14:57 ICT Thứ hai, 20/09/2021

Thông báo Đấu giá Tài sản Tiền Giang

Đăng lúc: Thứ tư - 14/04/2021 09:37 - Người đăng bài viết: admin
1. Tài sản: 
- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thửa đất số 2252, tờ bản đồ số 06, diện tích 243m2 (trong đó có 100m2 đất ở và 143m2 đất trồng cây hàng năm khác), đo đạc thực tế còn 197m2. Đất tọa lạc: ấp Xóm Đình, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do UBND huyện Gò Công Đông cấp cho bà Phạm Thị Đẹp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00618 ngày 07/12/2010, sau chuyển thừa kế cho ông Nguyễn Văn Dây ngày 12/01/2017.
- Bên có tài sản đấu giá: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông.
- Chủ tài sản: Ông Nguyễn Văn Dây;
- Giá khởi điểm: 77.295.678 đồng (Bảy mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi lăm ngàn, sáu trăm bảy mươi tám đồng).
- Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng/hồ sơ (Mười lăm triệu đồng/hồ sơ).
- Phí mua hồ sơ: 150.000 đồng /hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng/hồ sơ).
- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ ngày 19/05/2021
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu Giá  Hợp Danh Hoàng Vũ trong 03 ngày: 19, 20,21/05/2021
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá vào lúc 09 giờ ngày 24/05/2021.


2. Tài sản:

- Quyền sử dụng đất, thửa đất số 276, tờ bản đồ số 64, diện tích 322,3m2 do UBND huyện Gò Công Đông cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH04577 ngày 11/10/2013.
- Quyền sử dụng đất, thửa đất số 1186, tờ bản đồ số 05, diện tích 260m2 (đất thổ). Đo đạc thực tế 289,6m2 do UBND huyện Gò Công Đông cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00152/XT.QSDĐ cấp ngày 09/09/1997.
- Nhà ở và các công trình xây dựng trên đất nằm trên thửa đất số 1186.
 + Nhà ở: 138,04 m2;
 + Hồ nước: 12,0 m2;
- Bên có tài sản đấu giá: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông.
- Chủ tài sản: Ông Lê Văn Nên và bà Nguyễn Thị Tuyết; 
- Giá khởi điểm: 761.420.546 đồng (Bảy trăm sáu mươi mốt triệu, bốn trăm hai mươi ngàn, năm trăm bốn mươi sáu đồng).
- Tiền đặt trước: 152.000.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi hai triệu đồng/hồ sơ).
- Phí mua hồ sơ: 500.000 đ/hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng).
Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ ngày 19/05/2021.
Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu Giá  Hợp Danh Hoàng Vũ trong 03 ngày: 19, 20,21/05/2021
Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá vào lúc 09 giờ ngày 24/05/2021.


3. Tài sản:

- Quyền sử dụng đất thửa đất số 1308, tờ bản đồ số 3, diện tích 951m2, đo đạc thực tế 995,5m2 (đất ở nông thôn 128,2m2, đất bằng trồng cây hàng năm khác 867,3m2). Đất tọa lạc tại ấp Cầu Xây, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang do UBND huyện Gò Công Đông cấp cho ông Phạm Văn Vũ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01019 ngày 19/09/2005.
- Công trình xây dựng trên đất:
 + Nhà ở: 128,2m2
 + Hồ nước tròn: 8,0m2;
 + Hàng rào tường xây gạch, phía trên có lưới B40;
 + Cổng rào;
- Bên có tài sản đấu giá: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông.
- Chủ tài sản: Ông Phạm Văn Vũ và bà Lê Thị Hiếu;
- Giá khởi điểm: 874.098.000đồng (Tám trăm bảy mươi bốn triệu, không trăm chín mươi tám ngàn đồng).
- Tiền đặt trước: 174.000.000 đồng/hồ sơ (Một trăm bảy mươi bốn triệu đồng/hồ sơ).
- Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng /hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng/hồ sơ).
- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ ngày 19/05/2021.
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu Giá  Hợp Danh Hoàng Vũ trong 03 ngày: 19, 20,21/05/2021
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá vào lúc 09 giờ ngày 24/05/2021.


4. Tài sản:

- Quyền sử dụng đất thửa số 344, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại ấp Xóm Lưới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, diện tích đo đạc thực tế: 100m2 (đất ONT), 141,40m2 (đất CLN), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01127/XL, do UBND huyện Gò Công Đông cấp ngày 30/11/2005 cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan.
- Công trình xây dựng trên đất tọa lạc tại ấp Xóm Lưới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang:
+ Nhà ở (móng, cột bằng BTCT, nền lát gạch ceramic, vách tường, mái tole), diện tích 94,88m2 gắn liền với thửa đất số 344, tờ bản đồ số 04 theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 05-10 do UBND huyện Gò Công Đông cấp ngày 05/6/2007 cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan và ông Nguyễn Văn Trí.
+ Mái che diện tích 8,74m2
+ Chuồng trại diện tích 135,20m2
- Quyền sử dụng đất thửa số 345, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại ấp Xóm Lưới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, diện tích đo đạc thực tế: 52m2 (đất CLN), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01126/XL, do UBND huyện Gò Công Đông cấp ngày 30/11/2005 cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan.
- Quyền sử dụng đất thửa số 346, tờ bản đồ số 04, tọa lạc tại ấp Xóm Lưới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, diện tích đo đạc thực tế: 77,80m2 (đất nuôi trồng thủy sản), theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01125/XL, do UBND huyện Gò Công Đông cấp ngày 30/11/2005 cho bà Nguyễn Thị Hồng Loan.
- Bên có tài sản đấu giá: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Công Đông.
- Chủ tài sản: Ông Nguyễn Văn Trí và bà Nguyễn Thị Hồng Loan;
- Giá khởi điểm: 897.806.511 đồng (Tám trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm lẻ sáu ngàn, năm trăm mười một đồng).
- Tiền đặt trước: 179.000.000 đồng/hồ sơ (Một trăm bảy mươi chín triệu đồng/hồ sơ).
- Phí mua hồ sơ: 500.000 đồng /hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng/hồ sơ).
- Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ ngày 24/05/2021.
- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu Giá  Hợp Danh Hoàng Vũ trong 03 ngày: 24, 25,26/05/2021
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tổ chức đấu giá vào lúc 09 giờ ngày 27/05/2021.

*Lưu ý: Phí mua hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá không trả lại trong mọi trường hợp. Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá sẽ được Công ty hoàn trả lại chậm nhất 03 ngày kể từ ngày tổ chức đấu giá.
* Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản liên hệ: Công ty Đấu giá  Hợp danh Hoàng Vũ  
-
 
Trụ sở chính: Số 71 Lê Văn Nghề, ấp 1, xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: 02733.8875790943209737;


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết