03:04 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang (33 vụ)

Đăng lúc: Thứ tư - 12/08/2015 20:59 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1
. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất toạ lạc tại ấp 4, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Lê Thị Khiếm đứng tên.
      + Diện tích: 453m2(Đất Q + T).
      + Nhà ở thô sơ(cột đòn, tay gỗ tạm, nền gạch tàu, vách tole).
      + Giá khởi điểm: 237.500.000đồng (Hai trăm ba mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      31/08/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      08/09/2015
 
2.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp 3, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Ngô Thị Ngọc Ánh đứng tên.
      + Diện tích(thửa 2913): 298m2(Đất ONT).
      + Diện tích(thửa 2912): 329m2(Đất CLN).
      + Nhà ở: 510m2 (01 trệt + 01 lầu, khung, cột, sàn BTCT, vách tường, mái ngói, nền lát gạch men).
      + Giá khởi điểm: 3.686.950.000đồng (Ba tỷ sáu trăm tám mươi sáu triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      31/08/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      08/09/2015
 
3.
Quyền sử dụng đất và hoa lợi trên đất tọa lạc tại ấp Bình, xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Nguyên và ông Nguyễn Hoà An đứng tên.             
      + Diện tích thửa đất 1981: 2.038m2 (Đất CLN).
      + Diện tích thửa đất 217: 2.809m2 (Đất CLN).
      + Giá khởi điểm: 129.180.000đồng (Một trăm hai mươi chín triệu một trăm tám mươi ngàn đồng).            
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      31/08/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      08/09/2015
 

4. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Hòa Thơm, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Lê Thị Nhỏ đứng tên.
      + Diện tích đất: 1.672,44m2 (Đất CLN: 1.420,4m2;  Đất ở: 180,54m2; Đất ao: 71,5m2).      
      + Nhà ở: 106,10m2(cột bêttông, vách tường, mái tole).
      + Giá khởi điểm: 1.607.971.500đồng (Một tỷ sáu trăm lẻ bảy triệu chín trăm bảy mươi mốt ngàn năm trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      31/08/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      08/09/2015
 

5. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Bình Lợi, xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Bé Tư đứng tên.
      + Diện tích đất: 1,875.7m2 (Đất trồng cây hàng năm).
      + Giá khởi điểm: 1.181.691.000đồng (Một tỷ một trăm tám mươi mốt triệu sáu trăm chín mươi mốt ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      31/08/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      08/09/2015

 
6. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Quan đứng tên.
      + Diện tích đất: 1.562,4m2 (Đất CLN).          
      + Giá khởi điểm: 130.417.480đồng (Một trăm ba mươi triệu bốn trăm mười bảy ngàn bốn trăm tám mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      31/08/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      08/09/2015

 
7. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp đường khu phố 3, Ô 1, khu 2, TT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo đứng tên.
      + Diện tích đất(thửa 175): 84,27m2 (Đất ODT).
      + Nhà ở: 151,2m2 (móng, cột, sàn BTCT, vách tường, mái BTCT).
      + Diện tích đất(thửa 176): 84,20m2 (Đất ODT).
      + Nhà ở: 151,2m2 (móng, cột, sàn BTCT, vách tường, mái BTCT).
      + Giá khởi điểm: 1.374.282.000đồng (Một tỷ ba trăm bảy mươi bốn triệu hai trăm tám mươi hai ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      31/08/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      08/09/2015

 
8. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Lê Thị Hóa đứng tên.
      + Diện tích đất: 168,9m2 (Đất ONT).
      + Diện tích đất(thửa 71): 114m2 (Đất ODT).
      + Nhà ở 01: 115,44m2 (Móng cột BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole xi măng).
      + Nhà ở 02: 26,52m2 (Móng cột BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole xi măng).
      + Mái che: 38,88m2 + Cổng rào: 7,68m2 + Hàng rào: 34,8m2.
      + Giá khởi điểm: 685.020.000đồng (Sáu trăm tám mươi lăm triệu không trăm hai mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      31/08/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      08/09/2015

 
9. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại số 100 Ô 4, khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đứng tên.
      + Diện tích đất(thửa 06): 710m2 (Đất CLN).
      + Diện tích đất(thửa 71): 114m2 (Đất ODT).
      + Nhà ở 01: 126m2 (cột bê tông, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole).
      + Nhà ở 02: 35,26m2 (cột bê tông, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole).
      + Nhà ở 03: 122,46m2 (cột bê tông, vách tường + tole, nền gạch ceramic, mái ngói + tole).
      + Nhà bếp: 6,16m2 + Nhà tắm: 3,38m2.
      + Mái che: 42m2 + Mái che: 34,59m2 + Hồ nước: 2,82m3 + Cổng rào: 6,82m2.
      + Hàng rào: 16,6m2 + Hàng rào: 156,36m2 + Nền bê tông: 32,5m2.
      + Giá khởi điểm: 1.743.915.000đồng (Một tỷ bảy trăm bốn mươi ba triệu chín trăm mười lăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      31/08/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      08/09/2015

 
10. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Hòa Quới, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Thanh Tòng đứng tên.
      + Diện tích đất(thửa 690): 473m2 (Đất CLN).
      + Giá khởi điểm: 40.440.000đồng (Bốn mươi triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      31/08/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      08/09/2015

 
11. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Đỗ Văn Bảy đại diện hộ gia đình đứng tên.
      + Diện tích đất: 1000m2 (Đất CLN).  
      + Giá khởi điểm: 168.153.300đồng (Một trăm sáu mươi tám triệu một trăm năm mươi ba ngàn ba trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      01/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      11/09/2015
 

12. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Mỹ Thị A, xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Nguyễn Thị Qúi đứng tên.
      + Diện tích: 3.889,8m2 (Đất LUA)(đo đạc thực tế).
      + Giá khởi điểm: 265.027.200đồng (Hai trăm sáu mươi lăm triệu không trăm hai mươi bảy ngàn hai trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      01/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      11/09/2015
 

13. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất toạ lạc tại tổ 10 ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do  ông Nguyễn Thành Phương đứng tên.
      + Diện tích: 5.763m2 (Đất CLN: 5.413 m2; Đất thổ cư: 350m2).
      + Nhà ở: 60m2(Móng cột btct, vách tường, mái tole ximăng, nền gạch tàu).
      + Cây trồng trên đất: 270 cây Xoài cát + 200 cây xoài Đài Loan+ 200 cây bưởi da xanh+ 100 cây bưởi long.
      + Giá khởi điểm: 364.603.778đồng (Ba trăm sáu mươi bốn triệu sáu trăm lẻ ba ngàn bảy trăm bảy mươi tám đồng).  
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      01/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      11/09/2015
 

14. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 63A ấp Long Hưng, xã Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do bà Bùi Thị Lượm đứng tên.
      1. Quyền sử dụng đất:
           + Diện tích đất: 374m2 (Đất ở: 210m2; Đất CLN: 164m2).
           + Giá khởi điểm: 889.015.500đồng (Tám trăm tám mươi chín triệu không trăm mười lăm ngàn năm trăm đồng).
      2. Công trình xây dựng trên đất:
           + Nhà ở chính: 188.45m2(cột BTCT, vách tường, nền gạch bông ceramic, mái tole).
           + Nhà phụ: 106.75m2(cột bêttông, mái tole, nền xi măng, kèo sắt).
           + Giá khởi điểm: 446.707.654đồng (Bốn trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm lẻ bảy ngàn sáu trăm năm mươi bốn đồng).
      + Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 1.335.723.154đồng (Một tỷ ba trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm hai mươi ba ngàn một trăm năm mươi bốn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      07/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      16/09/2015

 
15. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Tây, Thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Phạm Kim Hoa đứng tên.
      + Diện tích: 52,2m2 (Đất ODT).
      + Nhà ở: 76,527m2(01 trệt, 01 gác gỗ, móng cột BTCT, vách tường, mái lợp tole xi măng, nền lát gạch ceramic).
      + Giá khởi điểm: 162.792.000đồng (Một trăm sáu mươi hai triệu bảy trăm chín mươi hai ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      07/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      17/09/2015

 
16. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc số 8/4 Lê Thị Hồng Gấm, khu phố 2, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Dương Minh Chánh và bà Lê Thị Ngọc Phượng đứng tên.
      + Diện tích đất: 128,5m2 (Đất ở).
      + Nhà ở: 88,41m2 (cột bêtông, vách tường, mái tole, nền gạch men, trần nhựa, có khu phụ).
      + Hàng rào tường lửng: 24,6m2 + Hàng rào tường gạch: 16,5m2.
      + Cổng rào: 3,38m2 + Sân bêtông: 40m2.
      + Giá khởi điểm: 489.600.000đồng (Bốn trăm tám mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      07/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      17/09/2015

 
17. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc số 174 Ấp Bắc, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Bảy và bà Lê Thị Phấn đứng tên.
      + Diện tích đất: 121,02m2 (Đất ở).
      + Nhà kiên cố: 166,96m2 (01 trệt + 01 lầu, móng cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch, có trần).
      + Nhà bán kiên cố: 29,93m2 (cột bêtông, vách tường, mái tole, nền gạch, có trần). 
      + Giá khởi điểm: 965.882.620đồng(Chín trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm tám mươi hai ngàn sáu trăm hai mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      07/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      17/09/2015

 
18. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 148, Ấp Bắc, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Minh đứng tên.
      + Diện tích: 57,76m2 (Đất ở).
      + Nhà ở: 40,92m2 (Cột bêtông, vách tường, nền gạch men, có trần, có khu phụ) + Tường rào: 9,5m2.
      + Sân xi măng + gạch men: 22,58m2 + Mái che: 11,93m2
      + Giá khởi điểm: 307.720.000đồng (Ba trăm lẻ bảy triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      07/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      17/09/2015
 

19. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Võ Văn Thiệu và bà Nguyễn Ngọc Tâm đứng tên.
      + Diện tích(thửa 137): 123,9m2 (Đất V + T).
      + Diện tích(thửa 1965): 250m2 (Đất ONT).
      + Nhà ở: 87,4m2(cột BTCT, vách tường, nền gạch tàu, mái tole ximăng)
      + Giá khởi điểm: 288.000.000đồng (Hai trăm tám mươi tám triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      07/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      17/09/2015

 
20.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Trần Ngọc Loan đứng tên.
      + Diện tích đất(thửa 35): 69,1 m2 (Đất ONT).
      + Nhà chính: 53,772m2 (Móng cột BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole, trần tole, có khu phụ)
      + Giá khởi điểm: 317.603.000đồng (Ba trăm mười bảy triệu sáu trăm lẻ ba ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      07/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      17/09/2015
 

21. Quyền sử dụng đất  và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp Thái Hòa, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Minh Nhựt đứng tên.
      + Diện tích đất: 499m2 (Đất CLN).  
      + Giá khởi điểm: 53.750.000đồng (Năm mươi ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      07/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      17/09/2015
 

22. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc số 17/59 khu phố 1, phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Tuyết Nhung đứng tên.
      + Diện tích đất: 130,6m2 (Đất ODT: 122,1m2 + Đất CLN: 8,5m2).
      + Nhà ở: 60,6m2 (móng cột BTCT, vách tường riêng, mái tole, nền gạch ceramic, có trần, có khu phụ).
      + Giá khởi điểm: 406.800.000đồng (Bốn trăm lẻ sáu triệu tám trăm ngàn đồng)
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      07/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      17/09/2015
 

23. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tại ấp Thạnh Lợi, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Đặng Văn Chắt và bà Phạm Thị Rỉ đứng tên.
      + Diện tích đất: 837m2 (Đất ONT: 150m2, Đất CLN: 687m2).
      + Nhà chính: 201,42m2(móng cột BTCT, vách gạch, mái lợp tole xi măng, nền gạch ceramic).
      + Nhà sau: 38m2(móng cột BTCT, vách gạch, mái lợp tole xi măng, nền gạch ceramic) + Nhà phụ: 21,09m2 + Nhà vệ sinh: 4,5m2 .
      + Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 729.300.000đồng (Bảy trăm hai mươi chín triệu ba trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      07/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      17/09/2015
 

24. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn An đứng tên.
      + Diện tích đất: 64m2 (Đất CLN).
      + Giá khởi điểm: 121.500.000đồng (Một trăm hai mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      14/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      22/09/2015
 

25. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 95/2 ấp Ga, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do bà Tăng Thị Thanh Hương đứng tên.
      + Diện tích: 71,7m2 (Đất ở).
      + Nhà chính: 197,60m2(01 trệt + 02 lầu + 01 gác lửng, khung cột BTCT, vách tường, nền gạch men, mái BTCT, có khu phụ).
      + Giá khởi điểm: 1.759.224.420đồng (Một tỷ bảy trăm năm mươi chín triệu hai trăm hai mươi bốn ngàn bốn trăm hai mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      14/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      22/09/2015
 

26. Nhà đất tại ấp 5, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do bà Võ Thị Kiều Hương đứng tên.
      + Diện tích: 2.903,89m(Đất ở: 68,89m2; Đất CLN: 2.835,0m2).
      + Nhà ở: 45,86m2 (Nền gạch taøu, vách ván tạp, mái tole).
      + Giá khởi điểm: 540.000.000đồng (Năm trăm bốn mươi triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      14/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      22/09/2015
 

27. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Ngô Văn Định và bà Dương Thị Trúc Phương đứng tên.
      + Diện tích: 337m(Đất SXKD: 263,2m2, Đất CLN: 73,8m2).
      + Nhà ở chính: 192,6m2 (Nhà trệt + gác lửng nhựa, mái tole, nền gạch + ximăng, vách tường, cột BTCT, dầm bêtông, đỡ mái gỗ).
      + Mái hiên: 42,8m2 (Cột bêtông, mái tole xi măng, dầm bêtông, đỡ mái gỗ)+ hàng rào lưới B40 (69,5m2) + tường rào (38,1m2) + hồ nước (6m3).
      + Giá khởi điểm: 274.518.720đồng (Hai trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm mười tám ngàn bảy trăm hai mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      14/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      22/09/2015
 

28. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Mai đứng tên.
      +  Diện tích đất: 1.236,4m2 (Đất CLN).
      + Giá khởi điểm: 72.900.0000đồng (Bảy mươi hai triệu chín trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      14/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      22/09/2015
 

29. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại khu dân cư Long Thạnh Hưng, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Trung Linh và bà Nguyễn Hoàng Phương Nga đứng tên.
      + Diện tích đất(thửa 07): 125m2 (Đất ONT).
      + Giá khởi điểm: 293.750.000đồng (Hai trăm chín mươi ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      14/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      22/09/2015
 

30. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toaï laïc taïi số 69 Nguyễn Thái Học, khu phố 3, phường 2, thị xã Goø Coâng, tænh Tieàn Giang do ông Hà Thanh Hạnh và bà Phạm Thị Hồng ñöùng teân.
      + Diện tích đất: 103,6m2 (Đất ở: 40m2 + Đất CLN theo GCN QSDĐ: 52,57m2 + Đất CLN phần chênh lệch: 11,03m2).
      + Nhà ở chính: 57,6m2(cột bêtông, vách tường, nền gạch bông, mái tole).
      + Mái che: 17,6m2
      + Giá khởi điểm: 437.800.000đồng (Bốn trăm ba mươi bảy triệu tám trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      14/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      22/09/2015
 

31. Quyền sử dụng đất  và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Dương Quốc Thanh đứng tên.
      + Diện tích đất: 529,7m2 (Đất CLN: 229,7m2 + Đất ONT: 300m2).
      + Nhà 1: 112,62m2(01 tầng, móng cột BTCT, mái bê tông + tole, tường gạch, nền lát gạch ceramic).
      + Nhà 2: 117m2(01 tầng, cột gỗ, mái tole, tường gạch, nền lát gạch ceramic).
      + Giá khởi điểm: 1.874.000.000đồng (Một tỷ tám trăm bảy mươi bốn triệu đồng).  
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      14/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      22/09/2015
 

32. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Hương đứng tên.
      + Diện tích đất: 118m2 (Đất ở).
      + Nhà ở: 117,8m2 (cột BTCT, vách tường, mái tole, nền lát gạch ceramic).
      + Giá khởi điểm: 283.500.000đồng (Hai trăm tám mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      14/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      22/09/2015
 
33.
Quyền sử dụng đất và hoa lợi trên đất tọa lạc tại ấp 2, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Nguyễn Thị Hương đứng tên.
      + Diện tích đất: 200m2(Đất CLN).
      + Giá khởi điểm: 58.400.000đồng(Năm mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày      14/09/2015
                      - Tổ chức đấu giá               :    8h ngày      22/09/2015
 

      * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
              * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                            Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
              Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                             Điện thoại: 073.3887579DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                                      Website: www.hoangvuluat.com.vn
          * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% - 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết