02:55 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tìền Giang (27 vụ)

Đăng lúc: Thứ tư - 12/11/2014 04:14 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất tại ấp 5, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang do ông Phan Quang Nhựt, Phan Quang Nhường, Phan Quang Nhu và bà Hồ Thị Linh đứng tên.
        + Diện tích đất: 172.718m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 4.818.832.200đồng (Bốn tỷ tám trăm mười tám triệu tám trăm ba mươi hai ngàn hai trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      08/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      16/12/2014   

 
2. Nhà đất + cây trồng trên đất tại ấp Bình Tạo A, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Phan Văn Dũng đứng tên.
        + Diện tích: 1.545,5m2(Đất ở: 294,4m2; Đất CLN: 1.251,1m2).
        + Nhà ở 1: 154,67m2 + sàn lững.
        + Nhà ở 2: 143,9m2                               
        + Nhà ở 3(5 căn nhà trọ): 359,37m2
        + Nhà trọ 4: 37,81m2
        + Giá khởi điểm: 3.538.940.445đồng (Ba tỷ năm trăm ba mươi tám triệu chín trăm bốn mươi ngàn bốn trăm bốn mươi lăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
3.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại  ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Thanh đứng tên.
        + Diện tích đất: 7.303,7m2(Đất ONT: 180m2; Đất CLN: 7.123,7m2)
        + Giá khởi điểm: 911.640.000đồng (Chín trăm mười một triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
4.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc số 174 Ấp Bắc, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Bảy và bà Lê Thị Phấn đứng tên.
        + Diện tích đất:  121,02m2 (Đất ở).
        + Nhà kiên cố : 166,96m2 (01 trệt + 01 lầu, móng cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch, có trần).
        + Nhà bán kiên cố: 29,93m2 (cột bêtông, vách tường, mái tole, nền gạch, có trần).
        + Giá khởi điểm: 1.163.714.000đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm mười bốn ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
5.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp Mỹ Quới, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Hợp đứng tên.
        + Diện tích đất CLN: 1.182,9m2 (Thửa 1417).
        + Diện tích đất CHN: 1.434,7m2 (Thửa 1418).
        + Giá khởi điểm: 139.632.931đồng (Một trăm ba mươi chín triệu sáu trăm ba mươi hai ngàn chín trăm ba mươi mốt đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
6
. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Huỳnh Thị Liên đứng tên.
        + Diện tích : 5.283,5m2 (đất CLN).             
        + Giá khởi điểm: 435.540.560đồng (Bốn trăm ba mươi lăm triệu năm trăm bốn mươi ngàn năm trăm sáu mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
7.
Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp An Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Huỳnh Thị Liên đứng tên.
        + Diện tích(thửa 436) : 2.592,1m2 (đất CLN).  
        + Giá khởi điểm: 134.452.500đồng (Một trăm ba mươi bốn triệu bốn trăm năm mươi hai ngàn năm trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
8.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp Mỹ Long, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Phớt đứng tên.
        + Diện tích: 1.032m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 121.010.305đồng (Một trăm hai mươi mốt triệu không trăm mười ngàn ba trăm lẻ năm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
9.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại ấp 4, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Du đứng tên.
        + Diện tích đất: 571m2(Đất ONT: 50m2; Đất HNK: 521m2).
        + Nhà ở chính: 83,54m2(cột bêtông, vách tường, mái firo ximăng, nền gạch bông).
        + Nhà phụ: 14,45m2(cột bêtông, vách tường, mái firo ximăng, nền ximăng).
        + Nhà bếp: 12,58m2(cột gỗ, vách thiếc, nền ximăng) + Nhà vệ sinh: 3,23m2.
        + Giá khởi điểm: 298.000.000đồng (Hai trăm chín mươi tám triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
10.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Tám và bà Lê Mộng Thường đứng tên.
        + Diện tích: 347m2 (Đất ONT: 150m2 ; Đất CLN: 208m2).
        + Nhà ở: 82,53m2(móng cột bêtông, vách tường, mái fibro ximăng, nền gạch ceramic, có khu phụ, không trần)
        + Nhà tạm: 33,8m2 + Mái che: 7,25m2                                                                             
        + Tường xây: 9,54m2 + Hàng rào: 63,357m2
        + Giá khởi điểm: 400.000.000đồng (Bốn trăm triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
11
. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tại ấp Tân Thành 1, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Võ Văn Lưỡng và bà Hồ Ngọc Thanh đứng tên.
        + Diện tích: 1.347m2 (Đất lúa hiện tại nuôi trồng thuỷ sản).                  
        + Giá khởi điểm: 48.000.000đồng (Bốn mươi tám triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
12.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Vương Ngọc Lâm đứng tên.
        + Diện tích: 419m2(Đất CLN).
        + Nhà chính: 124,8m2(móng cột bê tông, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic, không trần, có khu phụ).
        + Nhà phụ: 45m2(móng cột bê tông, mái tole, nền xi măng).
        + Sân đan: 78,3m2.
        + Cát đôn nền nhà chính: 37,4m2.
        + Giá khởi điểm: 392.461.160đồng (Ba trăm chín mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi mốt ngàn một trăm sáu mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
13
. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tại ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Kim Dung đứng tên.
        + Diện tích đất: 657m2 (đất CLN)
        + Giá khởi điểm: 91.234.000đồng (Chín mươi mốt triệu hai trăm ba mươi bốn ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
14
. Quyền sử dụng đất và hoa màu trên đất tọa lạc tại ấp Phú Hữu, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Lê Hữu Lành đứng tên.
        + Diện tích đất : 30.347m2 (Đất ao).
        + Giá khởi điểm: 606.940.000đồng (Sáu trăm lẻ sáu triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
15.
Quyền sử dụng đất tại ấp Bà Từ, xã  Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Huỳnh Ngọc Mừng đứng tên.
        + Diện tích: 6.853,5m2 (Đất ao).                                                         
        + Giá khởi điểm: 206.000.000đồng (Hai trăm lẻ sáu triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
16
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 36 Ấp Bắc, phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Hữu Thành và bà Phạm Thị Minh Huệ đứng tên.
        + Diện tích đất: 96,33m2(Đất ODT).
        + Nhà ở: 157,32m2(01 trệt + 01 lầu, cột bêtông, vách tường chung, mái ngói, nền gạch men, có trần, có khu phụ, có hệ thống thủy kế và điện kế riêng). Diện tích xây dựng: 79,17m2.
        + Giá khởi điểm: 4.791.609.050đồng (Bốn tỷ bảy trăm chín mươi mốt triệu sáu trăm lẻ chín ngàn không trăm năm mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014    
 
17
. Quyền sử dụng đất (đất ở) tọa lạc tại khu phố 9, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Ngô Văn Minh và bà Võ Thị Đức Minh đứng tên.
        + Diện tích đất: 56,7m2
        + Giá khởi điểm: 97.898.932đồng (Chín mươi bảy triệu tám trăm chín mươi tám ngàn chín trăm ba mươi hai đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
18.
Nhà đất toạ lạc tại ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Dương Thị Thuý Nga và ông Nguyễn Văn Hạng đứng tên.
        + Diện tích đất: 394,2m2 (Đất ở: 307,2m2; Đất CLN: 87m2).
        + Nhà ở: 165,85m2 (Cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic).
        + Giá khởi điểm: 381.282.202đồng (Ba trăm tám mươi mốt triệu hai trăm tám mươi hai ngàn hai trăm lẻ hai đồng).    
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
19
. Nhà đất tọa lạc tại số 295D, Nguyễn  Văn Giác, phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Lộc đứng tên.
        + Diện tích đất: 161,26m2 (Đất CLN).
        + Nhà ở: 121,19m2 (mái tole, trần la phong, nền gạch men, vách tường chung + riêng, cửa kính + sắt) + Mái che: 22m2.
        + Giá khởi điểm: 384.728.916đồng (Ba trăm tám mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi tám ngàn chín trăm mười sáu đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
 20
. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Hồng đứng tên.
        + Diện tích: 1.781,6m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 330.117.876đồng (Ba trăm ba mươi triệu một trăm mười bảy ngàn tám trăm bảy mươi sáu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      09/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      19/12/2014   
 
21
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 123 Trần Nguyên Hãn, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 4.796,3m2(Đất ONT: 4.050,9m2 + Đất CLN: 745,4m2)            
        + Nhà ở: 497,4m2(cấp IV, 03 tầng, khung + sàn BTCT, vách tường riêng, mái ngói, nền gạch) .
        + Nhà xưởng: 1.364,47m2(01 tầng, khung sắt, vách tường riêng, mái tole, nền xi măng) .
        + Giá khởi điểm: 23.262.650.000đồng (Hai mươi ba tỷ hai trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm năm chục ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      15/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      23/12/2014   
 
22.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại số 1046 Trần Hưng Đạo. khu phố 3, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Ngọc Yến đứng tên.
        + Diện tích đất:  108,3m2 (Đất CLN).
        + Nhà ở: 89,11m2 (cột bêtông, vách tường riêng, mái tole, nền gạch men).   
        + Giá khởi điểm: 221.000.000đồng (Hai trăm hai mươi mốt triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      15/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      23/12/2014   


23. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại khu phố 10, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Thủy đứng tên.
        + Diện tích đất: 92m2(Đất CLN). 
        + Nhà ở : 77,7m2(cột gỗ + bêtông, vách tường , mái tole, nền ximăng).
        + Tường rào: 24,5m2 + Hàng rào: 15,3m2.
        + Sân xi măng: 14,3m2.
        + Giá khởi điểm: 186.211.066đồng (Một trăm tám mươi sáu triệu hai trăm mười một ngàn không trăm sáu mươi sáu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      15/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      23/12/2014   
 

24. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại số 99/9 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Lưu Hoàng Trực và bà Phan Thị Hoài Thanh đứng tên.
        + Diện tích đất: 190,6m2(Đất ODT).      
        + Nhà ở : 269,1m2(01 trệt + 01 lầu, cột BTCT, vách tường, mái tole, có trần, có khu phụ).
        + Vách tường rào: 25,74m2 + Sân gạch men: 19,46m2.
        + Sân xi măng: 50,62m2.
        + Cổng rào: 6,78m2 + Hàng rào: 56,58m2.
        + Giá khởi điểm: 1.371.281.450đồng (Một tỷ ba trăm bảy mươi mốt triệu hai trăm tám mươi mốt ngàn bốn trăm năm mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      15/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      23/12/2014   
 
25
. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn  liền trên đất tọa lạc tại khu phố 1, phường 3, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ông Đoàn Văn Thơ đứng tên.
        +  Diện tích :757m2(Đất thổ cư: 265; Đất CLN: 492m2);
        + Nhà ở: 110m2(Cột bê tông, vách tường, mái ngói + tole tip rô, nền gạch bông + xi măng).
        + Giá khởi điểm: 1.848.000.000đồng (Một tỷ tám trăm bốn mươi tám triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      15/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      23/12/2014   
 
26.
Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tọa lạc tại Khu 1, TT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Quốc Thanh đứng tên.
        + Diện tích đất: 3.290m2 (Đất ODT: 250m2; Đất CLN: 3.040m2).
        + Nhà ở: 120m2 (Cột BTCT, vách tường, mái tole)+ Chuồng gà + Cây trồng.
        + Giá khởi điểm: 372.781.000đồng (Ba trăm bảy mươi hai triệu bảy trăm tám mươi mốt ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      15/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      23/12/2014   
 

27. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tại số 361 Nguyễn Thị Thập, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Quốc Dũng và bà Hồ Thị Ngọc Lan đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.797,8m2(Đất CLN: 1.490,2m2 + Đất ODT: 307,6m2 )        
        + Nhà chính : 644m2(khung + sàn BTCT, vách tường , mái ngói, nền gạch men).
        + Nhà xe : 78,1m2(cột bê tông, vách tường , mái tole, nền xi măng).
        + Tường rào: 84,9m2 + Hàng rào: 43,95m2 + Cổng rào: 27,28m2.
        + Sân bê tông: 694,1m2.
        + Nhà phụ + nhà kho : 168,42m2 (cột bê tông, vách tole , mái tole, nền xi măng).
        + Giá khởi điểm: 17.403.000.000đồng (Mười bảy tỷ bốn trăm lẻ ba triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      15/12/2014    
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày      23/12/2014  
 
 
   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                      Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
           Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                     Điện thoại: 073.3887579DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                                 Website: www.hoangvuluat.com.vn
   * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% - 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết