22:48 ICT Chủ nhật, 07/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản tại tỉnh Tiền Giang (11 vụ)

Đăng lúc: Thứ ba - 31/10/2017 16:10 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản tại tỉnh Tiền Giang
1. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Đỗ Thị Hương Giang đứng tên.
               + Diện tích (thửa 139): 1.687,46m2(Đất ONT: 300m2 + Đất CLN: 1.387,46m2).
               + Nhà 1: 147m2 (cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic, có trần, có khu phụ).
               + Nhà 2: 63,28m2 (cột BTCT, vách tole, mái tole, nền gạch tàu).
               + Vật kiến trúc trên đất (nhà ở chưa có chủ quyền) với giá là: 50.000.000đồng (Năm mươi triệu đồng).
        - Giá khởi điểm của tài sản: 586.438.821 đồng (Năm trăm tám mươi sáu triệu, bốn trăm ba mươi tám ngán, tám trăm hai mươi mốt đồng).
        - Phí đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ
        - Tiền đặt trước: 59.000.000 đồng/bộ hồ sơ
        -Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     29/11/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày    01/12/2017
 
2. Quyền sử dụng đất thuộc thửa 429, tờ bản đồ số 03, tọa lạc tại ấp Bình Thọ Khương, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do ông Lê Thanh Thảo đứng tên.
               + Diện tích đất: 317,4m2 (Đất ONT: 275m2 + Đất CLN: 42,4m2)
               + Nhà ở: 211,42m2 (móng cột BTCT,vách tường, mái tole, nền ceramic, mái phiroximăng, có khu phụ).
               + Bếp gạch Ceramic: 1,68m2 + hồ vuông: 1,184m2.
               + Sân ximăng: 93,9m2 + cột gạch ceramic: 5,975m2
        - Giá khởi điểm: 250.081.830đồng (Hai trăm năm mươi triệu, không trăm tám mươi mốt ngàn, tám trăm ba mươi đồng).
        - Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ
        - Tiền đặt trước: 25.000.000đồng/bộ hồ sơ
        -Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     29/11/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày    01/12/2017
 
3. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Cầu Xây, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, do hộ ông Nguyễn Văn Nghĩa đứng tên gồm:
Tài sản 1:
              + Diện tích (thửa 227, 234 , 235): 8.609,20m2(Đất LUA).
              + Giá khởi điểm: 449.485.045đồng (Bốn trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm tám mươi lăm ngàn, không trăm bốn mươi lăm đồng).
Tài sản 2:
              + Diện tích (thửa 410,412): 3.996m2(Đất LUA).
              + Giá khởi điểm: 208.020.532đồng (Hai trăm lẻ tám triệu không trăm hai mươi ngàn năm trăm ba mươi hai đồng).
          - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá:
              + Tài sản 1: 200.000đồng/bộ hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng).
              + Tài sản 2: 200.000đồng/bộ hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng).
          - Tiền đặt trước:
              + Tài sản 1: 45.000.000đồng/bộ hồ sơ (Bốn mươi lăm triệu đồng).
              + Tài sản 2: 21.000.000đồng/bộ hồ sơ (Hai mươi mốt triệu đồng).
          -  Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     29/11/2017
          - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày    01/12/2017
 
4. Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và cây trồng trên đất toạ lạc tại ấp Bờ Xe, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang của ông Nguyễn Minh Khôi và bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, cụ thể:
        - Quyền sử dụng đất có diện tích thực tế được đo đạc là 3.601,4m2 loại đất: trồng cây lâu năm.
        - Quyền sử dụng đất có diện tích 185,0m2, loại đất: đất ở nông thôn và nhà ở gắn liền với đất có diện tích 188,5m2 (trong đó có 3,5m2 xây dựng trên thửa số 505)
        - Giá khởi điểm của tài sản: 380.568.917 đồng (Ba trăm tám mươi triệu, năm trăm sáu mươi tám ngàn, chín trăm mười bảy đồng).
        - Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ hồ sơ
        - Tiền đặt trước: 38.000.000 đồng/bộ hồ sơ
        -  Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     29/11/2017
        - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày    01/12/2017
 
5. - Một phần quyền sử dụng đất thuộc thửa 62, tờ bản đồ số 01, tọa lạc tại ấp Tân Trang, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do bà Phan Thị Xuân đứng tên.
        + Diện tích đất: 155,6m2 (Đất CLN)
    - Quyền sử dụng đất thuộc thửa 2479, tờ bản đồ số 01, tọa lạc tại ấp Tân Trang, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do bà Phan Thị Xuân đứng tên.
        + Diện tích đất: 264,6m2 (Đất ONT)
        - Công trình xây dựng:    
        + Nhà ở: diện tích 104,58m2 (nền gạch men, cột BTCT, vách tường, mái tole, nhà ở cấp IV, số tầng:01).
        + Nhà ở: diện tích 46m2 (cột BTCT, mái đỡ cây tạp, mái tole song vuông, có tầng lửng, nền gạch men).
        + Nhà ở: diện tích 36m2 (nhà tường, cột BTCT, mái đỡ cây tạp, mái tole song vuông, có tầng lửng, nền gạch men).
        + Mái che: diện tích 45m2 (cột bê tông, không vách, mái tole).
        - Phí đăng ký tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ
        - Tiền đặt trước: 25.000.000đồng/bộ hồ sơ
        -  Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     29/11/2017
        - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày    01/12/2017
 
6. -Tài sản 01: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại ấp Khu phố, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Huỳnh Văn Được và bà Trần Thị Một đứng tên cụ thể:
        + Thửa đất số 3012, tờ bản đồ số 04.
        + Diện tích đo đạc thực tế: 264.1m2 (Đất ONT).
         -    Tài sản gắn liền trên đất thửa 3012 có diện tích tổng 158.06m2 cụ thể:
        + Nhà chính diện tích 69.75m2, nhà phụ liền kề 34.31m2, nhà bếp 54m2, sân xi xăng 25.5m2, hàng rào 16.8m2.  
    -Tài sản 02:  Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại ấp Khu phố, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do bà Huỳnh Thị Phương Thảo và ông Nguyễn Văn Trang đứng tên cụ thể:
        + Thửa đất số 3013, tờ bản đồ số 04.
        + Diện tích đo đạc thực tế: 113.5m2 (Đất ONT).
         -    Tài sản gắn liền trên đất thửa 3013 có diện tích tổng 90.83m2 cụ thể:
        + Nhà chính diện tích 72.33m2, nhà phụ liền kề 14.36m2, mái che 8.61m2, nhà vệ sinh 4.14m2, sân sau gạch men 7.6m2.
- Đặt trước số tiền đăng ký mua đấu giá tài sản:
        + Tài sản 01: 82.000.000 đồng (Tám mươi hai triệu đồng).
        + Tài sản 02: 54.000.000 đồng (Năm mươi bốn triệu đồng).
 - Giá khởi điểm của tài sản :
        + Tài sản 01: 815.798.100 đồng (Tám trăm mười lăm triệu, bảy trăm chín mươi tám ngàn, một trăm đồng).
        + Tài sản 02: 531.573.300 đồng (Năm trăm ba mươi mốt triệu, năm trăm bảy mươi ba ngàn, ba trăm đồng).
        - Tổng giá khởi điểm của hai tài sản là: 1.347.371.400 đồng (Một tỷ ba trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm bảy mươi mốt ngàn, bốn trăm đồng).
        -  Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     29/11/2017
        - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày    01/12/2017
 
7. Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 7.858m2 và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại ấp Tây 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang:
        + Diện tích đất (thửa 1349): 3.195,7m2 (Đất CLN).
        + Diện tích đất (thửa 257): 726,3m2 (Đất CLN).
        + Diện tích đất (thửa 255): 3.936m2 (Đất CLN).
        + Trại nuôi gà: 182,325m2 (cột bêttông đúc sẵn, đỡ mái thép + gỗ, mái tole, nền đất, không vách,đất CLN).
        + Giá khởi điểm: 1.315.418.783đồng (Một tỷ, ba trăm mười lăm triệu, bôn trăm mười tám ngàn, bảy trăm tám mươi ba đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ
        - Tiền đặt trước: 132.000.000đồng/bộ hồ sơ
        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     05/12/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày    07/12/2017
 
8. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tai ấp Tây Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Bờ và bà Đoàn Thị Oanh đứng tên.
        + Thửa đất 3012, tờ bản đồ 02. Diện tích: 275,9m2 (Đất CLN).
        + Thửa đất 3013, tờ bản đồ 02. Diện tích: 520,90m2 (Đất ONT).
        + Nhà chính: 201,62m2 (nhà trệt, cột BTCT, vách tường, nền gạch men, mái tole, trần thạch cao, có khu phụ).
        + Công trình phụ: Cổng rào: 11m2(trụ BTCT, ốp đá granite, cửa cổng song sắt; Hàng rào song sắt: 19m2(trụ BTCT, vách tường cao 0,4m); Hàng rào lưới B40: 240m2 (trụ BTCT, vách tường cao 0,4m); cầu bê tông:  26,4m2 (trụ cầu bê tông, mặt cầu bê tông) + cây trồng trên đất.
        - Giá khởi điểm: 2.138.098.716 đồng (hai tỷ, một trăm ba mươi tám triệu, không trăm chín mươi tám ngàn, bảy trăm mười sáu đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ
        - Tiền đặt trước: 214.000.000đồng/bộ hồ sơ
        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     05/12/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày    07/12/2017
 
 9. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Mỹ Tường B, xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Thanh Sa đại diện hộ gia đình đứng tên.
        + Diện tích: 21.368,5m2 (Đất Lúa).
        + Giá khởi điểm: 1.055.114.469đồng (Một tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu, một trăm mười bốn ngàn, bốn trăm sáu mươi chín đồng).
        - Tiền đặt trước: 106.000.000đồng (Một trăm lẻ sáu triệu đồng).
        - Phí tham gia đấu giá: 500.000đồng (Năm trăm ngàn đồng).
        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     01/12/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày    07/12/2017

10. Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Phước Hòa, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Thành Thuận và bà Nguyễn Ngọc Phượng đứng tên.
          + Thửa 3832, tờ bản đồ 02: diện tích 229,4m2, loại đất ở nông thôn.
        - Công trình xây dựng trên đất:
          + Nhà kiên cố dạng biệt thự (01 trệt + 01 lầu) diện tích xây dựng 151,1m2 , diện tích sàn 315m2
          + Hàng rào: 120m2 (móng, cột BTCT, vách xây tường, phía trên có thanh sắt bảo vệ)
          + Sân vườn: 73,3m2 (nền bê tông, lát gạch Terazzo)
        - Giá khởi điểm: 1.342.700.000 đồng(Một tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm ngàn đồng)
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ
        - Tiền đặt trước: 135.000.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     05/12/2017
        - Tổ chức đấu giá:                  08h ngày    07/12/2017

  * Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.
   * Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Thời gian mua hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày hạn chót đăng ký đấu giá.
   * Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
               Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
        Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                  Điện thoại: 073.3887579 – DĐ: 0918.442.210.
                                       Website: www.hoangvuluat.com.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết