04:05 EDT Thứ ba, 09/08/2022

Tiền Giang - Thông báo bán đấu giá tài sản tại tỉnh Tiền Giang (12 vụ)

Đăng lúc: Thứ ba - 08/08/2017 05:00 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo bán đấu giá tài sản tại tỉnh Tiền Giang
        Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa 23, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại ấp Mỹ An B, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Lê Văn Mười đứng tên.
               + Diện tích đất: 8.556m2 (Đất CLN).
               + Nhà tạm: 16m2(vách tole, nền xi măng, mái tole)
               + Cây trồng trên đất: 1.450 bụi thanh long luôn trụ xi măng.
        - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.305.528.000đồng (Một tỷ, ba trăm lẻ năm triệu, năm trăm hai mươi tám ngàn đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 195.000.000đồng/bộ hồ sơ.
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     05/9/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày     07/9/2017
       
2.
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thửa 36, tờ bản đồ số 02, tọa lạc tại ấp Thuận Hòa, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Văn Vĩ đứng tên.
              + Diện tích đất: 804,7m2(đất thổ cư 300m2 và đất vườn  504,7m2).
              +Nhà ở chính: 138,23m2 (cột bêtông, vách tường, nền gạch ceramic, mái tole, có trần, có khu phụ).
              + Nhà phụ 1: 87m2 (cột sắt tròn, mái tole, nền ximăng).
              + Nhà phụ 2: 32,90m2 (cột bêtông, vách tường, mái tole).
              + Nhà phụ 3: 62,28m2 (cột gỗ tạp, nền ximăng, mái tole).
              + Sân ximăng: 219,25m+ Cổng rào: 11,88m2         + Hàng rào: 5,84m2.
        - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 873.540.791đồng (Tám trăm bảy mươi ba triệu, năm trăm bốn mươi ngàn, bảy trăm chín mươi mốt đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 174.000.000đồng/bộ hồ sơ.
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     06/9/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày     08/9/2017
 
3.
Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thuộc thửa 47, tờ bản đồ số 25, tọa lạc tại ấp Thạnh An, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang (Tài sản hiện do ông Nguyễn Văn Nhàn và bà Nguyễn Thị Hiền quản lý sử dụng).
               + Diện tích đất: 288,1m2 (Đất ở: 20,0m2 + Đất CLN: 268,1m2)
               + Nhà ở: 121,23m2 (móng cột BTCT,vách tường, mái tole, nền gạch men, có trần, có khu phụ, trần thạch cao).
               + Các công trình phụ khác và cây trồng trên đất.
        - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 784.917.000đồng (Bảy trăm tám mươi bốn triệu, chín trăm mười bảy ngàn đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 80.000.000đồng/bộ hồ sơ.
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     06/9/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày     08/9/2017
 

4. Bao gồm các tài sản:
       - Quyền sử dụng đất 3.128,0m2, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thửa số 25, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
       - Quyền sử dụng đất 1.673,1m2, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thửa số 225, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trên đất có tài sản gắn liền là nhà kho có diện tích xây dựng 1.673,1m2 (Khung cột BTCT, vách tường, sàn BTCT, mái tole).
       - Quyền sử dụng đất 1.062,9m2, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thửa số 224, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
       - Quyền sử dụng đất 3.221,5m2, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thửa số 27, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
       - Quyền sử dụng đất 2.541,8m2, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thửa số 210, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
       - Quyền sử dụng đất 239,5m2, loại đất chuyên trồng lúa nước, thửa số 226, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
       - Quyền sử dụng đất 2.320,3m2, loại đất trồng cây lâu năm, thửa số 34, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
       - Quyền sử dụng đất 1.655,3m2, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thửa số 223, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trên đất có tài sản gắn liền là nhà kho có diện tích xây dựng 1.655,3m2 (Khung cột BTCT, vách tường + tole, mái tole).
       - Quyền sử dụng đất 4.739,6m2, loại đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thửa số 227, tờ bản đồ số 02 tọa lạc tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trên đất có tài sản gắn liền là nhà kho có diện tích xây dựng 4.518,5m2 (Khung cột BTCT, vách tường + tole, mái tole).
       - Hệ thống thiết bị máy móc và dây chuyền sản xuất (theo Phụ lục 1 bảng kê chi tiết kèm theo):
        + Hệ thống dây chuyền máy móc bóc vỏ lúa, dây chuyền xát trắng lau bóng và tách màu tại khu A.
        + Hệ thống máy bóc vỏ lúa, máy xay trấu, bồn chứa trấu tại kho B.
        + Hệ thống dây chuyền nghiền trấu tại khu B.
        + Dây chuyền sản xuất củi trấu và máy sấy nông sản.
        + Dây chuyền nhà máy xấy lúa và kho chứa lúa.
        + Trạm hạ thế điện 3 pha và hệ thống cấp điện.
        + Hệ thống phòng cháy chữa cháy.
        - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 97.490.900.000 đồng (Chín mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi triệu chín trăm nghìn đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 4.875.000.000đồng/hồ sơ
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     13/9/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày     15/9/2017
 
5.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Cầu Xây, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, do hộ ông Nguyễn Văn Nghĩa đứng tên gồm:
Tài sản 1:
       + Diện tích (thửa 227, 234 , 235): 8.609,20m2(Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 473.142.153đồng (Bốn trăm bảy mươi ba triệu, một trăm bốn mươi hai ngàn một trăm năm mươi ba đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 48.000.000đồng/bộ hồ sơ.
Tài sản 2:
       + Diện tích (thửa 410,412): 3.996m2(Đất LUA).
        + Giá khởi điểm: 218.968.981đồng (Hai trăm mười tám triệu, chín trăm sáu mươi tám ngàn, chín trăm tám mươi mốt đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 22.000.000đồng/bộ hồ sơ.
* Giá khởi điểm của tổng tài sản đấu giá: 692.111.134 đồng (Sáu trăm chín mươi hai triệu, một trăm mười một ngàn, một trăm ba mươi bốn đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     13/9/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày     15/9/2017
 
6.
Bao gồm các tài sản:
    Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất toạ lạc tại phường 10, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do ông Trần Minh Hùng và bà Nguyễn Thị Ngọc Sương đứng tên.
               + Diện tích đất ở: 64,39m2 (thuộc thửa 27L)
               + Diện tích đất ở: 53m2 (thuộc thửa 246)
               + Diện tích (thửa 343): 50m2 (Đất CLN).
               + 04 phòng nhà trọ (trên thửa 27L và thửa 246): 89,84m2 (nền gạch ceramic, mái tole, vách tường).
               + 01 phòng nhà trọ (trên thửa 343): 46,16m2 (nền gạch ceramic, mái tole, vách tường).
               + Giá khởi điểm: 444.061.972đồng (Bốn trăm bốn mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi mốt ngàn, chín trăm bảy mươi hai đồng).
               - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/hồ sơ
               - Tiền đặt trước: 45.000.000đồng/hồ sơ
        Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại khu phố 2, phường 10, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Bùi Thị Ba đứng tên.
               + Diện tích (thửa 27): 348,8m2 (Đất ở: 71,9m2; Đất CLN: 276,9m2).
               + Nhà ở: 117,35m2 (Vách tường, mái tole, nền gạch ceramic).
               + Giá khởi điểm: 597.612.036đồng (Năm trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm mười hai ngàn, không trăm ba mươi sáu đồng).
               - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ
               - Tiền đặt trước: 60.000.000đồng/hồ sơ
        Tài sản 3: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại khu phố 2, phường 10, Thành Phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do bà Nguyễn Thị Ngọc Sương đứng tên.
               + Diện tích (thửa 342): 262,72m2(Đất CLN).
               + Diện tích (thửa 356): 90,44m2(Đất CLN).
               + 13 phòng trọ: 312,4m2 (Vách tường, mái tole, nền gạch ceramic).
               + Giá khởi điểm: 562.060.401đồng (Năm trăm sáu mươi hai triệu, không trăm sáu mươi ngàn, bốn trăm lẻ một đồng).
               - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ
               - Tiền đặt trước: 57.000.000đồng/hồ sơ
        - Giá khởi điểm của tổng tài sản đấu giá: 1.603.734.409đồng ­(Một tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu, bảy trăm ba mươi bốn ngàn, bốn trăm lẻ chín đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     13/9/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày     15/9/2017
 
7.
Bao gồm các tài sản:
        Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp 11, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Đỗ Thị Hương Giang đứng tên.
               + Diện tích(thửa 130): 188,3m2(Đất CLN).
               + Nhà kho: 151m2 (cột BTCT, vách tường, mái tole, có khu phụ).
               + Hàng rào + Cổng rào: 46,5m2
               + Giá khởi điểm của tài sản 1: 449.468.096 đồng (Bốn trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi tám ngàn, không trăm chín mươi sáu đồng)
               - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/hồ sơ
               - Tiền đặt trước: 45.000.000đồng/hồ sơ
        Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và cây trồng trên đất tọa lạc tại ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do hộ bà Đỗ Thị Hương Giang đứng tên.
               + Diện tích (thửa 139): 1.687,46m2(Đất ONT: 300m2 + Đất CLN: 1.387,46m2).
               + Nhà 1: 147m2 (cột BTCT, vách tường, mái tole, nền gạch ceramic, có trần, có khu phụ).
               + Nhà 2: 63,28m2 (cột BTCT, vách tole, mái tole, nền gạch tàu).
               + Vật kiến trúc trên đất (nhà ở chưa có chủ quyền) với giá là: 50.000.000đồng (Năm mươi triệu đồng).
               + Giá khởi điểm của tài sản 2: 633.085.674 đồng (Sáu trăm ba mươi ba triệu, không trăm tám mươi lăm ngàn, sáu trăm bảy mươi bốn đồng).
               - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ
                - Tiền đặt trước: 64.000.000đồng/hồ sơ
        - Giá khởi điểm của tổng tài sản đấu giá: 1.082.553.770đồng ­(Một tỷ, không trăm tám mươi hai triệu, năm trăm năm mươi ba ngàn, bảy trăm bảy mươi đồng).
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     13/9/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày     15/9/2017
 
8.
Quyền sử dụng đất thửa số 26, tờ bản đồ C6, tọa lạc ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do hộ ông Nguyễn Văn Khải đứng tên.
               + Diện tích: 2636,4m2 (Đất LUA).
        - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 153.659.042đồng (Một trăm năm mươi ba triệu, sáu trăm năm mươi chín ngàn, không trăm bốn mươi hai đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 16.000.000đồng/bộ hồ sơ.
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     13/9/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày     15/9/2017
 
9.
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa số 2556, tờ bản đồ C5, tọa lạc ấp Hậu Phú 3, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do bà Huỳnh Thị Kim Liên đứng tên.
               + Diện tích đất: 299,2m2 (Đất CLN).
               + Nhà ở: 87,5m2 (cột bê tông, vách tường, nền lát gạch men, mái tole, trần nhựa).
               + Nhà bếp: 20,3m2 + Mái che sân: 53,28m2.
        - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 538.193.919đồng (Năm trăm ba mươi tám triệu, một trăm chín mươi ba ngàn, chín trăm mười chín đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 54.000.000đồng/bộ hồ sơ.
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     13/9/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày     15/9/2017
  
10.
Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và máy móc và thiết bị toạ lạc tại ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do Công Ty TNHH Thành Phát (đại diện Đoàn Thị Mộng Thu) đứng tên.
        * Quyền sử dụng đất:
               + Diện tích (thửa 302): 147,7m2 (Đất ONT)
               + Diện tích (thửa 1445): 851m2 (Đất SXKD)
               + Diện tích (thửa 1654): 1.715,8m2 (Đất SXKD)
               + Diện tích (thửa 303): 370m2 (Đất SXKD)
               + Diện tích (thửa 1308): 105m2 (Đất CLN)
               + Diện tích (thửa 1251): 509m2 (Đất CLN)
               + Diện tích (thửa 1140): 424,2m2 (Đất CLN)
               + Diện tích (thửa 358): 125,9m2 (Đất CLN)
               + Diện tích (thửa 359): 229,1m2 (Đất CLN)       
        (Tổng diện tích sau khi đo đạc thực tế là 4.279,8m2).
        * Công trình xây dựng trên đất:
               + Nhà xưởng: 3.347m2(Móng BTCT, mái tole, nền BTCT)
               + Nhà làm việc: 45,88m2 (Móng cột BTCT, nền BTCT lát gạch ceramic, trần nhựa).
               + Nhà bếp: 37,74m2 (Móng cột BTCT, nền BTCT lát gạch ceramic, trần nhựa).
               + Nhà phố: 57,6m2 (khung + dàn thép hình, mái tole, nền lát gạch tàu).
               + Mái che liên kế nhà xưởng: 470,7m2
               + Mái che liên kế nhà phố: 23,85m2
        * Máy và thiết bị :
              Chi tiết có chứng từ kèm theo. (Giá máy, thiết bị đã bao gồm VAT).
        - Giá khởi điểm của tổng tài sản đấu giá: 11.969.767.433đồng (Mười một tỷ, chín trăm sáu mươi chín triệu, bảy trăm sáu mươi bảy ngàn, bốn trăm ba mươi ba đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ
        - Tiền đặt trước: 1.200.000.000đồng/hồ sơ
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     13/9/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày     15/9/2017
 

 
11. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang do bà Phạm Thị Kiều Chinh đứng tên.
               + Diện tích đất (thửa 2266, TBĐ 3): 200,0m2 (Đất ONT).
               + Diện tích đất (thửa 2150, TBĐ 3): 121,5m2 (Đất lúa, đo đạc thực tế).
               + Nhà ở có diện tích sàn theo GCN 423,9m2; Kết cấu 03 tầng, cột BTCT, vách tường, nền gạch ceramic, sàn bê tông, kèo gỗ, mái tôn xi măng, la phong nhựa.
               + Phòng karaoke: 30,03m2(móng cột BTCT, vách tường ốp gạch, mái tole, nền gạch men, có trần, có khu phụ) + Các công trình phụ khác.
        - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.244.470.000đồng (Hai tỷ, hai trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 225.000.000đồng/bộ hồ sơ.
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     13/9/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày     15/9/2017

12.
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa 334, tờ bản đồ số 27, tọa lạc tại ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang do ông bà Nguyễn Minh Hùng + Nguyễn Thị Kim Hoàng đứng tên.
               + Diện tích đất 3.297,5m2 (trong đó đất ở nông thôn 250m2 và đất trồng cây lâu năm 3.047,5m2).
               + Nhà chính: loại bán kiên cố ký hiệu BKCA3, diện tích xây dựng 119,24m2; Kết cấu: móng cột BTCT, kèo đòn tay bằng gỗ, mái lợp tole xi măng, nền lót gạch tàu, vách gạch
               + Nhà phụ: loại nhà tạm, diện tích xây dựng 47,3m2; Kết cấu: cột gỗ tạp + bê tông đúc sẵn, kèo đòn tay bằng gỗ tạp, mái lợp tole xi măng, vách lá + tole, nền xi măng.
               + Quán: loại nhà tạm, diện tích xây dựng 62,22m2; Kết cấu: cột bằng gỗ tạp + bê tông đúc sẵn, kèo đòn tay bằng gỗ tạp, mái lợp lá, vách xây gạch chưa tô + 2 vách ván + 1 vách lá, nền bằng đan xi măng.
               + Bàn thông thiên bằng bê tông: 01 cái
               + Cây trồng trên đất: trên đất có 35 cây dừa A, 01 cây vũ sữa B2.
        - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 895.654.146đồng (Tám trăm chín mươi lăm triệu, sáu trăm năm mươi bốn ngàn, một trăm bốn mươi sáu đồng).
        - Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/bộ hồ sơ.
        - Tiền đặt trước: 90.000.000đồng/bộ hồ sơ.
                       - Hạn chót đăng ký đấu giá:   16h ngày     19/9/2017
                       - Tổ chức đấu giá:                   08h ngày     21/9/2017

 
   * Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc.
   * Địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
    * Thời gian mua hồ sơ: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày hạn chót đăng ký đấu giá.
   * Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
   * Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ và đăng ký tại:
               Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ.
        Địa chỉ: Số 2/13, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
                  Điện thoại: 073.3887579 – DĐ: 0907.620.422 - 0918.442.210.
                                       Website: www.hoangvuluat.com.vn

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Avata
Le Nghia - Đăng lúc: 20/08/2017 04:47
Cty cho hoi : thong thuong thi sau khi dau gia xong, gia chenh lech co tang cao ko vi du tang binh quan la khoang 10% ko, vi toi o tphcm rat muon kiem mua, va cho hoi khi trung dau gia thi co bi ben bi thi hanh tai san lam kho hoac pha hu hong tai san ko? Thanhk