04:14 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tìền Giang (27 vụ)

Đăng lúc: Thứ hai - 03/11/2014 04:06 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Nhà đất toạ lạc tại số 85 Ngô Quyền, phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Loan đứng tên.
        + Diện tích đất: 25,83m2 (Đất ở).
        + Nhà ở: 65,89m2 (Nhà kiên cố B1 + lững, 02 tầng, cột BTCT, vách tường, mái tole).
        + Giá khởi điểm: 857.407.500đồng (Tám trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm lẻ bảy ngàn năm trăm đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          01/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          09/12/2014

 
2.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại khu phố 5, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Đỗ Võ Ngọc Hợp đứng tên.
   Tài sản 1. + Diện tích (thửa đất 84): 180m2 (Đất CLN).
                   + Nhà ở: 130,8m2 (cột bê tông, vách tường, mái tole, nền ciramic, trần nhựa, có khu phụ).
                   + Giá khởi điểm: 532.043.600đồng (Năm trăm ba  mươi hai triệu không trăm bốn mươi ba ngàn sáu trăm đồng).
   Tài sản 2. + Diện tích (thửa đất 100): 180m2 (Đất ở: 40m2 + Đất CLN: 140m2).
                   + Giá khởi điểm: 230.022.360đồng (Hai trăm ba mươi triệu không trăm hai mươi hai ngàn ba trăm sáu mươi đồng).
   * Giá khởi điểm của tổng tài sản: 762.065.960đồng (Bảy trăm sáu mươi hai triệu không trăm sáu mươi lăm ngàn chín trăm sáu mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          01/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          09/12/2014
 
3.
Quyền sử dụng đất tại ấp Vĩnh Qưới, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Xuân đứng tên.
        + Diện tích đất : 989,4m2 (Đất CLN: 839,4m2; Đất ở: 150m2).
        + Giá khởi điểm: 59.028.876đồng (Năm mươi chín triệu không trăm hai mươi tám ngàn tám trăm bảy mươi sáu đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          02/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          11/12/2014
 
4
. Nhà đất mặt tiền QLộ 50 tọa lạc tại ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Quốc Thông và bà Huỳnh Thị Thùy Dương đứng tên.
        + Diện tích (thửa 374): 261,89m2(Đất ONT: 174,3m2; Đất CLN: 87,59m2).
        + Diện tích (thửa 417): 286,9m2(Đất ONT: 200m2; Đất CLN: 86,9m2).
        + Công trình xây dựng: Nhà ở: 80,76m2(Móng cột BTCT, nền gạch Ceramic, vách tường, mái tole); Hàng rào: 58m2.
        + Giá khởi điểm: 687.442.000đồng (Sáu trăm tám mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi hai ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          02/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          11/12/2014
 
5.
Quyền sử dụng ñất tọa lạc tại ấp Thạnh Thới, xaõ Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Thủy Tiên đứng tên.
        + Diện tích: 732,4m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 38.064.992đồng (Ba mươi tám triệu không trăm sáu mươi bốn ngàn chín trăm chín mươi hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          02/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          11/12/2014
 
6
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Ngô Thị Điểm đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.454,6m2 (Đất ở: 300m2; Đất CLN: 1.154,6m2).
        + Nhà chính: 143,60m2(nhà trệt, móng cột BTCT, vách tường, nền ximăng).
        + Nhà phụ: 30,42m2 + Nhà vệ sinh: 2,38m2.
        + Giá khởi điểm: 283.500.000đồng (Hai trăm tám mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng).  
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          02/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          11/12/2014
 
7.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Bình Thọ Đông, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Minh Liếp đứng tên.
        + Diện tích: 6.419m2 (Đất lúa).
        + Giá khởi điểm: 375.746.890đồng (Ba trăm bảy mươi lăm triệu bảy trăm bốn mươi sáu ngàn tám trăm chín mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          02/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          11/12/2014
 
8.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Thanh Thảo đứng tên.
        + Diện tích đất: 317.4m2 (Đất ONT: 275m2; Đất CLN: 42,4m2).
        + Nhà ở : 112,42m2(móng cột bêtông, vách tường, nền ceramic, mái phirôximăng, có khu phụ).
        + Bếp gạch ceramic : 1,68m2 + Hồ vuông: 1,184m2.
        + Sân ximăng : 93,9m2 + Cột gạch ceramic: 5,975m2.
        + Giá khởi điểm: 362.505.600đồng (Ba trăm sáu mươi hai triệu năm trăm lẻ năm ngàn sáu trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          02/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          11/12/2014
 
9
. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do bà Trịnh Hoàng Mai đứng tên.
        + Diện tích đất: 434m2 (Đất ONT: 150m2; Đất CLN: 284m2)
        + Giá khởi điểm: 278.325.000đồng (Hai trăm bảy mươi tám triệu ba trăm hai mươi lăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          02/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          11/12/2014
 
10
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Bình Lạc, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Hoàng và bà Huỳnh Thị Ngọc Yến đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.070,3m2 (Đất CLN: 970,3m2; Đất ONT: 100m2).
        + Nhà chính: 49,28m2 (móng cột BTCT, mái lợp tole xi măng, vách gạch, nền xi măng) .
        + Nhà phụ: 28,56m2(móng cột BTCT, mái lợp tole xi măng, nền xi măng).
        + Mái che: 12,5m2  + Hàng rào: 108m2 + Hầm tự hoại: 2,42m2.
        + Giá khởi điểm: 159.000.000đồng (Một trăm năm mươi chín triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          02/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          11/12/2014
 
11
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Bé Em và bà Trần Thị Lệ đứng tên.
        + Diện tích đất: 197,9m2 (Đất CLN).
        + Nhà chính: 43,5m2 (móng cột BTCT, mái tole xi măng, vách tường, nền xi măng) .
        + Nhà sau: 18,36m2(cột gỗ, mái tole xi măng, nền xi măng).
        + Giá khởi điểm: 56.900.000đồng (Năm mươi sáu triệu chín trăm ngàn đồng).   
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          02/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          11/12/2014
 
12
. Nhà gắn liền với đất tại ấp ấp Bình An, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Thanh Sơn đại diện đứng tên.
        + Diện tích  : 140m2(Đất thổ cư).
        + Nhà: 105,7m2 (Cột BT, nền gạch ciramic, vách tường, trần nhựa, mái tole).
        + Giá khởi điểm: 349.105.645đồng (Ba trăm bốn mươi chín triệu một trăm lẻ năm ngàn sáu trăm bốn mươi lăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          02/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          11/12/2014
 
13
. Quyền sử dụng đất tại Bình Long, xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Mai Phước Lộc đứng tên.
        + Diện tích  : 231m2(Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 126.800.000đồng (Một trăm hai mươi sáu triệu tám trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          02/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          11/12/2014
 
14
. Tài sản do ông bà Trần Minh Hùng – Nguyễn Thị Ngọc Sương đứng tên bao gồm:
   Tài sản 1: Nhà đất tại số 300, khu phố 2, phường 10, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích: 92,10m2 (Đất ở)
        + Nhà ở: 55,20m2 (Khung BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole, trần la phong nhựa, hệ thống điện kế, thuỷ kế riêng).
        + Giá khởi điểm: 340.205.570đồng (Ba trăm bốn mươi triệu hai trăm lẻ năm ngàn năm trăm bảy mươi đồng).
   Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại phường 10, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất ở: 64,39m2(thuộc thửa 27L).
        + Diện tích đất ở: 53m2(thuộc thửa 246).
        + 05 phòng nhà trọ: 89,84m2(nền gạch ceramic, mái tole, vách tường.
        + Giá khởi điểm: 429.965.380đồng (Bốn trăm hai mươi chín triệu chín trăm sáu mươi lăm ngàn ba trăm tám mươi đồng).
   Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại phường 10, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất ở: 50m2.
        + 01 phòng nhà trọ: 46,16m2(nền gạch ceramic, mái tole, vách tường.
        + Giá khởi điểm: 131.200.676đồng (Một trăm ba mươi mốt triệu hai trăm ngàn sáu trăm bảy mươi sáu đồng).
   Tài sản 4: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại khu phố 2, phường 10, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Bùi Thị Ba đứng tên.
        + Diện tích : 348,8m2(Đất ở: 71,9m2; Đất CLN: 276,9m2).
        + Nhà ở: 117,35m2(Vách tường,mái tole, nền gạch ceramic).
        + Giá khởi điểm: 755.208.986đồng (Bảy trăm năm mươi lăm triệu hai trăm lẻ tám ngàn chín trăm tám mươi sáu đồng).
   Tài sản 5: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại khu phố 2, phường 10, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Bùi Thị Ba đứng tên.
        + Diện tích : 353,16m2(Đất CLN).
        + 13 phòng trọ: 312,4m2(Vách tường, mái tole, nền gạch ceramic).
        + Giá khởi điểm: 710.282.200đồng (Bảy trăm mười triệu hai trăm tám mươi hai ngàn hai trăm đồng)
   * Giá khởi điểm của tổng tài sản: 2.366.862.812đồng (Hai tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi hai ngàn tám trăm mười hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          08/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          16/12/2014
 
15
. Tài sản do  ông Trần Văn Phúc(Khách sạn Trường Thịnh) đứng tên bao gồm:
   Tài sản 1:  Quyền sử dụng đất và  công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 36/3 Quốc lộ 1A, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Phúc đứng tên.
        + Diện tích đất: 159,03m2(Đất ở).
        + Nhà ở: 149,47m2(01 tầng, cột bê tông, vách tường, mái tole).
        + Giá khởi điểm: 776.707.840đồng (Bảy trăm bảy mươi sáu triệu bảy trăm lẻ bảy ngàn tám trăm bốn mươi đồng).
   Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tọa lạc tại xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất(thửa 03): 1.429,1m2(Đất CLN).  
        + Giá khởi điểm: 1.649.538.675đồng (Một tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu năm trăm ba mươi tám ngàn sáu trăm bảy mươi lăm đồng).
   Tài sản 3:  Quyền sử dụng đất tọa lạc tại xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất(thửa 02): 166,2m2(Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 191.836.350đồng (Một trăm chín mươi mốt triệu tám trăm ba mươi sáu ngàn ba trăm năm mươi đồng).  
   Tài sản 4:  Quyền sử dụng đất và  công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp 8, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do Công Ty TNHH Phúc Dư đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.274,4m2 (Đất xây dựng).
        + Giá khởi điểm: 3.576.348.720đồng (Ba tỷ năm trăm bảy mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi tám ngàn bảy trăm hai mươi đồng).
        + Khách sạn 1: 154,23m2 (Móng cột BTCT, vách tường, mái ngói, nền lát gạch ceramic, cầu thang tay vịn bằng gỗ, lát gạch Ganite).
        +  Giá khởi điểm: 356.919.066đồng (Ba trăm năm mươi sáu triệu chín trăm mười chín ngàn không trăm sáu mươi sáu đồng).
        + Khách sạn 2: 1.253,88m2 (Móng cột BTCT, tường gạch, mái tole, nền lát gạch ceramic).
        +  Giá khởi điểm: 2.966.053.140đồng (Hai tỷ chín trăm sáu mươi sáu triệu không trăm năm mươi ba ngàn một trăm bốn mươi đồng).
        + Nhà tiếp dân: 61,56m2 (Móng cột BTCT, tường gạch, mái tole, nền lát gạch ceramic).
        +  Giá khởi điểm: 103.513.140đồng (Một trăm lẻ ba triệu năm trăm mười ba ngàn một trăm bốn mươi đồng)
   Tài sản 5:  Quyền sử dụng đất tọa lạc tại số 16B, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Phúc đứng tên.
        + Diện tích đất: 401,62m2(Đất ở: 142m2 + Đất CLN: 259,62m2).
        + Giá khởi điểm: 368.323.379đồng (Ba trăm sáu mươi tám triệu ba trăm hai mươi ba ngàn ba trăm bảy mươi chín đồng).
   * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 9.989.240.310đồng (Chín tỷ chín trăm tám mươi chín triệu hai trăm bốn mươi ngàn ba trăm mười đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          08/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          16/12/2014
 
16.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Thanh Sa đại diện hộ gia đình đứng tên.
        + Diện tích : 21.368,5m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 1.603.706.400đồng (Một tỷ sáu trăm lẻ ba triệu bảy trăm lẻ sáu ngàn bốn trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          08/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          16/12/2014
 
17
. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp 3, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Dê đứng tên.
        + Diện tích : 4.980m2 (Đất vườn).
        + Giá khởi điểm: 171.475.000đồng (Một trăm bảy mươi mốt triệu bốn trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          08/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          16/12/2014
 
18
. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại ấp Bình Khương 1, xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Nhân đứng tên.
        + Diện tích đất: 163.4m2 (Đất ONT: 156.1m2; Đất CLN: 7.3m2).
        + Diện tích đất: 79.6m2 (Đất ONT: 79.4m2; Đất CLN: 0.2m2).
        + Diện tích đất: 224m2 (Đất ONT: 196.7m2; Đất CLN: 27.3m2).
        + Tài sản gắn liền trên đất là nhà ở.
        + Giá khởi điểm: 253.723.775đồng (Hai trăm năm mươi ba triệu bảy trăm hai mươi ba ngàn bảy trăm bảy mươi lăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          08/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          16/12/2014
 
19
. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Phú Long, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Thành đứng tên.
        + Diện tích đất: 4.824,3m2.
        + Nhà chính: 145,9m2( cột BTCT, mái tole, vách tường, nền xi măng).
        + Nhà phụ: 34,5m2
        + Giá khởi điểm: 995.018.000đồng (Chín trăm chín mươi lăm triệu không trăm mười tám ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          08/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          16/12/2014
 
20
. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất toạ lạc tại ấp 4, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Lê Thị Khiếm đứng tên.
        + Diện tích : 453m2.                                                       
        + Nhà ở thô sơ(cột đòn, tay gỗ tạm, nền gạch tàu, vách tole).
        + Giá khởi điểm: 250.000.000đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          08/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          16/12/2014
 
21
. Quyền sử dụng đất tại ấp Song Thạnh, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do bà Phan Thị Yên đứng tên.
        + Diện tích  : 1.700m2(Đất lúa).
        + Giá khởi điểm: 204.000.000đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          08/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          16/12/2014
 
22
. Tài sản thuộc xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bao gồm:
   Tài sản 1: Quyền sử dụng đất  và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Đinh Văn Dũng đứng tên.
        + Diện tích đất: 299m2 (Đất ONT: 201m2; Đất CLN: 98m2).
        + Nhà chính: 60,3m2(móng cột BTCT, tường gạch, nền lát gạch ceramic, mái ngói) + Nhà xe: 14,5m2.
        + Nhà phụ: 80m2(01 tầng, nhà xưởng, móng cột BTCT, tường gạch, nền bêtông lát gạch men, mái lợp tole).
        + Giá khởi điểm: 960.472.644đồng (Chín trăm sáu mươi triệu bốn trăm bảy mươi hai ngàn sáu trăm bốn mươi bốn đồng).
   Tài sản 2: Quyền sử dụng đất  và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Đinh Quốc Phong đứng tên.
        + Diện tích đất : 413m2 (Đất ONT: 186,7m2; Đất CLN: 226,3m2)
        + Nhà xưởng: 198m2(01 tầng, móng cột BTCT, nền bê tông xi măng, mái tole)
        + Giá khởi điểm: 1.098.383.785đồng (Một tỷ không trăm chín mươi tám triệu ba trăm tám mươi ba ngàn bảy trăm tám mươi lăm đồng).
   * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 2.058.900.000đồng (Hai tỷ không trăm năm mươi tám triệu chín trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          08/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          16/12/2014
 
23
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Thạnh Phong, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Phúc Hậu và bà Nguyễn Thị Thanh Bình đứng tên.
        + Diện tích đất: 3.789,80m2 .
        + Công trình xây dựng trên đất: 1.273,75 m2(Nhà xưởng: 784,82 m2; Nhà làm việc: 33,33m2; Hàng rào: 455,60m2)
        + Giá khởi điểm: 2.167.000.000đồng (Hai tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          08/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          16/12/2014
       
24.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất do ông Phạm Quốc Bửu đứng tên.
   Tài sản 1. Tọa lạc ấp 1, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích thửa đất 1554: 119,8m2 (Đất ở + Đất CLN).
        + Diện tích thửa đất 996: 1.839m2 (Đất CLN) + Cây trồng trên đất.
        + Giá khởi điểm: 155.709.325đồng (Một trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm lẻ chín ngàn ba trăm hai mươi lăm đồng).
   Tài sản 2. Tọa lạc tại ấp 4, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích thửa đất 1358: 4.019m2 (Đất CLN).
        + Diện tích thửa đất 1360: 2.484m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 245.876.567đồng (Hai trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi sáu ngàn năm trăm sáu mươi bảy đồng).
   * Giá khởi điểm của tổng tài sản: 401.585.892đồng (Bốn trăm lẻ một triệu năm trăm tám mươi lăm ngàn tám trăm chín mươi hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          08/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          16/12/2014
 
25
. Nhà đất tại ấp Ngãi Lợi, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Hoàng đứng tên .
        + Diện tích đất: 133,9m2 (Đất ONT).
        + Nhà chính: 50,4m2(nền gạch tàu + xi măng, vách tole, cột gỗ, mái tole + tole thiết).
        + Giá khởi điểm của tài sản: 188.105.225đồng (Một trăm tám mươi tám triệu một trăm lẻ năm ngàn hai trăm hai mươi lăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          08/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          16/12/2014
 
26
. Nhà đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do bà Hoàng Mộng Thuý và bà Phạm Thị Bê đứng tên.
   Tài sản 1: Nhà đất thuộc thửa 1757 tại số 459/2 ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 220,5m2 (Đất ONT: 217,7; Đất CLN:2,8m2)  
        + Nhà ở: 220,5m2(nền gạch hoa, vách tường, cột bêtông, mái tole)
   Tài sản 2: Quyền sử dụng đất + quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất thuộc thửa 397.
        + Diện tích đất SXKD: 1.052,3m2 ; Diện tích đất CHN: 154,2m2
        + Nhà xưởng: 397,99(tường gạch, cửa sắt + kính, nền ximăng, mái tole)
        + Giá khởi điểm của tổng tài sản: 935.358.125đồng (Chín trăm ba mươi lăm triệu ba trăm năm mươi tám ngàn một trăm hai mươi lăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          08/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          16/12/2014
 
27
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Ngô Đình Hay và bà Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.134,6m2 (Đất ONT: 304,3m2; Đất CLN: 830,3m2).
        + Nhà chính: 334,2m2(01trệt + 01 lầu, móng cột BTCT, vách tường, nền gạch men, mái ngói)
        + Hàng rào: 144m2 + Cây trồng trên đất.                        
        + Giá khởi điểm: 2.003.200.000đồng (Hai tỷ không trăm lẻ ba triệu hai trăm ngàn đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày          08/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá                :  08h ngày          16/12/2014

 
   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                            Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
               Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                          Điện thoại: 073.3887579DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                                        Website: www.hoangvuluat.com.vn
   * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% - 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết