03:38 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tìền Giang ( 38 vụ)

Đăng lúc: Chủ nhật - 25/01/2015 21:15 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Phú Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Trần Thị Kim Em đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.795,5m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 332.352.040đồng (Ba trăm ba mươi hai triệu ba trăm năm mươi hai ngàn không trăm bốn mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                  :    8h ngày         06/03/2015
 
2.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Mỹ Phúc, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị The đại diện hộ đứng tên.
        + Diện tích đất: 288m2 (Đất ONT).
        + Nhà chính: 117,16m2 (Cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic, không trần, có khu phụ).
        + Tiệm tạp hóa: 25,48m2 (Cột gạch, vách tường, mái tole, nền gạch tàu, không trần, có khu phụ).
        + Giá khởi điểm: 250.077.860đồng (Hai trăm năm mươi triệu không trăm bảy mươi bảy ngàn tám trăm sáu mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá :  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                  :    8h ngày         06/03/2015
 
3.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại khu 4, TT Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang do bà Hồ Thị Phiến đứng tên.
        * Diện tích đất: 10.996m2(Đất CLN).
              + Diện tích(thửa 132): 180m2 (Đất CLN).
              + Diện tích(thửa 181): 125m2 (Đất CLN).
              + Diện tích(thửa 126): 306m2 (Đất CLN).
              + Diện tích(thửa 129): 102m2 (Đất CLN).
              + Diện tích(thửa 64): 1.982m2 (Đất CLN).
              + Diện tích(thửa 1012): 8.301m2 (Đất CLN).
        * Giá khởi điểm: 2.503.460.000đồng (Hai tỷ năm trăm lẻ ba triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015

4.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Tân Quới, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang do ông Phạm Văn Hòa và bà Thiều Thị Kim Chi đứng tên.
        + Diện tích: 468m2(Đất CLN: 300m2 + Đất ở: 168m2).
        + Nhà chính: 79m2(cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic, có trần, có khu phụ).
        + Nhà phụ 1: 41,6m2(cột BTCT, vách tole, mái tole, nền gạch ceramic).
        + Nhà phụ 2: 44,72m2(cột BTCT, vách tường, mái tole, nền xi măng).
        + Nhà phụ 3: 33,9m2(cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic).
        + Nhà phụ 4: 59,05m2(cột BTCT, vách tường, mái tole, nền xi măng).
        + Nhà kho: 58,55m2(cột BTCT, vách tường, mái tole, nền xi măng).
        + Giá khởi điểm: 984.334.500đồng (Chín trăm tám mươi bốn triệu ba trăm ba mươi bốn ngàn năm trăm ñoàng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
5.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 63A ấp Long Hưng, xã Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do bà Bùi Thị Lượm đứng tên.
        * Quyền sử dụng đất:
              + Diện tích đất: 374m2 (Đất ở: 210m2; Đất CLN: 164m2).
              + Giá khởi điểm: 1.219.500.000đồng (Một tỷ hai trăm mười chín triệu năm trăm ngàn đồng).
        * Công trình xây dựng trên đất:
              + Nhà ở chính: 188.45m2(cột BTCT, vách tường, nền gạch bông ceramic, mái tole).
              + Nhà phụ: 106.75m2(cột bêttông, mái tole, nền xi măng, kèo sắt).
              + Giá khởi điểm: 612.767.700đồng (Sáu trăm mười hai triệu bảy trăm sáu mươi bảy ngàn bảy trăm đồng).
        * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 1.832.267.700đồng (Một tỷ tám trăm ba mươi hai triệu hai trăm sáu mươi bảy ngàn bảy trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
6
. Quyền sử dụng đất tại ấp Vĩnh Qưới, xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Xuân đứng tên.
        + Diện tích đất: 989,4m2 (Đất CLN: 839,4m2; Đất ở: 150m2).
        + Giá khởi điểm: 53.125.988đồng (Năm mươi ba triệu một trăm hai mươi lăm ngàn chín trăm tám mươi tám đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
7.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Thiện Vinh và bà Trần Thị Thiền đứng tên.
        + Diện tích đất (thửa 13): 1.795,8m2 (Đất LUA).
        + Diện tích đất (thửa 39): 600m2 (Đất ở: 100m2 + Đất CLN: 500m2).
        + Giá khởi điểm: 224.685.000đồng (Hai trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm tám mươi lăm ngàn đồng).           
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
8.
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Trung A, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do bà Cao Thị Hai đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.998,3m2 (Đất CLN).
        + Hàng rào: 300,8m2 + Ống nhựa PVC: 140m.
        + Cây trồng trên đất.
        + Giá khởi điểm: 379.343.000đồng (Ba trăm bảy mươi chín triệu ba trăm bốn mươi ba ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
9.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Thuận Hòa, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Vĩ và bà Nguyễn Thị Tám đứng tên.
        + Diện tích đất: 804,7m2 (Đất ở: 300m2; Đất CLN: 504,7m2).
        + Nhà ở chính: 138,23m2(cột bêtông, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole, có trần, có khu phụ).
        + Nhà phụ 1: 87m2 (cột sắt tròn, mái tole, nền ximăng).
        + Nhà phụ 2: 32,90m2 (cột bêtông, vách tường, mái tole).
        + Nhà phụ 3: 62,28m2 (cột gỗ tạp, nền ximăng, mái tole).
        + Sân ximăng: 219,25m2.
        + Cổng rào: 11,88m2.
        + Hàng rào: 5,84m2.
        + Giá khởi điểm: 1.479.349.000đồng (Một tỷ bốn trăm bảy mươi chín triệu ba trăm bốn mươi chín ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
10.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Cù Văn Tư đứng tên.
        + Diện tích đất: 1000m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 116.400.000đồng (Một trăm mười sáu triệu bốn trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
11.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Bình Thọ Thượng, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Thanh Thảo đứng tên.
        + Diện tích đất: 317.4m2 (Đất ONT: 275m2; Đất CLN: 42,4m2).
        + Nhà ở: 112,42m2(móng cột bêtông, vách tường, nền ceramic, mái phirôximăng, có khu phụ).
        + Bếp gạch ceramic: 1,68m2 + Hồ vuông: 1,184m2.
        + Sân ximăng : 93,9m2 + Cột gạch ceramic: 5,975m2.
        + Giá khởi điểm: 354.449.920đồng (Ba trăm năm mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi chín ngàn chín trăm hai mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
12.
Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do bà Trịnh Hoàng Mai đứng tên.
        + Diện tích đất: 434m2 (Đất ONT: 150m2; Đất CLN: 284m2).
        + Giá khởi điểm: 272.140.000đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
13.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Văn Thanh đứng tên.
        + Diện tích đất: 7.303,7m2 (Đất ONT: 180m2; Đất CLN: 7.123,7m2).
        + Giá khởi điểm: 820.476.000đồng (Tám trăm hai mươi triệu bốn trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015

14.
Quyền sử dụng đât tại ấp Tây, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Ngô Thị Nhàn đứng tên.
        + Diện tích: 1000m2 (Đất lúa).
        + Giá khởi điểm: 62.100.000đồng (Sáu mươi hai triệu một trăm ngàn đồng).         
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
15.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Tây, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do bà Phạm Kim Hoa đứng tên.
        + Diện tích: 52,2m2 (Đất ODT).
        + Nhà ở: 76,527m2(01 trệt, 01 gác gỗ, móng cột BTCT, vách tường, mái lợp tole xi măng, nền lát gạch ceramic).
        + Giá khởi điểm: 180.880.000đồng (Một trăm tám mươi triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
16.
Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tọa lạc ấp Đông (nay là khu phố 1), thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Phước Hưng và bà Hồ Thị Thu Thùy Linh đứng tên.
        * Thửa số 173: Diện tích: 145,7m2 (Đất ODT).
              + Nhà ở: 124,8m2 (Nhà kiên cố, móng cột BTCT, đỡ mái, kèo, đòn tay bằng gỗ, nền Ceramic, tường gạch).
              + Giá khởi điểm: 329.649.625đồng (Ba trăm hai mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi chín ngàn sáu trăm hai mươi lăm đồng).
        * Thửa số 174: Diện tích: 52m2 (Đất ODT).
              + Giá khởi điểm: 26.787.896đồng (Hai mươi sáu triệu bảy trăm tám mươi bảy ngàn tám trăm chín mươi sáu đồng).
        * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá là: 356.437.521đồng (Ba trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm hai mươi mốt đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
   
17.
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại 194A, ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Dương Liêm Khiết và bà Đỗ Thị Năm đứng tên.
        + Diện tích đất: 66m2 (Đất ở).
        + Nhà tầng trệt: 66m2 + Nhà tầng lầu: 70m2 (cột bê tông, vách tường, sàn BTCT, mái tole, nền gạch men, có trần, có khu phụ).
        + Giá khởi điểm: 700.000.000đồng (Bảy trăm triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
18.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tổ 2, ấp Đồng, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Tuấn đứng tên.
        + Diện tích đất:  126,7m2 (Đất CLN).
        + Nhà ở: 79,94m2 (cột bêtông, vách tường, mái tole, nền gạch men, không trần, có khu phụ).
        + Sân bêtông + sân đan: 37,12m2.
        + Giá khởi điểm: 163.968.000đồng (Một trăm sáu mươi ba triệu chín trăm sáu mươi tám ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
19.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang do ông Huỳnh Văn Sứ và bà Nguyễn Thị Thảnh đứng tên.
        + Diện tích: 360m2.
        + Nhà chính: 148,4m2(móng cột BTCT, vách tường, mái firo xi măng, nền xi măng).
        + Nhà vệ sinh: 9m2.
        + Nhà bếp: 15,9m2.
        + Cát đôn nền nhà chính: 118,7m2.
        + Giá khởi điểm: 364.257.400đồng (Ba trăm sáu mươi bốn triệu hai trăm năm mươi bảy ngàn bốn trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
20.
Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Long Mỹ, xã Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ông Phan Thanh Hồng và bà Lê Thị Thu Dung đứng tên.
        + Diện tích đất: 150m2 (Đất CLN: 100m2 + Đất ONT: 50m2).
        + Giá khởi điểm: 44.000.000đồng (Bốn mươi bốn triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
21.
Tài sản tọa lạc tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bao gồm:
        Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Đinh Văn Dũng đứng tên.
              + Diện tích đất: 299m2 (Đất ONT: 201m2; Đất CLN: 98m2).
              + Nhà chính: 60,3m2 (móng cột BTCT, tường gạch, nền lát gạch ceramic, mái ngói)+ Nhà xe: 14,5m2.
              + Nhà phụ: 80m2 (01 tầng, nhà xưởng, móng cột BTCT, tường gạch, nền bêtông lát gạch men, mái lợp tole).
              + Giá khởi điểm: 960.472.644đồng (Chín trăm sáu mươi triệu bốn trăm bảy mươi hai ngàn sáu trăm bốn mươi bốn đồng).
        Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Đinh Quốc Phong đứng tên.
              + Diện tích đất: 413m2 (Đất ONT: 186,7m2; Đất CLN: 226,3m2).
              + Nhà xưởng: 198m2(01 tầng, móng cột BTCT, nền bê tông xi măng, mái tole).
              + Giá khởi điểm: 1.098.383.785đồng (Một tỷ không trăm chín mươi tám triệu ba trăm tám mươi ba ngàn bảy trăm tám mươi lăm đồng).
        * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá: 2.058.900.000đồng (Hai tỷ không trăm năm mươi tám triệu chín trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
22.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Ngô Đình Hay và bà Nguyễn Thị Thanh Vân đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.134,6m2 (Đất ONT: 304,3m2; Đất CLN: 830,3m2).
        + Nhà chính: 334,2m2 (01trệt + 01 lầu, móng cột BTCT, vách tường, nền gạch men, mái ngói).
        + Hàng rào: 144m2 + Cây trồng trên đất.
        + Giá khởi điểm: 2.003.200.000đồng (Hai tỷ không trăm lẻ ba triệu hai trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
23.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 95/2 ấp Ga, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do bà Tăng Thị Thanh Hương đứng tên.
        + Diện tích: 71,7m2 (Đất ở).
        + Nhà chính: 197,60m2 (01 trệt + 02 lầu + 01 gác lửng, khung cột BTCT, vách tường, nền gạch men, mái BTCT, có khu phụ).
        + Giá khởi điểm: 2.171.882.000đồng (Hai tỷ một trăm bảy mươi mốt triệu tám trăm tám mươi hai ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
24
. Tài sản do ông Võ Văn Mười đứng tên gồm:
        * Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Tân Tỉnh A, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích đất: 2.803,39m2 (Đất ở: 83,3m2; Đất CLN: 2.720,09m2).
              + Nhà ở chính và 02 khu vệ sinh: 119,5m2 (cột bê tông, vách tường, mái tole, nền gạch men).
              + Nhà ở phụ: 43,3m2 (cột bê tông chôn, vách tường, mái tole, nền gạch men). 
              + Chuồng trại: 423,1m2 (cột bê tông chôn, vách tường, mái tole, nền gạch men). 
              + Cây trồng trên đất.
              + Giá khởi điểm: 1.284.254.000đồng (Một tỷ hai trăm tám mươi bốn triệu hai trăm năm mươi bốn đồng).
        * Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Tân Tỉnh B, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
              + Diện tích đất: 352,24m2 (Đất ở: 115,6m2; Đất CLN: 236,64m2).
              + Nhà ở: 143,1m2 (cột bê tông, vách tường, mái tole, nền gạch men, có trần, có khu phụ).
              + Hồ nước: 16.87m3
              + Nhà ở tạm: 63,2m2 (cột bê tông chôn, vách ván, mái tole, nền xi măng).         
              + Giá khởi điểm: 497.000.000đồng (Bốn trăm chín mươi bảy triệu đồng).
        * Giá khởi điểm của tổng tài sản bán đấu giá là: 1.781.254.000đồng (Một tỷ bảy trăm tám mươi mốt triệu hai trăm năm năm mươi bốn ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
25.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 57, xã Phước Thiện, khu phố 4, phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do bà Phạm Thị Tuyết Nga đứng tên.
        + Diện tích đất: 351,5m2 (Đất ODT: 200m2; Đất CLN: 151m2).
        + Nhà chính: 152,84m2 (cột bê tông, vách tường, nền gạch bông, mái tole, có trần, có khu phụ).
        + Nhà phụ 1: 67,54m2 (cột gỗ + bê tông, vách thiết, nền gạch bông, mái tole).
        + Nhà phụ 2: 14,4m2 (cột bê tông, vách tường, nền gạch bông, mái tole).
        + Giá khởi điểm: 903.061.000đồng (Chín trăm lẻ ba triệu không trăm sáu mươi mốt ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
26.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc số 174 Ấp Bắc, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Bảy và bà Lê Thị Phấn đứng tên.
        + Diện tích đất:  121,02m2 (Đất ở).
        + Nhà kiên cố: 166,96m2 (01 trệt + 01 lầu, móng cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch, có trần).
        + Nhà bán kiên cố: 29,93m2 (cột bêtông, vách tường, mái tole, nền gạch, có trần).
        + Giá khởi điểm: 1.163.714.000đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm mười bốn ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
27
. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp Trung Hòa, xã Trung Hòa, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Vũ và bà Văn Thị Hồng Cẩm đứng tên.
        + Diện tích đất (thửa 113): 2.250,2m2 (Đất lúa).
        + Diện tích đất (thửa 82): 189,6m2 (Đất CLN). 
        + Giá khởi điểm: 322.000.000đồng (Ba trăm hai mươi hai triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
28.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Hòa Thành, xã Hòa Định,  huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Trong đứng tên.
        + Diện tích đất: 418,5m2 (Đất CLN).
        + Nhà ở: 63,21m2 (cột bê tông đúc sẵn, mái tole xi măng, nền xi măng). 
        + Giá khởi điểm: 260.515.000đồng (Hai trăm sáu mươi triệu năm trăm mười lăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015
 
29
. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất toạ lạc số 17/9B Nguyễn Thị Thập, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Lữ Hoàng Vũ đứng tên.
        + Diện tích đất: 787,5m2 (Đất ở: 210,8m2 + Đất CLN: 576,7m2).
        + Nhà ở: 184,5m2 (nhà trệt, khung cột bêtông, vách tường, mái tole, có trần, có khu phụ).
        + Chuồng trại: 264,8m2 + Hàng rào: 14,4m2.
        + Cổng rào: 9,12m2.
        + Giá khởi điểm: 2.502.000.000đồng (Hai tỷ năm trăm lẻ hai triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015


30. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Hồ Văn Chính đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.188,1m2 trong đó đất HLBV: 184,1m2 (Đất CLN).     
        + Nhà ở: 47,47m2 (cột bê tông, vách tole, mái tole).        
        + Giá khởi điểm: 201.400.000đồng (Hai trăm lẻ một triệu bốn trăm ngàn đồng).

                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015

 
 
31. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tại số 361 Nguyễn Thị Thập, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Quốc Dũng và bà Hồ Thị Ngọc Lan đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.797,8m2 (Đất CLN: 1.490,2m2 + Đất ODT: 307,6m2).
        + Nhà chính: 644m2 (khung + sàn BTCT, vách tường, mái ngói, nền gạch men).
        + Nhà xe: 78,1m2 (cột bê tông, vách tường, mái tole, nền xi măng).
        + Tường rào: 84,9m2 + Hàng rào: 43,95m2 + Cổng rào: 27,28m2.
        + Sân bê tông: 694,1m2.
        + Nhà phụ + nhà kho: 168,42m2 (cột bê tông, vách tole, mái tole, nền xi măng).
        + Giá khởi điểm: 17.403.000.000đồng (Mười bảy tỷ bốn trăm lẻ ba triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         26/02/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         06/03/2015

 
32. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại tổ 27 ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông Cao Văn Gấm và bà Nguyễn Thị Lòng đứng tên.
        + Diện tích: 3.858m2 (Đất CLN).
        + Cây trồng trên đất: 100 cây mận An Phước; 900 cây cam sành; 60 cây Xoài Đài Loan; 30 cây nhãn lớn, nhỏ.
        + Giá khởi điểm: 236.146.599đồng (Hai trăm ba mươi sáu triệu một trăm bốn mươi sáu ngàn năm trăm chín mươi chín đồng).  

                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         10/03/2015

 
33. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Dương Quốc Thanh đứng tên.
        + Diện tích: 577,3m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 764.738.923đồng (Bảy trăm sáu mươi bốn triệu bảy trăm ba mươi tám ngàn chín trăm hai mươi ba đồng).  

                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         10/03/2015

 
34. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất do ông Phạm Quốc Bửu đứng tên.
        1. Tọa lạc ấp 1, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
           + Diện tích thửa đất 1554: 119,8m2 (Đất ở + Đất CLN).
           + Diện tích thửa đất 996: 1.839m2 (Đất CLN) + Cây trồng trên đất.
           + Giá khởi điểm: 143.660.183đồng (Một trăm bốn mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi ngàn một trăm tám mươi ba đồng).
        2. Tọa lạc tại ấp 4, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
           + Diện tích thửa đất 1358: 4.019m2 (Đất CLN).
           + Diện tích thửa đất 1360: 2.484m2 (Đất CLN).
           + Giá khởi điểm: 226.385.026đồng (Hai trăm hai mươi sáu triệu ba trăm tám mươi lăm ngàn không trăm hai mươi sáu đồng).
        * Giá khởi điểm của tổng tài sản: 370.045.209đồng (Ba trăm bảy mươi triệu không trăm bốn mươi lăm ngàn hai trăm lẻ chín đồng).

                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         10/03/2015

 
35. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tọa lạc tại số 114 tổ 36, ấp 2, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Nguyễn Thị Phấn đứng tên.
        + Diện tích đất: 2.200m2 (Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 383.605.000đồng (Ba trăm tám mươi ba triệu sáu trăm lẻ năm ngàn đồng).

                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         10/03/2015

 
36. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp đường khu phố 3, Ô 1, khu 2, TT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo đứng tên.
        + Diện tích đất(thửa 175): 84,27m2 (Đất ODT)
        + Nhà ở: 151,2m2 (móng, cột, sàn BTCT, vách tường, mái BTCT)
        + Diện tích đất(thửa 176): 84,20m2 (Đất ODT)
        + Nhà ở: 151,2m2 (móng, cột, sàn BTCT, vách tường, mái BTCT)
        + Giá khởi điểm: 1.434.690.000đồng (Một tỷ bốn trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         10/03/2015
 
37.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại số 100 Ô 4, khu 1, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Ngọc Hà đứng tên.
        + Diện tích đất (thửa 06): 710m2 (Đất CLN).
        + Diện tích đất (thửa 71): 114m2 (Đất ODT).
        + Nhà ở 01: 126m2 (cột bê tông, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole).
        + Nhà ở 02: 35,26m2 (cột bê tông, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole).
        + Nhà ở 03: 122,46m2 (cột bê tông, vách tường + tole, nền gạch ceramic, mái ngói + tole).
        + Nhà bếp: 6,16m2 + Nhà tắm: 3,38m2.
        + Mái che: 42m2 + Mái che: 34,59m2 + Hồ nước: 2,82m3 + Cổng rào: 6,82m2.
        + Hàng rào: 16,6m2 + Hàng rào: 156,36m2 + Nền bê tông: 32,5m2.
        + Giá khởi điểm: 1.864.185.000đồng (Một tỷ tám trăm sáu mươi bốn triệu một trăm tám mươi lăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         10/03/2015
 
38
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Hòa Lạc Trung, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Lê Thị Hóa đứng tên.
        + Diện tích đất: 168,9m2 (Đất ONT).
        + Diện tích đất(thửa 71): 114m2 (Đất ODT).
        + Nhà ở 01: 115,44m2 (Móng cột BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole xi măng).
        + Nhà ở 02: 26,52m2 (Móng cột BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole xi măng).
        + Mái che: 38,88m2 + Cổng rào: 7,68m2 + Hàng rào: 34,8m2.
        + Giá khởi điểm: 699.000.000đồng (Sáu trăm chín mươi chín triệu đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày         02/03/2015
                      - Tổ chức đấu giá                 :    8h ngày         10/03/2015

 
   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                              Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                  Điện thoại: 073.3887579  DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                                          Website: www.hoangvuluat.com.vn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Le Nghia - Đăng lúc: 27/01/2015 22:04
Nội dung
Toi o tp hcm co tham gia mua tai san dau gia duoc khong? Neu trung gia co lam thu tuc sang ten duoc khong doi voi dat CLN