03:00 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản tại tỉnh Tiền Giang (10 vụ)

Đăng lúc: Thứ hai - 11/09/2017 22:11 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản tại tỉnh Tiền Giang
              Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
 
1. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và hoa lợi trên đất toạ lạc tại ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Trần Thị Diệu đứng tên.
                + Diện tích đất: 2.533m2 (Đất CLN).
                + Nhà ở: 44,1m2 (Cột bê tông, kèo gỗ, vách tường chưa tô, mái tole, nền xi măng).
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 236.869.194 đồng (Hai trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm sáu mươi chín ngàn, một trăm chín mươi bốn đồng).
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 24.000.000đồng/bộ hồ sơ
- Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h00 ngày 09/10/2017
- Tổ chức đấu giá:                  08h00 ngày 12/10/2017
 
2. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất thuộc thửa 695, tờ bản đồ C3, tọa lạc tại ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Phạm Văn Tiếp đứng tên.  
                 + Diện tích đất: 7.772,0m2 (Đất CLN).    
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 611.066.505đồng (Sáu trăm mười một triệu, không trăm sáu mươi sáu ngàn, năm trăm lẻ năm đồng).
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 62.000.000đồng/bộ hồ sơ.
- Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h00 ngày 09/10/2017
- Tổ chức đấu giá:                  08h00 ngày 12/10/2017
 
3. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại khu 2, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Lê Thị Hường đứng tên bao gồm các tài sản:
a. Thửa 1485, tờ bản đồ TTC1 (thửa mới 257, TBĐ số 34).
                 + Diện tích đất theo giấy chứng nhận QSDĐ là 533,0m2, diện tích đo đạc thực tế 466,5m2 (Đất ONT + Đất CLN).
                 + Nhà ở: 50,3m2 (cột gỗ, vách gỗ, mái tole, nền lát gạch tàu).
                 + Cây trồng trên đất.
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 272.251.949đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm năm mươi mốt ngàn, chín trăm bốn mươi chín đồng).
-Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
-Tiền đặt trước: 32.000.000 đồng/bộ hồ sơ.
b. Thửa 1392, tờ bản đồ TTC1 (thửa mới 193, TBĐ số 34).
                 + Diện tích đất theo giấy chứng nhận QSDĐ là 1.232,0m2, diện tích đo đạc thực tế 1.266,1m2 (Đất CLN). 
                 + Giá khởi điểm: 318.270.681đồng (Ba trăm mười tám triệu, hai trăm bảy mươi ngàn, sáu trăm tám mươi mốt đồng).
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồn/bộ hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 28.000.000 đồn/bộ hồ sơ.
- Giá khởi điểm của tổng tài sản đấu giá: 590.522.630đồng (Năm trăm chín mươi triệu, năm trăm hai mươi hai ngàn, sáu trăm ba mươi đồng).
- Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h00 ngày 09/10/2017
- Tổ chức đấu giá:            08h00 ngày 12/10/2017
 
4. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại ấp khu Phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Mai Văn Hoàng Nam đứng tên.
                 + Diện tích đất (thửa đất mới số 09, TBĐ HTC8): 282,6m2 (Đất ONT, trong đó diện tích nằm trong hành lang bảo vệ cầu 259,7m2).
                 + Diện tích đất (thửa đất mới số 43, TBĐ HTC5): 389,9m2 (Đất SKC, trong đó diện tích nằm trong hành lang bảo vệ cầu 129,4m2).
                 + Nhà ở 1: 81,4m2 (nhà cấp 3, cột bê tông, vách tường, mái bê tông);
                 + Nhà ở 2: 111,8m2 (nhà cấp 3, cột bê tông, vách tường, mái tole);
                 + Kho lúa gạo: 365,02m2 (nền cột BTCT, vách tường, mái tole);
                 + Thiết bị lau bóng gạo gồm có 15 loại (đã xuống cấp, hư hỏng nặng).
- Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 895.823.830đồng (Tám trăm chín mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi ba ngàn, tám trăm ba mươi đồng)
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 90.000.000đồng/bộ hồ sơ.
- Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h00 ngày 09/10/2017
- Tổ chức đấu giá:                  08h00 ngày 12/10/2017
 
5. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp 3, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Ngô Thị Ngọc Ánh đứng tên.
                 + Diện tích đất thửa 2913, TBĐ ATTC5 (thửa mới 747, TBĐ 32): 298,0m2 (Đất ONT).
                 + Diện tích đất thửa 2912, TBĐ ATTC5 (thửa mới 748, TBĐ 32): 248,2m2 (Đất CLN).
                 + Nhà ở: 510m2 (01 trệt + 01 lầu, khung, cột, sàn BTCT, vách tường, mái ngói, nền lát gạch men).
- Giá khởi điểm của tổng tài sản đấu giá: 2.780.365.865đồng (Hai tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, ba trăm sáu mươi lăm ngàn, tám trăm sáu mươi lăm đồng). 
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 280.000.000đồng/bộ hồ sơ.
- Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h00 ngày 09/10/2017
- Tổ chức đấu giá:                  08h00 ngày 12/10/2017
 
6. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Trịnh Ngọc Thương đứng tên:
                 + Diện tích đất (thửa 2853, TBĐ 04): 544,5 m2 (Đất CLN).
                 + Tài sản gắn liền trên đất: chuồng gà, chuồng heo, hàng rào và cây trồng trên đất.
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 100.000.000đồng (Một trăm triệu đồng).
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đồng/bộ hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 10.000.000đồng/bộ hồ sơ.
- Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h00 ngày 09/10/2017
- Tổ chức đấu giá:                   08h00 ngày 12/10/2017
 
7. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp 3, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do ông/bà Nguyễn Văn Hiền-Phạm Thị Hương đứng tên.
                  + Diện tích đất (thửa 283 (thửa 1135 trên GCN), TBĐ 23): 433,9m2 (Đất LUA)
                  + Diện tích đất (thửa 284 (thửa 1133 trên GCN), TBĐ 23): 1900,5m2 (Đất LUA).
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 164.400.000đồng (Một trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng).
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 17.000.000đồng/bộ hồ sơ.
- Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h00 ngày 09/10/2017
- Tổ chức đấu giá:                  08h00 ngày 12/10/2017
 
8. Quyền sử dụng đất và cây trồng trên đất thuộc thửa số 77, tờ bản đồ số 02 (nay là thửa 63, tờ bản đồ 15), tọa lạc tại ấp Hòa Ninh, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, do bà Cao Thị Hồng Phượng đứng tên.
                  + Diện tích đất theo đo đạc thực tế: 1.913,8m2 (Đất CLN).
                  + Trụ rào xi măng và cây trồng trên đất.
-Giá khởi điểm: 438.898.000đồng (Bốn trăm ba mươi tám triệu tám trăm chín mươi tám ngàn đồng).
- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
- Tiền đặt trước: 66.000.000đồng/bộ hồ sơ.
- Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h00 ngày 09/10/2017
- Tổ chức đấu giá:                  08h00 ngày 12/10/2017
 
9. Bao gồm các tài sản:
a/. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa số 263, tờ bản đồ số 28, toạ lạc tại ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Đoàn Quang Tấn đứng tên.
                  + Diện tích đất: 121,8m2 (Đất ONT: 42,4m2 + Đất CLN: 79,4m2).
                  + Nhà thô sơ: 27,2m2 + Tường bao: 28m2.
                  + Cây trồng trên đất: 01 bụi tre.
-Giá khởi điểm: 129.736.256đồng (Một trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi sáu ngàn, hai trăm năm mươi sáu đồng).
-Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
-Tiền đặt trước: 13.000.000đồng/bộ hồ sơ.
b/. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa số 226, tờ bản đồ số 47, toạ lạc tại khu phố 3, phường 5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Đoàn Văn Trí đứng tên.
                   + Diện tích đất: 83,7m2 (Đất ODT).
                   + Nhà ở: 69,6m2 (cột BTCT, vách tường + nhờ, mái tole, nền gạch bông + xi măng, không trần, có khu phụ).
                   + Hàng rào trụ bê tông: 13,4m2 + Nền xi măng: 13,3m2.
- Giá khởi điểm: 358.923.517đồng (Ba trăm năm mươi tám triệu, chín trăm hai mươi ba ngàn, năm trăm mười bảy đồng).
- Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
-Tiền đặt trước: 36.000.000đồng/bộ hồ sơ.
- Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h00 ngày 16/10/2017
- Tổ chức đấu giá:                   08h00 ngày 19/10/2017
 
10. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Hòa Thạnh, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông Hồ Thanh Tuấn và bà Võ Thị Kim Thoa đứng tên.
                 + Diện tích đất (thửa 506): 298,1m2 (Đất ONT: 250m2, Đất CLN: 48,1m2).
                 + Diện tích đất (thửa 261): 1.756m2 (Đất LUA).
                 + Diện tích đất (thửa 300): 1.181m2 (Đất LUA).
                 + Nhà chính: 81,4m(móng cột BTCT, đỡ mái bằng gỗ, mái lợp tole xi măng, vách gỗ, nền gạch ceramic) + Nhà phụ: 32,5m2.
- Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 263.161.710đồng( Hai trăm sáu mươi ba triệu một trăm sáu mươi mốt ngàn bảy trăm mười đồng).
- Tiền đặt trước: 27.000.000đồng/bộ hồ sơ.
- Phí tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
- Hạn chót đăng ký đấu giá:    16h00 ngày 16/10/2017
- Tổ chức đấu giá:                     08h00 ngày 19/10/2017

   * Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.
   * Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Thời gian mua hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày hạn chót đăng ký đấu giá.
   * Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
               Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
        Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                  Điện thoại: 073.3887579 – DĐ: 0907.620.422 - 0918.442.210.
                                       Website: www.hoangvuluat.com.vn

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết