04:50 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tìền Giang (17 vụ)

Đăng lúc: Thứ hai - 21/04/2014 02:52 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản tại tỉnh Tiền Giang
             Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Hưng Phú, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Văn Tâm và bà Dương Thị Kim Hoàng đứng tên.
            + Diện tích: 21.709,7m2 (Đất RTC).
            + Giá khởi điểm: 371.467.792đồng (Ba trăm bảy mươi mốt triệu bốn trăm sáu mươi bảy ngàn bảy trăm chín mươi hai đồng).
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014

 
2. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Ngô Thị Điểm đứng tên.
            + Diện tích đất: 1.454,6m2 (Đất ở: 300m2; Đất CLN: 1.154,6m2).
            + Nhà chính: 143,60m2(nhà trệt, móng cột BTCT, vách tường, nền ximăng).
            + Nhà phụ: 30,42m2 + Nhà vệ sinh: 2,38m2.
            + Giá khởi điểm: 364.500.000đồng (Ba trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng).  
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014

 
3. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thới Hòa, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Mỹ và ông Cao Văn Phúc đứng tên.
            + Diện tích đất : 998,7m2 (Đất LUA). 
            + Giá khởi điểm: 348.900.000đồng (Ba trăm bốn mươi tám triệu chín trăm ngàn đồng).  
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014

 
4. Nhà đất tọa lạc tại ấp Bình Phú Quới, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do bà Đặng Thị Lệ đứng tên.
            + Diện tích đất: 246,8m2 (Đất ở).
            + Nhà trên: 61,11m2 (gác gỗ, cột BTCT, v.tường, nền ximăng, mái ngói).
            + Nhà dưới: 44,22m2 (cột BTCT,mái tole lạnh).
            + Giá khởi điểm: 1.417.725.945đồng (Một tỷ bốn trăm mười bảy triệu bảy trăm hai mươi lăm ngàn chín trăm bốn mươi lăm đồng).

                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014

 
5. Nhà đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do bà Hoàng Mộng Thuý và bà Phạm Thị Bê đứng tên.
    Tài sản 1: Nhà đất thuộc thửa 1757 tại số 459/2 ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
            + Diện tích đất: 220,5m2 (Đất ONT: 217,7; Đất CLN:2,8m2).
            + Nhà ở: 220,5m2(nền gạch hoa, vách tường, cột bêtông, mái tole).
    Tài sản 2: Quyền sử dụng đất + quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất thuộc thửa 397.
            + Diện tích đất SXKD: 1.052,3m2 ; Diện tích đất CHN: 154,2m2.
            + Nhà xưởng: 397,99(tường gạch, cửa sắt + kính, nền ximăng, mái tole).
            + Giá khởi điểm của tổng tài sản: 1.058.858.125đồng(Một tỷ không trăm năm mươi tám triệu tám trăm năm mươi tám ngàn một trăm hai mươi lăm đồng).
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014

 
6. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Tám và bà Lê Mộng Thường đứng tên.
            + Diện tích: 347m2 (Đất ONT: 150m2 ; Đất CLN: 208m2).
            + Nhà ở: 82,53m2(móng cột bêtông, vách tường, mái fibro ximăng, nền gạch ceramic, có khu phụ, không trần).
            + Nhà tạm: 33,8m2 + Mái che: 7,25m2.
            + Tường xây: 9,54m2 + Hàng rào: 63,357m2.
            + Giá khởi điểm: 550.000.000đồng(Năm trăm năm mươi triệu đồng).
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014

 
7. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Hòa Bình, xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ông Quách Văn Thành và bà Lê Thị Mai đứng tên
            + Diện tích đất: 574.6m2(Đất CLN).
            + Giá khởi điểm: 202.215.068đồng (Hai trăm lẻ hai triệu hai trăm mười lăm ngàn không trăm sáu mươi tám đồng).  
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014

 
8. Nhà đất tại ấp Đôi Ma, xã kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Hồ Thị Thu đứng tên.
            + Diện tích đất: 58.990m2 (Đất nuôi trồng thuỷ hải sản).
            + Nhà ở: 104,67m2(Cột bê tông, vách tường, mái tole + lá, nền đất+ ximăng).
            + Giá khởi điểm: 2.559.205.255đồng (Hai tỷ năm trăm năm mươi chín triệu hai trăm lẻ năm ngàn hai trăm năm mươi lăm đồng).
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014

 
9. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Cầu Xây, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Mười và bà Nguyễn Thị Mai đứng tên.
            + Diện tích đất: 4.445m2(Đất nuôi trồng thủy sản).
            + Giá khởi điểm: 129.843.000đồng (Một trăm hai mươi chín triệu tám trăm bốn mươi ba ngàn đồng).
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014
 

10. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại khu phố chợ 2, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Hằng đại diện hộ đứng tên.
            + Diện tích đất: 85,1m2(Đất ONT).
            + Công trình xây dựng là nhà ở: 85,1m2.
            + Giá khởi điểm: 298.809.000đồng (Hai trăm chín mươi tám triệu tám trăm lẻ chín ngàn đồng).
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014

 
11. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại Khu phố 4, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Thanh Hoàng và bà Phan Thị Đen đứng tên.
            + Diện tích đất: 83,8m2(Đất ODT).
            + Nhà chính: 39,8m2.
            + Nhà phụ: 24m2  + Mái che: 20m2.
            + Giá khởi điểm: 164.754.000đồng (Một trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi bốn ngàn đồng).
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014

 
12. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Xóm Tựu, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do  hộ ông Võ Văn Cẩn đứng tên.
            + Diện tích đất: 3.580m2( Đất LUA)
            + Giá khởi điểm: 145.800.000đồng (Một trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm ngàn đồng).
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014

 
13. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Đôi Ma, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Phạm Thị Bé đứng tên.
            + Diện tích đất: 1.381m2 (Đất ONT: 400m2; Đất CLN:731m2; Đất HNK: 250m2).
            + Giá khởi điểm: 902.682.000đồng (Chín trăm lẻ hai triệu sáu trăm tám mươi hai ngàn đồng).
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014

 
14. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Cầu Muống, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Trương Phước Mạng đứng tên.
            + Diện tích đất(Thửa 250): 210m2( Đất HNK).
            + Diện tích đất(Thửa 265): 372m2(Đất ONT: 300m2; Đất HNK: 72m2).
            + Giá khởi điểm: 238.140.000đồng (Hai trăm ba mươi tám triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng).
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014

 
15. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Thanh đứng tên.
            + Diện tích đất: 7.303,7m2(Đất ONT: 180m2; Đất CLN: 7.123,7m2).
            + Giá khởi điểm: 1.155.600.000đồng (Một tỷ một trăm năm mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng).
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      19/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      29/05/2014

 
16. Quyền sử dụng đất  và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Tịnh An, huyện  Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Phan Văn Đức đứng tên.
            + Diện tích: 1.007m2 (Đất ONT: 150m2; Đất CLN: 857m2).
            + Nhà chính: 84,8m2(cột bêtông đúc sẵn, vách gỗ, mái ngói, nền ximăng).
            + Nhà sau: 56,16m2(cột bêtông, vách tường, mái tole, nền ximăng).
            + Nhà bếp 1: 59,28m2(cột gỗ tạp, mái tole, nền ximăng).
            + Nhà bếp 2: 36,96m2(cột gỗ tạp, mái tole + ngói, nền ximăng).
            + Nhà tắm: 4,6m2 + Chuồng bò: 33,11m2 + Chuồng heo: 123,97m2.
            + Mái che: 32,3m2.
            + Giá khởi điểm: 1.047.490.390đồng (Một tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi ngàn ba trăm chín mươi đồng).
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      26/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      03/06/2014

 
17. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại Khu dân cư Long Thạnh Hưng, xã Long Bình Điền, huyện  Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Xuân Nhân đứng tên.
            + Diện tích: 467,5m2 (Đất ONT).
            + Giá khởi điểm: 940.325.760đồng (Chín trăm bốn mươi triệu ba trăm hai mươi lăm ngàn bảy trăm sáu mươi đồng).
                    - Hạn chót đăng ký đấu giá:      16h ngày      26/05/2014
                    - Tổ chức đấu giá               :       08h ngày      03/06/2014

 
     * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
     * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                    Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
                     Địa chỉ: Số 20, Lê Lợi, P1, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                 Điện thoại: 073.3887579DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                               Website: www.hoangvuluat.com.vn
      * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết