03:28 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tìền Giang (7 vụ)

Đăng lúc: Thứ ba - 02/12/2014 23:05 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản - Nhà đất tại tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất  và công trình xây dựng trên đất tại ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Đỗ Thị Phỉ đại diện hộ gia đình đứng tên.
        + Diện tích đất: 174m2 (Đất ONT: 105,7m2 + Đất ONT trong HLLG: 68,3m2).
        + Nhà kiên cố phía trước (nằm trong HLLG): 27,5m2(cột BTCT, vách tường, nền lát gạch bông).
        + Nhà bán kiên cố (nằm trong HLLG): 25,9m2(cột BTCT, vách tường, nền lát gạch bông).
        + Nhà kiên cố phía sau (có 14,9m2 nằm trong HLLG): 65m2(cột BTCT, vách tường, nền lát gạch bông).
        + Nhà tắm: 3,9m2 + Nhà vệ sinh: 2,2m2 + Sân tráng xi măng: 49,5m2.
        + Giá khởi điểm: 605.625.000đồng (Sáu trăm lẻ năm triệu sáu trăm hai mươi lăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày        30/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày        08/01/2015
 
2
. Quyền sử dụng đất toạ lạc tại ấp Đôi Ma, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Phạm Thị Bé đứng tên.
        + Diện tích đất: 1.381m2 (Đất ONT: 400m2; Đất CLN: 731m2; Đất HNK: 250m2).
        + Giá khởi điểm: 737.201.540đồng (Bảy trăm ba mươi bảy triệu hai trăm lẻ một ngàn năm trăm bốn mươi đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày        30/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày        08/01/2015
 
3.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại khu phố chợ 2, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Hằng đại diện hộ đứng tên.
        + Diện tích đất: 85,1m2(Đất ONT).
        + Công trình xây dựng là nhà ở: 85,1m2.
        + Giá khởi điểm: 213.593.100đồng (Hai trăm mười ba triệu năm trăm chín mươi ba ngàn một trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày        30/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày        08/01/2015
 
 4
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Gò Táo, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do ông Cao Văn Để đứng tên.
        + Diện tích đất: 967,5m2(Đất ONT: 300m2+ Đất CLN: 667,5m2)
        + Nhà ở: 105,4m2(khung bê tông cốt thép, vách tường, mái tole, nền xi măng)
        + Chuồng heo: 139,92m2 + Nhà vệ sinh: 4,6m2.
        + Giá khởi điểm: 204.900.000đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu chín trăm ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày        30/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày        08/01/2015
 
5
. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất tại ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Hồng và bà Nguyễn Thị Ngọc Lập đứng tên.
        + Diện tích: 2.200m2 (Đất ở: 150m2 ; Đất CLN: 2.050m2).  
        + Giá khởi điểm: 336.429.000đồng (Ba trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi chín ngàn đồng).  
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày        30/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày        08/01/2015
 
6.
Tài sản do ông bà Lê Văn Toàn -  Trần Ái Lan đứng tên bao gồm:
   Tài sản 1: Nhà đất tại số A70 đường số 5, Mỹ Thạnh Hưng, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 99,20m2; Nhà ở : 218,38m2(mái + khung+  sàn BTCT, vách tường chung.
        + Giá khởi điểm: 1.045.127.524đồng (Một tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu một trăm hai mươi bảy ngàn năm trăm hai mươi bốn đồng).
   Tài sản 2:  Nhà đất tại số A71 đường số 5, Mỹ Thạnh Hưng, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 99,20m2; Nhà ở : 218,38m2(mái + khung+  sàn BTCT, vách tường chung.
        + Giá khởi điểm: 1.045.127.524đồng (Một tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu một trăm hai mươi bảy ngàn năm trăm hai mươi bốn đồng).
   Tài sản 3:  Nhà đất tại số A69 đường số 5, Mỹ Thạnh Hưng, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 99,20m2; Nhà ở : 225,60m2(mái + khung+  sàn BTCT, vách tường chung.
        + Giá khởi điểm: 1.060.138.937đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi triệu một trăm ba mươi tám ngàn chín trăm ba mươi bảy đồng).
   Tài sản 4: Nhà đất tại số A68 đường số 5, Mỹ Thạnh Hưng, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 99,20m2; Nhà ở : 223,93m2(mái + khung +  sàn BTCT, vách tường chung).
        + Giá khởi điểm: 1.060.138.937đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi triệu một trăm ba mươi tám ngàn chín trăm ba mươi bảy đồng).
   Tài sản 5: Quyền sử dụng đất tại khu phố 12, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 337,5m2(Đất ở).
        + Giá khởi điểm: 2.199.195.562đồng (Hai tỷ một trăm chín mươi chín triệu một trăm chín mươi lăm ngàn năm trăm sáu mươi hai đồng).
   Tài sản 6:  Nhà đất tại số 17/4 khu phố 12, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 84,0m2; Nhà ở : 84,0m2 (mái tole+ cột BTCT + gỗ, vách tường).
     + Giá khởi điểm: 564.569.000đồng (Năm trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm sáu mươi chín ngàn đồng).
   Tài sản 7 Quyền sử dụng đất tại khu phố 8 , phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 1.455m2(Đất ở: 650m2; Đất CLN: 850m2).
      + Giá khởi điểm: 1.387.831.000đồng (Một tỷ ba trăm tám mươi bảy triệu tám trăm ba mươi mốt ngàn đồng).
   Tài sản 8:  Quyền sử dụng đất tại khu phố 12 , phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 280m2(Đất ở).
        + Giá khởi điểm: 1.642.066.020đồng (Một tỷ sáu trăm bốn mươi hai triệu không trăm sáu mươi sáu ngàn không trăm hai mươi đồng).
   Tài sản 9:  Quyền sử dụng đất tại khu phố 9 , phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 200,4m2(Đất ở: 120m2; Đất CLN: 80,4m2).
        + Giá khởi điểm: 402.682.500đồng (Bốn trăm lẻ hai triệu sáu trăm tám mươi hai ngàn năm trăm đồng).
   Tài Sản 10: Quyền sử dụng đất tại khu phố 4 , phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 229,5m2(Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 284.630.000đồng (Hai trăm tám mươi bốn triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng).
   Tài Sản 11: Quyền sử dụng đất tại ấp 1, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 11.791m2(Đất LNK).
        + Giá khởi điểm: 454.282.960đồng (Bốn trăm năm mươi bốn triệu hai trăm tám mươi hai ngàn chín trăm sáu mươi đồng).
   Tài sản 12: Quyền sử dụng đất tại ấp 3, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 12.805m2(Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 480.002.775đồng (Bốn trăm tám mươi triệu không trăm lẻ hai ngàn bảy trăm bảy mươi lăm đồng).
   Tài sản 13: Quyền sử dụng đất tại ấp 3, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 12.713m2(Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 285.689.714đồng (Hai trăm tám mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi chín ngàn bảy trăm mười bốn đồng).
   Tài sản 14: Quyền sử dụng đất tại ấp 3, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 3.630m2(Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 104.017.650đồng (Một trăm lẻ bốn triệu không trăm mười bảy ngàn sáu trăm năm mươi đồng).
   Tài sản 15: Quyền sử dụng đất tại ấp 3, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 3.795m2(Đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 145.540.100đồng (Một trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm bốn mươi ngàn một trăm đồng).
     Tài sản 16: Quyền sử dụng đất tại ấp 3, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Diện tích đất: 12.280m2(Đất CLN: 11.980m2; Đất ONT: 300m2).
        + Giá khởi điểm: 371.383.400đồng (Ba trăm bảy mươi mốt triệu ba trăm tám mươi ba ngàn bốn trăm đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày        30/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày        08/01/2015
 
7
. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại số 57, xã Phước Thiện, khu phố 4, phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do bà Phạm Thị Tuyết Nga đứng tên.
        + Diện tích đất: 351,5m2 (Đất ODT: 200m2; Đất CLN: 151m2).
        + Nhà chính: 152,84m2(cột bê tông, vách tường, nền gạch bông, mái tole, có trần, có khu phụ).
        + Nhà phụ 1: 67,54m2(cột gỗ + bê tông, vách thiết, nền gạch bông, mái tole).
        + Nhà phụ 2: 14,4m2(cột bê tông, vách tường, nền gạch bông, mái tole).
        + Giá khởi điểm: 903.061.000đồng (Chín trăm lẻ ba triệu không trăm sáu mươi mốt ngàn đồng).
                      - Hạn chót đăng ký đấu giá:  16h ngày        31/12/2014
                      - Tổ chức đấu giá               :  08h ngày        09/01/2015
 
   * Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
                      Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
           Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                     Điện thoại: 073.3887579 DĐ: 0945.204593 - 0918.442210.
                                  Website: www.hoangvuluat.com.vn
   * Khách hàng đăng ký đấu giá phải đặt trước 1khoản tiền tại công ty bằng 5% - 10% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết