22:56 ICT Chủ nhật, 07/08/2022

Tiền Giang- Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang (17 vụ)

Đăng lúc: Thứ hai - 20/01/2014 08:54 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Mỹ Đa, xã Mỹ Hạnh Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Linh và bà Nguyễn Thị Ánh Hồng đứng tên.
            + Diện tích đất : 2.000m2 (Đất lúa).
            + Giá khởi điểm: 134.865.000 đồng (Một trăm ba mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá               :   8h ngày              27/02/2014

 
2. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Lê Thị Bé Hai đứng tên.
            + Diện tích đất : 1.044,6m2 (Đất lúa).
            + Giá khởi điểm: 65.610.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu sáu trăm mười ngàn đồng)
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014

 
3. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Đoàn Văn Tặng đứng tên.
            + Diện tích đất: 638m2 (Đất CLN: 412,3m2; Đất ONT: 225,7m2).
            + Nhà ở: 189,4m2 (Cột bêtông, vách tường, nền gạch bông, mái ngói và tole).
            + Giá khởi điểm: 407.720.000đồng (Bồn trăm lẻ bảy triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014

 
4. Quyền sử dụng đất lúa tại ấp 3, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do Lý Thị Đầm đứng tên.
           + Diện tích đất: 1.772m2.
            + Giá khởi điểm: 93.480.000đồng (Chín mươi ba triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014

 
5. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp 7, xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Anh Tuấn đại diện hộ gia đình đứng tên.
           + Diện tích đất (Thửa 972): 182m2 (Đất ONT không nằm trong HLLG: 118m2; Đất ONT nằm trong HLLG: 64m2).
            + Nhà ở: 41,1m2(Trong đó có 33,0m2 nằm trong HLLG),(cột BTCT, vách tường, nền gạch hoa, mái tole).
            + Quán nước: 15,2m2(Toàn bộ nằm trong hành lang lộ giới).
            + Mái che: 10,3m2.
            + Nhà vệ sinh: 4m2.
            + Hồ nước: 6,7m2.
           + Diện tích đất (Thửa 843): 2.436m2 (Đất lúa).
            + Giá khởi điểm: 359.000.000đồng (Ba trăm năm mươi chín triệu đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014

 
 
6. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Hộ, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Đặng Hữu Hạnh đại diện hộ gia đình đứng tên.
            + Diện tích đất: 13.000m2(Đất lúa).
            + Giá khởi điểm: 414.626.550đồng (Bốn trăm mười bốn triệu sáu trăm hai mươi sáu ngàn năm trăm năm mươi đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014

 
7. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng  trên đất tọa lạc tại ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Nguyễn Thị Kim Anh đứng tên.
            + Diện tích: 606,2m2(Đất ONT: 300m2; Đất CLN: 306,2m2).
            + Nhà ở: 65m2 (Cột BTCT, vách tường, nền gạch bông, mái tole, trần thạch cao).
            + Giá khởi điểm: 1.175.055.000đồng (Một tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu không trăm năm mươi lăm ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014

 
8. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Dương Quốc Thanh đứng tên.
            + Diện tích đất : 577,3m2 (Đất CLN).
            + Giá khởi điểm: 1.195.182.013 đồng (Một tỷ một trăm chín mươi lăm triệu một trăm tám mươi hai ngàn không trăm mười ba đồng)
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014

 
9. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tọa lạc tại ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông  Huỳnh Ngọc Mừng đứng tên.
            + Diện tích: 1.440m2(Đất TLN).
            + Tường rào lưới B40 + hoa lợi trên đất.
            + Giá khởi điểm: 851.105.000đồng (Tám trăm năm mươi mốt triệu một trăm lẻ năm ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014

 
10.
Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tọa lạc tại Khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Quốc Thanh đứng tên.
           + Diện tích đất: 3.290m2 (Đất ODT: 250m2; Đất CLN: 3.040m2).
            + Nhà ở: 120m2(Cột BTCT, vách tường, mái tole) + Chuồng gà + Cây trồng.
            + Giá khởi điểm: 443.398.000đồng (Bốn trăm bốn mươi ba triệu ba trăm chín mươi tám ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014
 

11. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Xóm Lưới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Ngô Hoàng Vũ và bà Võ Thị Vân đứng tên.
            + Diện tích đất: 698m2 (Đất ONT: 200m2; Đất BHK: 498m2).
            + Nhà ở: 116,7m2(Cột BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole).
            + Giá khởi điểm: 454.955.000 đồng (Bốn trăm năm mươi bốn triệu chín trăm năm mươi lăm ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014

 
12. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Hòa Thơm, Thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Lê Thị Nhỏ đứng tên.
             + Diện tích đất: 1.672,44m2 (Đất CLN: 1.420,4m2; Đất ở: 180,54m2; Đất ao: 71,5m2).
             + Nhà ở: 106,10m2 (Cột bêtông, vách tường, mái tole).
             + Giá khởi điểm: 2.590.460.000đồng (Hai tỷ năm trăm chín mươi triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014

 
13. Tài sản do bà Trần Thị Đỗ Uyên đứng tên bao gồm:
      Tài sản 1: Nhà đất tọa lạc tại ấp Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
            + Diện tích (Thửa 35): 196m2(Đất ở: 27,2m2; Đất lúa: 186,8m2).
            + Nhà ở: 150,4m2 (Nền gạch bông + xi măng, cột BT, vách tường, mái tole) + gác gỗ: 52m2.
            + Giá khởi điểm tài sản 1: 587.256.000đồng (Năm trăm tám mươi bảy triệu hai trăm năm mươi sáu ngàn đồng).
      Tài sản 2: Nhà đất tọa lạc tại ấp Bình An, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
            + Diện tích (Thửa 1.731): 116m2(Đất vườn: 45m2; Đất thổ cư: 71m2).
            + Nhà ở: 70,5m2 (Diện tích sử dụng: 66,6m2; nền gạch bông, cột BT, vách tường, mái tole).
      Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại ấp Bình An, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
            + Diện tích (Thửa 1.732): 123m2(Đất CLN).
            + Diện tích (Thửa 1.992): 125m2(Đất ở: 100m2; Đất CLN: 25m2).
            + Diện tích (Thửa 1.633): 601m2(Đất ở: 200m2; Đất lúa: 401m2).
            + Giá khởi điểm tài sản 2 và 3: 409.013.000đồng (Bốn trăm lẻ chín triệu không trăm mười ba ngàn đồng).
      * Giá khởi điểm của tổng tài sản: 996.269.000đồng (Chín trăm chín mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi chín ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014

 
14. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tại ấp Thân Bình, xã Thân Cữu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Bùi Văn Quan đứng tên.
            + Diện tích đất: 350,4m2(Đất CLN).
            + Giá khởi điểm: 76.950.000đồng (Bảy mươi sáu triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014

   
15. Đất lúa tại ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Đào Văn Nguyên đứng tên.
            + Diện tích: 292m2.
            + Giá khởi điểm: 90.520.000đồng (Chín mươi triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014

 
16. Nhà đất mặt tiền Tỉnh lộ 869 tại ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Võ Văn Thành và bà Nguyễn Thị Diệu đứng tên
            + Diện tích đất: 266,47m2 (Đất ONT + CLN).
            + Nhà ở: 87,72m2 (Móng cột BTCT, vách tường, nền gạch men, mái tole).
            + Công trình phụ: 94,98m2.
            + Giá khởi điểm: 576.308.024đồng (Năm trăm bảy mươi sáu triệu ba trăm lẻ tám ngàn không trăm hai mươi bốn đồng).  
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              17/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              27/02/2014

 
17. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Thúy đứng tên.
           + Diện tích đất: 503,5m2 (Đất CLN).
            + Giá khởi điểm: 150.000.000đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá  : 16h ngày              24/02/2014
                     - Tổ chức đấu giá                 :   8h ngày              04/02/2014
 

       * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
       * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                               Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
                               Địa chỉ: Số 20, Lê Lợi, P1, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                               Điện thoại: 073.3887579 – DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                               Website: www.hoangvuluat.com.vn
       * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết