03:02 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tìền Giang (23 vụ)

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/03/2014 21:44 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
             Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Thạnh Phong, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Đúng và bà Lê Thị Điểu đứng tên.
              + Diện tích đất: 542,7m2 (Đất ONT : 200m2 ; Đất CLN: 342,7m2).
              + Nhà chính: 101,5m2(móng cột BTCT, vách tường, mái tole, nền lát gạch ceramic, có trần, có khu phụ)
              +  Nhà bán kiên cố phía trước: 95,45m2(cột bêtông đúc sẵn, vách tường, mái tole, nền lát gạch tàu)
              + Nhà phụ + chuồng heo: 102,4m2(cột bêtông đúc sẵn, mái tole, nền tráng ximăng)
              + Hàng rào: 136,8m2
              + Gía khởi điểm: 1.014.200.000đồng (Một tỷ không trăm mười bốn triệu hai trăm ngàn đồng).  
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        28/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        06/05/2014

 
2. Nhà đất tọa lạc tại số 284/2, ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Dương Thị Tuyết Thanh và ông Nguyễn Văn Lâu đứng tên:
    Tài sản 1: Nhà đất thuộc thửa 1115, 2216, 2533 và 2578:
              +  Diện tích đất: 2.762,3m2 (Đất CLN: 2.529,3m2; Đất ONT: 233m2).
              +  Nhà ở 1: 168,31m2 (Cột BT, vách tường, nền gạch men, mái tole).
              + Giá khởi điểm: 957.303.090đồng (Chín trăm năm mươi bảy triệu ba trăm lẻ ba ngàn không trăm chín mươi đồng).
    Tài sản 2: Nhà đất  thuộc thửa 1156 và 1310 và cây trồng trên đất:
              + Diện tích đất:3.177m2 (Đất CLN: 2.777,81m2; Đất ONT: 399,19m2).             
              +  Nhaà ở 2: 36,4m2.
              +  Nhà ở 3: 62,71m2 (Nhà chính: 45,93m2; Nhà phụ: 16,78m2).
              + Giá khởi điểm: 813.086.314đồng (Tám trăm mười ba triệu không trăm tám mươi sáu ngàn ba trăm mười bốn đồng).
         * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 1.770.389.404đồng (Một tỷ bảy trăm bảy mươi triệu ba trăm tám mươi chín ngàn bốn trăm lẻ bốn đồng)          
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        28/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        06/05/2014

 
3. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tại ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Hồng và bà Nguyễn Thị Ngọc Lập đứng tên.
              + Diện tích: 2.200m2 (Đất ở: 150m2 ; Đất CLN: 2.050m2).  
              + Giá khởi điểm: 386.700.000đồng (Ba trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm ngàn đồng).  
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        29/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        08/05/2014

 
4. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Dương Kim Minh và bà Nguyễn Thị Nha đứng tên.
              + Diện tích (đất lúa): 2.195m2 (Thửa 460).
              + Giá khởi điểm:  154.282.160đồng (Một trăm năm mươi bốn triệu hai trăm tám mươi hai ngàn một trăm sáu mươi đồng).  
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        29/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        08/05/2014

 
5. Quyền sử dụng đất và hoa lợi trên đất tọa lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Sỉ và bà Nguyễn Thị Diễm Trang đứng tên.
              + Diện tích thửa 304: 720,1m2(Đất CLN: 570,1m2; Đất ONT: 150m2).
              + Giá khởi điểm: 44.213.041đồng (Bốn mươi bốn triệu hai trăm mười ba ngàn không trăm bốn mươi mốt đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        29/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        08/05/2014

 
6. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Thanh Hùng đứng tên.
              + Diện tích thửa 177: 1.250m2(Đất CLN: 1.050m2; Đất ONT: 200m2)
              + Nhà chính: 128,74m2(móng cột BTCT, đỡ mái bằng gỗ quy cách, vách tường, mái lợp tole ximăng, nền ximăng)
              + Nhà sau: 19,68m2(móng cột BTCT, đỡ mái bằng gỗ quy cách, vách tường, mái lợp tole ximăng, nền ximăng)
              + Giá khởi điểm: 424.500.000đồng (Bốn trăm hai mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        29/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        08/05/2014

 
7. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Phú Hòa, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Quang Đắc đứng tên.
              + Diện tích đất: 1.579m2 (Đất CLN: 1.459m2; Đất ở: 120 m2)
              + Nhà ở thô sơ + cây trồng trên đất.           
              + Giá khởi điểm: 222.780.000đồng(Hai trăm hai mươi hai triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        29/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        08/05/2014

 
8. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Thạnh đứng tên.
              + Diện tích(thửa 1976): 1.569m2( Đất lúa)
              + Diện tích(thửa 1971): 645,5m2( Đất HNK)
              + Giá khởi điểm: 91.400.000đồng (Chín mươi mốt triệu bốn trăm ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        29/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        08/05/2014

 
9. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Muôn Nghiệp, xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Văn Phước đứng tên.
              + Diện tích(thửa 752): 419m2 (Đất HNK).
              + Giá khởi điểm: 372.008.700đồng (Ba trăm bảy mươi hai triệu không trăm lẻ tám ngàn bảy trăm đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        29/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        08/05/2014

 
10. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp Mỹ Quới, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Hợp đứng tên.
              + Diện tích đất CLN: 1.182,9m2 (Thửa 1417).
              + Diện tích đất CHN: 1.434,7m2 (Thửa 1418).
              + Giá khởi điểm: 224.651.572đồng (Hai trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm năm mươi mốt ngàn năm trăm bảy mươi hai đồng)
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        29/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        08/05/2014

 
11. Nhà đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Bình Ninh, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Phạm Thị Kim Anh đứng tên.
              + Diện tích đất: 307m2 (Đất ở: 100m2; Đất CLN: 207m2).
              + Nhà ở: 103,36m2 (Móng cột BTCT, nền gạch ceramic, vách tường, mái tole, đỡ mái gỗ) + Nhà sau: 25,2m2 (cột BT đúc sẵn, nền gạch tàu) + Chuồng heo: 15,9m2.  
              + Gía khởi điểm: 239.773.764đồng (Hai trăm ba mươi chín triệu bảy trăm bảy mươi ba ngàn bảy trăm sáu mươi bốn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        29/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        08/05/2014

 
12. Quyền sử dụng đất tại ấp Đôi Ma, xã kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Nghĩa và bà Hồ Thị Thu đứng tên.
              + Diện tích đất: 14.924m2 (Đất nuôi trồng thuỷ hải sản).
              + Giá khởi điểm: 567.900.000đồng (Năm trăm sáu mươi bảy triệu chín trăm ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        29/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        08/05/2014

 
13.
Quyền sử dụng đất  và công trình xây dựng trên đất tại khu phố Lăng 2, TT Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Lan Hương đứng tên.
               + Diện tích đất: 184,7m2 (Đất ODT).
               + Nhà ở: 165m2(cột BTCT, vách tường, nền lát gạch bông).
               + Giá khởi điểm: 461.600.000đồng (Bốn trăm sáu mươi mốt triệu sáu trăm ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        29/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        08/05/2014

 
14. Quyền sử dụng đất  và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại  khu phố Lăng 1, TT vàm láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Huỳnh Thị Mỹ Ánh đứng tên.
      1. Diện tích đất thửa 265: 134,1m2 (Đất ODT)
               + Hàng rào: 45,975m2.
               + Giá khởi điểm: 193.957.432đồng (Một trăm chín mươi ba triệu chín trăm năm mươi bảy ngàn bốn trăm ba mươi hai đồng).        
      2. 01 Tàu cá biển kiểm soát TG-92907-TS
               + Chiều dài: 17,25m; Chiều rộng: 4,68m; Chiều cao mạn: 2,10m;
               + Chiều chìm: 1.60m; vật liệu vỏ bằng gỗ.
               + Giá khởi điểm: 90.300.000đồng (Chín mươi triệu ba trăm ngàn ñoàng).
      * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 284.300.000đồng (Hai trăm tám mươi bốn triệu ba trăm ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        29/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        08/05/2014

 
15. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Xóm Lưới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Hùynh Văn Đực đại diện hộ gia đình đứng tên.
               + Diện tích đất: 219m2 (Đất ODT: 76m2; Đất HNK: 143m2)
               + Nhà ở: 88,1m2 (cột BTCT, vách tường, nền gạch bông)
               + Sân ximăng: 130,9m2
               + Giá khởi điểm: 211.000.000đồng (Hai trăm mười một triệu đồng).        
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        29/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        08/05/2014

 
16. Nhà đất tại ấp Xóm Lưới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Võ Văn Giữ và bà Đoàn Thị Sơn đứng tên.
               + Diện tích : 320m2(Đất ODT).
               + Nhà ở: 110,5m2(cột BTCT, vách tường, nền lót gạch bông) .
               + Giá khởi điểm: 306.996.300đồng (Ba trăm lẻ sáu triệu chín trăm chín mươi sáu ngàn ba trăm đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        29/04/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        08/05/2014

 
17. Quyền sử dụng đất tại ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Thành Phước đứng tên.
                + Diện tích: 2.220m2 (Đất LUA).
                + Giá khởi điểm: 128.518.350đồng (Một trăm hai mươi tám triệu năm trăm mười tám ngàn ba trăm năm chục đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        05/05/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        13/05/2014

 
18. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Long Thành B, xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Huỳnh Văn Nhuận đứng tên.
                + Diện tích: 1.017,6m2 (Đất vườn).
                + Giá khởi điểm: 89.187.300đồng (Tám mươi chín triệu một trăm tám mươi bảy ngàn ba trăm đồng)
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        05/05/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        13/05/2014

 
19. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tổ 2, ấp Đồng, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Tuấn đứng tên.
                + Diện tích đất:  126,7m2 (Đất CLN).
                + Nhà ở : 79,94m2 (cột bêtông, vách tường, mái tole, nền gạch men, không trần, có khu phụ).
                + Sân bêtông + sân đan: 37,12m2.
                + Giá khởi điểm: 195.200.000đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu hai trăm ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        05/05/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        13/05/2014

 
20. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Ngọc Dung đứng tên.
                + Diện tích: 261,68m2 (Đất ONT: 242,21m2; Đất CLN: 19,47m2).
                + Giá khởi điểm: 371.424.000đồng (Ba trăm bảy mươi mốt triệu bốn trăm hai mươi bốn ngàn đồng).  
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        05/05/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        13/05/2014

 
21. Tài sản do bà Trần Thị Đỗ Uyên đứng tên bao gồm:
      Tài sản 1. Nhà đất tọa lạc tại ấp Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                + Diện tích (Thửa 35): 196m2 (Đất ở: 27,2m2; Đất lúa: 186,8m2).
                + Nhà ở: 150,4m2 (nền gạch bông + xi măng, cột BT, vách tường, mái tole)+ gác gỗ: 52m2.
       * Giá khởi điểm tài sản 1: 557.893.000đồng (Năm trăm năm mươi bảy triệu tám trăm chín mươi ba ngàn đồng).
      Tài sản 2. Nhà đất tọa lạc tại ấp Bình An, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
                + Diện tích (Thửa 1.731) : 116m2 (Đất vườn: 45m2; Đất thổ cư: 71m2).
                + Nhà ở: 70,5m2 (diện tích sử dụng: 66,6m2, nền gạch bông, cột BT, vách tường, mái tole).
      Tài sản 3. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc ấp Bình An, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
                + Diện tích (Thửa 1.732): 123m2 (Đất CLN).
                + Diện tích (Thửa 1.992): 125m2 (Đất ở: 100m2; Đất CLN: 25m2).
                + Diện tích (Thửa 1.633): 601m2 (Đất ở: : 200m2 ; Đất lúa: 401m2).
         * Giá khởi điểm tài sản 2 và 3: 388.562.000đồng (Ba trăm tám mươi tám triệu năm trăm sáu mươi hai ngàn đồng).
     ð Giá khởi điểm của tổng tài sản: 946.455.000đồng (Chín trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi lăm ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        05/05/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        13/05/2014

 
22. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tọa lạc tại Khu 1, TT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Quốc Thanh đứng tên.
                + Diện tích đất: 3.290m2 (Đất ODT: 250m2; Đất CLN: 3.040m2).
                + Nhà ở: 120m2 (Cột BTCT, vách tường, mái tole)+ Chuồng gà + Cây trồng
                + Giá khởi điểm: 421.228.000đồng (Bốn trăm hai mươi mốt triệu hai trăm hai mươi tám ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        05/05/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        13/05/2014

 
23. Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tọa lạc tại ấp Bình Nhựt, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Huỳnh Ngọc Mừng đứng tên.
                + Diện tích: 1.440m2 (Đất TLN).
                + Tường rào lưới B40 + hoa lợi trên đất.
                + Giá khởi điểm: 808.550.000đồng (Tám trăm lẻ tám triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng).
                     - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày        05/05/2014
                     - Tổ chức đấu giá                :    8h ngày        13/05/2014

 
     * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
     * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                    Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
                     Địa chỉ: Số 20, Lê Lợi, P1, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                 Điện thoại: 073.3887579DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                               Website: www.hoangvuluat.com.vn
      * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết