đồng (Hai trăm sáu mươi tám triệu chín trăm hai mươi tám ngàn một trăm đồng).
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           15/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           25/07/2014

 
8. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc ấp khu phố Lăng 1, TT Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Huỳnh Thị Mỹ Ánh đứng tên.
                   + Diện tích đất (thửa 265): 134,1m2 (Đất ODT)
                   + Hàng rào: 45,975m2.
                   + Giá khởi điểm: 174.561.689đồng (Một trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi mốt ngàn sáu trăm tám mươi chín đồng).        
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           15/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           25/07/2014

 
9. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tại ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Bùi Văn Quan đứng tên.
                   + Diện tích đất: 350,4m2. (Đất CLN).
                   + Giá khởi điểm: 63.102.500đồng (Sáu mươi ba triệu một trăm lẻ hai ngàn năm trăm đồng).
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           15/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           25/07/2014

 
10. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Thạnh Phong, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Phúc Hậu và bà Nguyễn Thị Thanh Bình đứng tên.
                   + Diện tích đất: 3.789,80m2.
                   + Công trình xây dựng trên đất: 1.273,75 m2(Nhà xưởng:784,82 m2; Nhà làm việc: 33,33m2; Hàng rào: 455,60m2).
                   + Giá khởi điểm: 2.375.250.000đồng (Hai tỷ ba trăm bảy mươi lăm triệu hai trăm năm chục ngàn đồng).
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           15/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           25/07/2014

 
11. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Hòa Thơm, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Lê Thị Nhỏ đứng tên.
                   + Diện tích đất: 1.672,44m2 (Đất CLN: 1.420,4m2;  Đất ở: 180,54m2; Đất ao: 71,5m2).
                   + Nhà ở: 106,10m2(cột bêttông, vách tường, mái tole).
                   + Giá khởi điểm: 2.260.857.000đồng (Hai tỷ hai trăm sáu mươi triệu tám trăm năm mươi bảy ngàn đồng).
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           15/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           25/07/2014

 
12. Quyền sử dụng đất và tài trên đất tọa lạc tại ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Huỳnh Ngọc Mừng đứng tên.
                   + Diện tích: 1.440m2 (Đất TLN).
                   + Tường rào lưới B40 + hoa lợi trên đất.
                   + Giá khởi điểm: 775.550.000đồng (Bảy trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm năm chục ngàn đồng).
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           15/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           25/07/2014


13. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại số 99/9, Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Lưu Hoàng Trực và bà Phan Thị Hoài Thanh đứng tên.
                   + Diện tích đất: 190,6m2(Đất ODT)        
                   + Nhà ở : 269,1m2(01 trệt + 01 lầu, cột BTCT, vách tường, mái tole, có trần, có khu phụ).
                   + Vách tường rào: 25,74m2 + Sân gạch men: 19,46m2.
                   + Sân xi măng: 50,62m2.
                   + Cổng rào: 6,78m2 + Hàng rào: 56,58m2.
                   + Giá khởi điểm: 1.602.796.500đồng (Một tỷ sáu trăm lẻ hai triệu bảy trăm chín mươi sáu ngàn năm trăm đồng).
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           15/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           25/07/2014

 
14. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tọa lạc tại Khu 1, TT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Quốc Thanh đứng tên.
                   + Diện tích đất: 3.290m2 (Đất ODT: 250m2; Đất CLN: 3.040m2).
                   + Nhà ở: 120m2 (Cột BTCT, vách tường, mái tole)+ Chuồng gà + Cây trồng.
                   + Giá khởi điểm: 400.000.000đồng (Bốn trăm triệu đồng).
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           15/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           25/07/2014

 
15. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Đôi Ma, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Phạm Thị Bé đứng tên.
                   + Diện tích đất: 1.381m2 (Đất ONT: 400m2; Đất CLN:731m2; Đất HNK: 250m2).
                   + Giá khởi điểm: 875.601.540đồng (Tám trăm bảy mươi lăm triệu sáu trăm lẻ một ngàn năm trăm bốn mươi đồng).
                                  - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày           15/07/2014
                                  - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày           25/07/2014

 
     * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
     * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                    Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
                     Địa chỉ: Số 20, Lê Lợi, P1, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                 Điện thoại: 073.3887579 DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                               Website: www.hoangvuluat.com.vn
      * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết