04:17 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tìền Giang ( 28 vụ)

Đăng lúc: Thứ sáu - 12/06/2015 23:06 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
      Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Tài sản do hộ ông Phùng Văn Rực đứng tên tọa lạc tại ấp 2, xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang bao gồm:
   Tài sản 1. Quyền sử dụng đất tại ấp 2, xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất(thửa 86): 2.728,8m2(Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 172.896.768 đồng (Một trăm bảy mươi hai triệu tám trăm chín mươi sáu ngàn bảy trăm sáu mươi tám đồng).
   Tài sản 2. Quyền sử dụng đất tại ấp 2, xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất(thửa 270): 1.384,5m2(Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 86.300.500đồng (Tám mươi sáu triệu ba trăm ngàn năm trăm đồng).
   Tài sản 3. Quyền sử dụng đất tại ấp 2, xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất(thửa 256): 1.819,8m2(Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 113.041.694đồng (Một trăm mười ba triệu không trăm bốn mươi mốt ngàn sáu trăm chín mươi bốn đồng).
   Tài sản 4. Quyền sử dụng đất tại ấp 2, xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất(thửa 121): 1.264m2(Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 124.465.108đồng (Một trăm hai mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi lăm ngàn một trăm lẻ tám đồng).
   * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 496.704.070đồng (Bốn trăm chín mươi sáu triệu bảy trăm lẻ bốn ngàn không trăm bảy mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        06/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        14/07/2015
 
2
. Tài sản thuộc xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bao gồm:
   Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Đinh Văn Dũng đứng tên.
        + Diện tích đất: 299m2 (Đất ONT: 201m2; Đất CLN: 98m2).
        + Nhà chính: 60,3m2(móng cột BTCT, tường gạch, nền lát gạch ceramic, mái ngói)+ Nhà xe: 14,5m2.
        + Nhà phụ: 80m2(01 tầng, nhà xưởng, móng cột BTCT, tường gạch, nền bêtông lát gạch men, mái lợp tole).
        + Giá khởi điểm: 761.519.593đồng (Bảy trăm sáu mươi mốt triệu năm trăm mười chín ngàn năm trăm chín mươi ba đồng).
   Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Đinh Quốc Phong đứng tên.
        + Diện tích đất : 413m2 (Đất ONT: 186,7m2; Đất CLN: 226,3m2).
        + Nhà xưởng: 198m2(01 tầng, móng cột BTCT, nền bê tông xi măng, mái tole).
        + Giá khởi điểm: 885.600.407đồng (Tám trăm tám mươi lăm triệu sáu trăm ngàn bốn trăm lẻ bảy đồng).
   * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 1.647.120.000đồng (Một tỷ sáu trăm bốn mươi bảy triệu một trăm hai mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        06/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        16/07/2015
 
3.
Tài sản do ông Đoàn Văn Trí và bà Nguyễn Minh Cảnh đứng tên bao gồm:
   Tài sản 1. Quyền sử dụng đất và hoa lợi trên đất tọa lạc tại ấp Long Thới, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 5.148,5m2(Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 450.160.522đồng(Bốn trăm năm mươi triệu một trăm sáu mươi ngàn năm trăm hai mươi hai đồng).
   Tài sản 2. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Long Thới, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
        + Diện tích đất: 500m2(Đất CLN).
        + Nhà ở: 114,2m2(cột BTCT, vách tường, mái toel, nền gạch men).
        + Giá khởi điểm: 310.860.000đồng (Ba trăm mười triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        06/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        16/07/2015
 
4.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Ngô Đình Hay và bà Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.134,6m2 (Đất ONT: 304,3m2; Đất CLN: 830,3m2).
        + Nhà chính: 334,2m2(01trệt + 01 lầu, móng cột BTCT, vách tường, nền gạch men, mái ngói).
        + Hàng rào: 144m2 + Cây trồng trên đất.
        + Giá khởi điểm: 1.602.389.000đồng (Một tỷ sáu trăm lẻ hai triệu ba trăm tám mươi chín ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        06/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        16/07/2015
 
5
. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Mỹ Trung, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Trần Thị Mỹ Hạnh đứng tên.
        + Diện tích đất: 125m2 (Đất CLN).  
        + Giá khởi điểm: 64.953.900đồng (Sáu mươi bốn triệu chín trăm năm mươi ba ngàn chín trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        06/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        16/07/2015
 
6
. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Hậu Phú 2, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Khoái đứng tên.
        + Diện tích(thửa 730): 967m2(Đất CLN + ONT).
        + Giá khởi điểm: 172.499.045đồng(Một trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm chín mươi chín ngàn không trăm bốn mươi lăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        06/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        16/07/2015
 
7
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Bé Em và bà Trần Thị Lệ đứng tên.
        + Diện tích đất: 197,9m2 (Đất CLN).
        + Nhà chính: 43,5m2 (móng cột BTCT, mái tole xi măng, vách tường, nền xi măng) .
        + Nhà sau: 18,36m2(cột gỗ, mái tole xi măng, nền xi măng).
        + Giá khởi điểm: 54.055.000đồng (Năm mươi bốn triệu không trăm năm mươi lăm ngàn đồng).   
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        06/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        16/07/2015
 
8.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Văn Bảy và bà Lê Thị Nga đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 367): 434,05m2 (Đất CLN: 284,05m2 + Đất ONT: 150m2).
        + Giá khởi điểm: 123.000.000đồng (Một trăm hai mươi ba triệu đồng).   
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        06/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        16/07/2015
 
9
. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tại ấp Tân Thành 1, xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Võ Văn Lưỡng và bà Hồ Ngọc Thanh đứng tên.
        + Diện tích: 1.347m2 (Đất lúa hiện tại nuôi trồng thuỷ sản).                  
        + Giá khởi điểm: 36.000.000đồng(Ba mươi sáu triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        06/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        16/07/2015
 
10
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Tám và bà Lê Mộng Thường đứng tên.
        + Diện tích: 347m2 (Đất ONT: 150m2; Đất CLN: 208m2).
        + Nhà ở: 82,53m2(móng cột bêtông, vách tường, mái fibro ximăng, nền gạch ceramic, có khu phụ, không trần)
        + Nhà tạm: 33,8m2 + Mái che: 7,25m2
        + Tường xây: 9,54m2 + Hàng rào: 63,357m2
        + Giá khởi điểm: 300.000.000đồng (Ba trăm triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        06/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        16/07/2015
 
11
. Quyền sử dụng đất tại ấp Bà Tiên 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Thanh Bình đứng tên.
        + Diện tích: 8.003m2 (Đất CLN).                                                        
        + Giá khởi điểm: 332.000.000 đồng(Ba trăm ba mươi hai triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        06/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        16/07/2015
 
12
. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Thanh Sa đại diện hộ gia đình đứng tên.
        + Diện tích: 21.368,5m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 1.603.706.400đồng (Một tỷ sáu trăm lẻ ba triệu bảy trăm lẻ sáu ngàn bốn trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        06/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        16/07/2015
 
13
. Quyền sử dụng đất tại ấp Bình Cách, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Trương Thị Thủy đứng tên.
        + Diện tích(thửa 180): 1.245,2m2 (Đất CLN: 1.095,2m2; Đất ONT: 150m2).
        + Gíá khởi điểm: 1.262.365.074đồng (Một tỷ hai trăm sáu mươi hai triệu ba trăm sáu mươi lăm ngàn không trăm bảy mươi bốn đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        06/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        16/07/2015
 
14
. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Mỹ Phúc, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Đặng Thanh Đông đứng tên.
        + Diện tích: 5.767,1m2 (Đất Lúa).
        + Giá khởi điểm: 409.000.000đồng (Bốn trăm lẻ chín triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        13/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        21/07/2015
 
15.
Quyền sử dụng đất tại ấp Mỹ Trinh A, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Dư đại diện hộ gia đình đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 99): 6.652,7m2 (Đất HNK).
        + Giá khởi điểm: 463.993.892đồng (Bốn trăm sáu mươi ba triệu chín trăm chín mươi ba ngàn tám trăm chín mươi hai đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        13/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        21/07/2015
 
16.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tại ấp 3, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Chi đại diện hộ gia đình đứng tên.
        + Diện tích đất: 668m2 (Đất CLN).
        + Chuồng trại: 63,25m2 (cột bê tông, vách tường lửng, mái lá, nền xi măng).
        + Giá khởi điểm: 72.035.000đồng(Bảy mươi hai triệu không trăm ba mươi lăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        13/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        21/07/2015
 

 
17.
Quyền sử dụng đất  và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Song Thạnh, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Văn Lùng đứng tên.
        + Diện tích: 719m2 (Đất CLN).
        + Nhà ở: 244,27m2(móng, cột, sàn BTCT, vách tường, mái ngói, nền gạch ceramic).
        + Nhà kho sấy lúa: 464m2(cột BTCT, vách tường lửng, mái tole ximăng, nền ximăng).
        + Mái che cặp lộ: 31,9m2 + Mái che nhà trước: 82,65m2.
        + Phần nền gạch ceramic nhà kho sấy lúa: 73,72m2.
        + Cổng rào: 18,24m2 + Hồ nước tròn liền đáy có nắp: 8,14m2.
        + Hàng rào bao quanh khu đất: 169,62m2 + Khuôn bếp bê tông: 5,7m2.
        + Gạch dán tường: 108,08m2 + Trạm điện trung thế 3 pha(45KVA).    
        + Giá khởi điểm: 3.098.538.000đồng (Ba tỷ không trăm chín mươi tám triệu năm trăm ba mươi tám ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        13/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        21/07/2015
 
18.
Quyền sử dụng đất, cây trồng trên đất và hệ thống tưới tiêu tọa lạc tại ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Thành Luông đứng tên.
        + Diện tích: 1.477m2(Đất CLN).
        + Hệ thống tưới tiêu:
              + Ống nhựa Bình Minh phi 200: 85,5m
              + Ống nhựa Bình Minh phi 42: 68,5m
              + Ống nhựa Bình Minh phi 27: 156,8m
              + Béc phun không xoay: 116 cái
        + Giá khởi điểm: 365.861.200đồng (Ba trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm sáu mươi mốt ngàn hai trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        13/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        21/07/2015
 

19. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp 1, xã Tân Bình, huyện Cai Lậy, tænh Tieàn Giang(nay thuộc phường 1, thị xã Cai Lậy) do ông Lý Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 74): 726,2m2(Đất ở: 300m2; Đất CLN: 426,2m2).
        + Giá khởi điểm: 1.319.235.120đồng (Một tỷ ba trăm mười chín triệu hai trăm ba mươi lăm ngàn một trăm hai mươi đồng). 
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        13/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        21/07/2015
 
20.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Long Mỹ, xã Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ông Phan Thanh Hồng và bà Lê Thị Thu Dung đứng tên.
        + Diện tích đất: 150m2 (Đất CLN: 100m2 + Đất ONT: 50m2)
        + Giá khởi điểm: 36.436.400đồng (Ba mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi sáu ngàn bốn trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        13/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        21/07/2015
 
21.
Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Vạn Thành, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Tài đại diện hộ gia đình đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 406): 1.200m2 (Đất lúa).
        + Giá khởi điểm: 78.222.000đồng (Bảy mươi tám triệu hai trăm hai mươi hai ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        13/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        21/07/2015
 
22.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toïa laïc taïi aáp Ninh Đồng, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Thanh Hùng đứng tên.
        + Diện tích thửa 177: 1.250m2 (Đất CLN: 1.050m2; Đất ONT: 200m2).
        + Nhà chính: 128,74m2 (móng cột BTCT, đỡ mái bằng gỗ quy cách, vách tường, mái lợp tole ximăng, nền ximăng).
        + Nhà sau: 19,68m2 (móng cột BTCT, đỡ mái bằng gỗ quy cách, vách tường, mái lợp tole ximăng, nền ximăng).
        + Giá khởi điểm: 294.804.107đồng (Hai trăm chín mươi bốn triệu tám trăm lẻ bốn ngàn một trăm lẻ bảy đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        13/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        21/07/2015
 
23.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Thiện Vinh và bà Trần Thị Thiền đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 39): 600m2 (Đất ở: 100m2 + Đất CLN: 500m2).
        + Giá khởi điểm: 85.500.000đồng (Tám mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng).    
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        13/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        21/07/2015
 
24.
Quyền sử dụng đất tại ấp Vĩnh Qưới, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Xuân đứng tên.
        + Diện tích đất: 989,4m2 (Đất CLN: 839,4m2; Đất ở: 150m2).
        + Giá khởi điểm: 50.469.689đồng (Năm mươi triệu bốn trăm sáu mươi chín ngàn sáu trăm tám mươi chín đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        13/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        21/07/2015
 
25.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc 48/2 Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 10, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Hữu Thiện và bà Phạm Thị Lệ Dung đứng tên.
        + Diện tích đất:  97m2 (Đất ở).
        + Nhà ở: 131,38m2 (01 trệt, 01 lầu, cột BTCT, vách tường, mái tole).
        + Hàng rào: 28,71m2.
        + Sân xi măng: 33,3m2.
        + Giá khởi điểm: 668.678.400đồng (Sáu trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm bảy mươi tám ngàn bốn trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày        13/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày        21/07/2015

26
. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Hoa đứng tên.
        + Diện tích đất: 613,9m2 (Đất CLN)(trong đó có 167m2 đất nằm trong HLLG).
        + Giá khởi điểm: 871.521.688đồng (Tám trăm bảy mươi mốt triệu năm trăm hai mươi mốt ngàn sáu trăm tám mươi tám đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày         13/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày         23/07/2015
 
27
. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 7, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Thanh Tùng đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.094m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 289.095.236đồng (Hai trăm tám mươi chín triệu không trăm chín mươi lăm ngàn hai trăm ba mươi sáu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày         13/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày         23/07/2015
 
28.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Hòa Quới, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Thanh Tòng đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 690): 473m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 40.440.000đồng (Bốn mươi triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá: 16h ngày         20/07/2015
                      - Tổ chức đấu giá:                08h ngày         28/07/2015
 

   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                      Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
           Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                     Điện thoại: 073.3887579DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                                  Website: www.hoangvuluat.com.vn
   * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% - 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết